Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     

 

Skärgårdskanalen r.f. - Saaristokanava r.y.
Adress SKÄRGÅRDSKANALEN r.f. - SAARISTOKANAVA r.y.
c/o Magnus Lindberg
Kuggviksvägen
21710 KORPO
FINLAND

Hemsida www.skargardskanalen.fi
Kontaktperson Ordf. Magnus Johansson
Kuggviksvägen
+ 358 (0) 40 5715 312
magnus.johanssonmebb.net

Sekr. Micaela Jansson
tel +358 (0) 50 5767 047
micaela.janssonmebb.net
Mobiltelefon
Telefon  
Fax
E-Mail
Startat 1989
Anslutningar
Teknik Digital editering
Sändningar ej regelbundet, projektverksamhet för tillfället
Anställda Projektledare 50 % 1.3.02-30.4.03 för projekt
Skärgårdsklipp II
Frivilliga 10-tal involverade
Samarbete Skärgårdshavets högstadium, FST
Finansiering EU-bidrag (Leaderföreningen I samma båt r.f.)
Svenska Kulturfonden
Uppgifterna uppdaterade 1.3.2002
4.3.2008

 

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)