Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  


Emailadresser:

VI har slutat ta emot email på domänen lokaltv.org fr.o.m. 31.5.2008 och alla gamla adresser har flyttats över till domänen lokaltv.fi. I fortsättningen ska man alltså skicka email till adresser på formen namn@lokaltv.fi

För att skicka email till ordföranden så byter man ut namn i exemplet ovan till ordf.

För att skicka email till sekreteraren så byter man ut namn i exemplet ovan till sekr.

För att skicka email till systemadministratören så byter man ut namn i exemplet ovan till admin.

För att skicka email till webbmastern så byter man ut namn i exemplet ovan till webmaster.

För att skicka en allmän förfrågan så byter man ut namn i exemplet ovan till info.

För att skicka email direkt till en viss person så använder man formen fornamn.efternamn@lokaltv.fi


Email addresses:

We have seized accepting emails for the domain lokaltv.org starting 31:st of May, 2008. All the old addresses have been moved over to the new domain lokaltv.fi. In the future, all emails should be sent to addresses on the form name@lokaltv.fi

To send an email to the chairman, simply replace name in the example above to ordf.

To send an email to the secretary, simply replace name in the example above to sekr.

To send an email to the system administrator, simply replace name in the example above to admin.

To send an email to the webmaster, simply replace name in the example above to webmaster.

To send an inquiry, simply replace name in the example above to info.

To send an email directly to a certain person use the form firstname.lastname@lokaltv.fi

 

 

  Videoforum Nyheter & Info Organisationen Adressregister Övrigt Startsidan  
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)