Aktuellt


Avsändare: etv@surfnet.fi

Datum: 3.3.1999

VI GÖR TV - MEN HUR?

Kom med och lyssna på föreläsningar under den pågående grundkursen i TV-arbete! Lokal-TV:ns egna medarbetare ges möjlighet att hoppa in under vissa föreläsares lektioner och ta del av deras kunskap.

Första föreläsningstillfället blir: 12.3 klockan 18.00:

18.00 "De journalistiska grundprinciperna"
som föreläsare Rundradions förre chef Bengt Bergman

19.00 Inledning på kursen samt grunderna i bildberättandet
Kenneth Gröndahl, regissör, FST

Vi lokal-tv medarbetare samlas i ETV:s studio lite före det börjar och går sedan upp till bilskolans föreläsningssal, där tillfället hålls.


Avsändare: etv@surfnet.fi

Datum: 3.3.1999

VI GÖR TV - MEN HUR?

Grundkurs i tv-arbete för lokal-tv i Västnyland - ett samarbete mellan Karis Kurscenter och YLE / FST som medfiansiärer Länsstyrelsen och Förbundet Finlandssvensk lokal -TV.

Syfte: Att ge en grundutbildning i programarbete för TV-mediet - både bildmässig, berättarteknisk, journalistisk, praktisk och teknisk. Efter kursen ska deltagarna ha en bild av både journalistiskt etiska grundprinciper, av olika programgenrer, och av arbetets olika faser samt av att kunna planera, redigera och framställa program för lokal-TV. Kursen bygger dels på rena föreläsningsdelar men framför allt på rätt omfattande övningsdelar med både praktiskt arbete och innehållskritik och -analys.

Målgrupp: de som har intresse för att lära sig mer om mediet, eller som vill bidra till att göra innehållet i lokal-tv mera mångsidigt. Förkunskaper borde inte vara nödvändiga, men skadar ju inte heller.

Föreläsare/handledare: Kenneth Gröndahl, (regissör, FST), Lillen Berglund ( regissör, klippare, redaktör.), Marina Motaleff (skådespelare), Niklas Hallgren (blivande medianom) samt FST:s journalister, Sven Sid (regissör, skådespelare), någon från Språkbyrån.

Föreläsningar om bland annat: Journalistiska grundprinciper, grunderna i bildberättandet, framtoning, intervjuteknik, personregi, att planera och leda diskussioner, om att producera musikprogram/ produktion av korta musikvideon, att göra program med flere kameror.

Var: Kursen hålls i Ekenäs, i Ekenäs TV:s studioutrymmen samt föreläsningarna i Bilskola Holmbergs föreläsningssal ovanför ETV:s studio. Adress: Formansallén 5.

När: Vi gör TV - men hur? Föreläsningar och övningsarbeten med analys och kritik hålls under våren och hösten -99, och under sommaren ett individuellt övningsarbete.

Antal: Med på kursen tas maximalt 16 deltagare.

Pris: 240 h grundkurs i TV-arbete: 500,-

Anmälningar: till Karis Kurscentral. Anmälningsblanketter fås från KKC, ring tel. 019 - 278480 eller kontakta kansliet på e-mail: kansli@kkc.karis.fi Anmälningstiden går ut måndagen den 8 mars. Vill du ha mer information? Ring Tove Virta på tel.nr 050-5364696 eller kolla kursplanenvåra websidor på adressen www.surfnet.fi/etv

 


../Hem

(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.