Aktuellt


Avsändare: lokaltv.sekr@efo.fi

Datum: 14.5.2000
Uppdat: 24.5.2000

 

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f. är en ideell förening som grundades 1993 med syfte att främja lokal-tv-verksamheten i Finland. Förbundet bevakar frågor av intresse för lokal-tv-föreningarna, arrangerar kurser och seminarier, bl.a. det årligen återkommande Videoforum samt upprätthåller vid behov kontakter till myndigheter och organisationer. Förbundet har i dag 16 lokal-tv-stationer som medlemmar.

Vi anställer en
VERKSAMHETSLEDARE
på deltid fr.o.m. 1.8.2000
för ca 1 år med ev. förlängning

Uppgifter:

  • Utreda den finlandssvenska lokal-tv:ns situation som helhet: vilka problem finns och hur kan de lösas? finns samarbetsmöjligheter mellan lokal-tv-stationerna? hur kan lokal-tv-förbundet framöver stödja och utveckla lokal-tv-stationerna? Presentera strategi.
  • Undersöka den finlandssvenska lokal-tv:ns framtida finansieringsmöjligheter från EU, stat, kommun, företag och tredje sektorn
  • Hålla sig a jour med aktuella frågor och händelser inom tv/video-branschen och vid behov representera förbundet vid olika evenemang.
  • Delta i arrangemangen kring Videoforum samt sköta en del praktiskt arbete och rutinsysslor för förbundets räkning.
  • Ordna skolning och aktiviteter för lokal-tv-entusiaster

Lämpliga egenskaper:

Vi söker en aktiv och utåtriktad person som kan arbeta självständigt och som har förmåga att ta egna initiativ när det gäller att utforma arbetet. Inblick i lokal-tv:ns verksamhet och verklighet kan underlätta arbetet, men är inget krav. Verksamhetsledaren bör ha möjlighet att skapa ett eget "arbetsrum" (förbundet har ju ingen fast adress).

Anställningsförhållande:

Verksamhetsledaren anställs på halvtid, 20 timmar per vecka. Projektet beräknas pågå ungefär ett år.

Närmare upplysningar ger förbundets ordförande Jan Sundqvist tfn 050-5971747. Ansökningar bör vara ordf. Jan Sundqvist tillhanda senast 16.6 2000 på adress Kolonivägen 15, 66 900 Nykarleby.

 


../Hem

(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.