Aktuellt


Avsändare:

Datum: 16.3.2001

Verksamhetsledare för Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f

Lokal-TV förbundet bildades år 1993 i Nykarleby och i dag är medlemsantalet 18 st varav alla är lokal-TV föreningar/bolag i svenskfinland.

Lokal-TV stationerna fungerar till största delen på ideell basis, och har gjort det sedan starten i Österbotten där de första sändningarna sändes redan 1972. Programproduktionen låg år -95 (enligt den senast undersökningen) på tot. ca. 1.500 h/år och 70.000 hushåll kunde ta del av lokal-tv sändningarna antalet anslutna i dag torde vara det dubbla.

Lokal-TV förbundet producerar inte program utan verksamheten har i första hand varit att arrangera kurser och utbildningstillfällen samt Videoforum, den årliga storträffen för lokal-tv medarbetare och andra videointresserade. Likaså har förbundet fått en allt viktigare roll vid förhandlingar gentemot ministerier och myndigheter för gällande avtal och konsessioner. Nya utmaningar och problem inom lokal-tv föreningarna såsom att aktivera nya medarbetare (ungdomar), hitta modeller för ekonomin, digitaliseringen osv är just nu aktuella saker som förbundet mera aktivt borde delta i för att lokal-tv:n även i framtiden skall kunna fortsätta sina verksamheter.

Till verksamhetsledarens uppgifter hör att sköta de praktiska arrangemangen kring kurser och Videforum, sköta kontakter till liknande organisationer inom TV, video, film, multimedia i Finland och i viss mån till övriga nordiska länder. Verksamhetsledaren bör sätta sig in i lokal-tv stationernas situation i dag, forska i hur och var lokal-tv stationer kan få ekonomiskt stöd och hitta sammarbetsformer som kan vara inkomstbringande. Personen vi söker bör vara utåtriktad, initiativrik och sammarbetsvillig, gärna ha erfarenheter av TV/film produktion.

Anställningen är på heltid på ca. 1 år med möjlighet till förlängning. Placeringsorter kan tänkas vara Helsingfors, Åbo eller Vasa. På dessa orter har Finlandsvensk Filmcentrum sina kanslier och tanken är att förbundet mera aktivt skall sammarbeta med Filmcentrum och förbundets verksamhetsledare skall även vid behov kunna sköta en del av Filmcentrums kanslifunktioner och på det viset kan vi ta till vara synergieffekterna.

För mera information kontakta
ordf. Jan Sundqvist, tel.050-5071 747, 06-7220 041

Fritt formulerade ansökningar före 20.4.2001 till:
Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f
c/o Jan Sundqvist
Kolonivägen 15
66 900 Nykarleby

 


 


../Hem

(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.