Aktuellt


Avsändare:

Datum: 28.3.2001

Störningar i trafiken till förbundets hemsida

Vår hemsida ligger i nuläget lagrad på två olika servrar och inom en snar framtid kommer den ena servern att genomgå en del tekniska förändringar. Under perioden 28.3.2001-11.4.2001 kan störningar förekomma på följande sidor:

  • Videoforum 1996 t.o.m. 2000
  • Anslagstavlorna
  • Gästboken
  • e-mailadresser som slutar på ...@dee.efo.fi
  • Mailinglistan för nyhetsbrev

Vi beklagar alla ev. olägenheter som detta medför.

Peter Sandström / Tekn.adm & webmaster


 


../Hem

(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.