Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     




Aktuellt
(
18.1.2002)

Filmfestivalen VERA anordnar filmtävling för ungdom!

Filmklubben Chaplin i Mariehamn och Mediaverkstan på Åland utlyser, i samarbete med Finlandssvensk Filmcentrum, en filmtävling för ungdomar som ännu inte fyllt 26 år den 16 mars 2002.

 • Filmerna skall vara svenskspråkiga i text eller ljud.
 • Filmerna skall göra på digitalvideo ( DV, Dvcam, Betacam eller Betacam SP)
 • Filmerna skall vara producerade efter den 15 mars år 2001.
 • Musiken till filmerna måste vara "laglig".
 • Deadline för inlämning av filmerna är 1 mars 2002.
 • Filmerna kan vara fiktiva, dokumentära, animationer, experimentella eller skildra djur och natur. Längden skall vara högst 15 minuter.

   

  Inom tävlingen finns en skild klass för skolproduktioner "Skolornas Vandringspris", dessa filmer deltar även i den allmänna tävlingen.

  För att inspirera till produktion av filmmusik och ljud, utdelas även
  ett pris för bästa originalmusik och ljud.

  Fler än än film av samma regissör kan lämnas till tävlingen, men endast en av dessa kan delta i pristävlingen.

  Avsikten med tävlingen är att vidareutveckla den unga svenskspråkiga filmproduktionen i Finland. Ett delmål är att ung finländsk film i högre grad skall kunna delta i internationella sammanhang. Därför kommer stor vikt att läggas på copyrights frågor vad gäller filmmusiken.
  Hjälp med teknik och överföringar fås av Mediaverkstan på Åland.

  Tävlingsbidragen visas i Marihamn i samband med filmfestivalen VERA på Bio Savoys stora duk den 16 mars då vinnaren utses.
  1:a pris 500 Euro, 2:a pris 250 Euro, 3:e pris 100 Euro och pris för bästa musik eller ljud 150 Euro.

  För närmare upplysningar kontakta: Mediaverkstan på Åland Christian Stormbom tel 018 14035, Filmfestivalen VERA Ben Johans tel 0405896099 eller Finlandssvenskt Filmcentrum Dag Andersson 02 250 04 10.

  l Filmerna sänds till:
  Mediaverkstan Ålandsvägen 17
  22100 Mariehamn FIN

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)