Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(
31.1.2002)
Ur Jakobstads Tidning

Onnis Runda först i "Starten"

Nykarleby Ny-Tv har sålt programinslag till FST Programchef välkomnar samarbetet

Programmet "Starten" får blir starten i ett nyetablerat samarbete mellan lokal-TV och Finlands Svenska Television. Först i etern blir Ny-Tv i Nykarleby som har producerat ett inslag från Onnis Runda. FST har nyligen sagt ja till att köpa programmet.

Av Leif Sjöholm


FST:s Programchef Susann Inberg råkade nämligen se programmet på Videoforum, de lokala TV-producenternas årliga mönstring, för en tid sedan. Hon tände på bilderna av de små ivriga barnen som startade i fjolårets upplaga av skidfesten Onnis Runda i Nykarleby.
- Jag tyckte barnen var jätteroliga, säger Susann Inberg.
Jan Sundqvist på Ny-Tv i Nykarleby fick i uppdrag att klippa till en version, som skulle passa för FST. Det gjorde han och sände in förslaget, som godkändes både när det gäller gäller kvalitet och bildinnehåll. När programmet sänds kommer det förmodligen att heta "Starten", men inslaget blir inte många minuter långt.
Susann Inberg välkomnar idén att dra igång ett samarbete med lokala programmakare. Hon tycker att det är ett steg i rätt riktning när de lokala TV-producenterna nu får möjlighet att etablera kontakter till FST.
-|Vi har helt klart ett gemensamt intresse och vi drar gärna igång ett samarbete också på längre sikt, säger Inberg.
Tidigare har det varit svårt för del lokala amatörerna i Österbotten att få sin röster hörda i Rundradions korridorer. En orsak har varit bildkvaliteten. Men Susann Inberg talar också om att det har skett ett generationsskifte, som fört med sig nya friska vindar inom lokal-TV:n.
- Det har kommit in unga människor som har en helt annan syn på bilder än de gamla farbröder som drog igång lokal-TV för många år sedan, säger hon.
Nu när de tekniska bitarna dessutom är lättare att lösa så öppnar Susann Inberg gärna dörrarna till FST.
- Och jag vet att Jan Sundqvist på Ny-Tv är jätteduktig. H an är en lokalt arbetande proffsmänniska som skiljer sig från många andra som jobbar inom lokal-TV.t-1 Han har dessutom deltagitt i många av våra kurser, berömmer Inberg.
Men hon tycker också att charmen med lokal-TV är att just den att kraven på kvalitet inte är så högt ställda. Hon anser att lokalt producerade program är mycket viktiga och de utgör ett viktigt komplement till sändningarna i de riksomfattande kanalerna. Lokal-TV skall vara precis som namnet säger, men när det gäller samarbetet med FST är hon inte beredd att pruta på kvaliteten. Därför räknar hon heller inte med att få famnen full av kassetter från Österbotten.
- Alla vet nog spelets regler, även de som jobbar på lokal nivå, säger Inberg.
Jan Sundqvist säger sig vara medveten om att kvalitetskraven är mycket höga och han är också fullt införstådd med att detta bara är ett trevande försök till samarbete. Han anser att kravet på bildkvalitet är minst BetaCam-utrustning.
- Det här skall bara ses som ett pilotprojekt.
- Men iden är inte ny, diskussioner har förts åtminstone i två år. Vad jag vet är Onnis Runda det första programmet som är gjord för lokal-TV och som därefter har klippts för att sändas i FST.
Jan Sundqvist finns med på FST:s lista över sex professionellt kunniga fotografer i Österbotten. Avsikten är att bygga upp ett nätverk av fotografer som är bereda att hoppa in ifall inte FST har eget kamerafolk inom räckhåll.
Sundqvist väntar sig också att FST:s nyhetsredaktion i Vasa är intresserade av att köpa bilder från oväntade händelser eller olyckor.
- Vi som råkar befinna oss på ort och ställe är ofta först på plats, säger Sundqvist och nämner apoteksbranden i Nykarleby för ett antal år sedan som ett talande exempel.
-| Finlands TV hade inga andra bilder att sända än en rykande hög av aska. Däremot var vi på plats genast och filmade hela den häftiga branden, säger Sundqvist som beklagar att stora TV-bolaget den gången gick miste om unika bilder.

 

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)