Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(webmaster 6.4.2003, rev 28.4.2003)


Här följer lite teknisk info & statistik kring förbundets internet-site:

Domän & server

Vi skaffade domännamnet lokaltv.org i enlighet med ett styrelsebeslut taget 18.11.2001. Arbetet med flytten hade redan förberetts, så en dag senare så startades servern upp m.hj.a. ett lätt tryck på power-knappen och domänen gick online. www.lokaltv.org ligger på en dedikerad server som heter "Defiant" i det firewallade Spaceorbit.Net-serversystemet. Defiants hårdskiva innehåller allt material som är tillgängligt från webbsidan (i nuläget ca 140 Mb).

Uptime


Operativsystemet på Defiant är Linux, distibutionen RedHat 7.0 (Guinness). Linux är ju känt för sin stabilitet och det är väl huvudorsaken till att servern i skrivande stund (6.4.2003) har nått den respektingivande uptime:n på 1 år 4 månader och 18 dagar ! För den inte fullt så datortekniskt bevandrade så betyder begreppet "uptime" rätt och slätt hur länge en dator har varit igång sedan du senast bootade om den (Jfr med en server som bygger på senaste Microsoft-teknik [Windows Server 2003] där man enl. Microsofts egna uppgifter ännu inte lyckats spränga 1-års vallen.)

Ström

Servern ligger inte på nån UPS (batteribackup som används för drift vid strömavbrott) utan direkt på nätet, så det kan också konstateras att strömmen i centrum av Vasa är helt ok.

Besök

I dagsläget analyserar vi inte överhuvudtaget webbtrafiken med nåt av de verktyg som finns för ändamålet så det är svårt att ge exakta uppgifter men på basen av vad vi nu faktisk känner till så kan nedanstående uppskattningar göras. Det vi vet är att antalet besök på huvudsidan är i skrivande stund 4863 st sedan 16.2.1999 (sidor förutom huvudsidan mäts antal besök inte alls på). Dvs i genomsnitt ca 1175 i året. Denna siffra kan tas med en nypa salt eftersom antalet besök/år egentligen borde ha varit färre de första åren än vad de är idag - dvs antal besök ökar lite för varje år, men siffran duger bra som riktvärde. Isåfall skulle huvudsidan besökas 3.22 ggr/dag. För varje besök på huvudsidan så verkar förekomma att i genomsnitt ytterligare ca 10 undersidor besöks (t.ex. protokoll, infobrev, etc). Så en grov uppskattning på faktiska antalet visade sidor per dag är alltså 32 sidor, eller på årsbasis 11750 sidor.

Streamingen

Trial-licensen för Real-servern som vi använde för att streama video med upphörde att gälla ett år efter ibruktagningen. Därför har det på senare tid varit nödvändigt att ladda ner hela klippet för att kunna titta. P.g. av den rätt enorma kostnad som ett köp av Real-servern skulle betyda så blir detta knappast aktuellt. Men alternativ som att lägga klippena på t.ex. SingleReel undersöks. Det skulle också vara bra med tanke på lokaltv.org:s låga kapacitet på endast 400 kbps på internetlänken. 400 kbps räcker mer än väl för att serva webbsidor och relaya mail men när det kommer till att stream:a video med "tillräckligt" bra kvalitet i dagens mått mätt så kan i princip bara en titta i gången.

Internetlänken

För nån tid sedan så fick vi flera rapporter på att man från vissa ställen i landet hade problem att komma fram till lokaltv.org, men eftersom vi aldrig lyckade få tag i den information vi behövde från de "drabbade" (använd webbrowser, versioner, operativsystem, tidpunkt när problemet uppstod, address som man kom från, etc) så är detta problem ännu inte ens under utredning. Vad som dock gjordes när vi fick rapporterna var att vi började övervaka internetlänken automatiskt 24h/dag och kunde konstatera att en felaktig kabel som eventuellt kunde ha varit orsak till problemet fanns. Den byttes ut. I övrigt verkade allt ok. Alla som har problem att nå lokaltv.org, sänd ett mail till och lägg CC till så ska vi försöka reda ut problemet.

Peter Sandström,
Webmaster & tekn.adm.

 

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)