Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(
14.11.2003)


UNG VERA FILM.

Filmfestivalen VERA anordnar filmtävling för ungdom!

Filmfestivalen VERA i Mariehamn och Mediaverkstan på Åland inbjuder till en filmtävling för unga filmare som ännu inte fyllt 26 år den 15 mars 2004.

· Filmerna skall vara svensk- eller engelskspråkiga i text eller ljud.

· Filmernas visningsformat skall vara på digitalvideo, ( DV, Dvcam, eller DVD)
medan originalet kan göras i valfritt format.
Filmerna skall vara producerade efter den 15 mars år 2003.

· Musiken till filmerna måste vara "laglig". D.v.s. musiken måste vara
egenproducerad, eller tillstånd måste finnas av upphovsmannen.

· Filmerna kan vara fiktiva, dokumentära, animationer, experimentella eller skildra djur och natur. Längden skall vara högst 15 minuter.

Filmen, 1 st stillbild, produktionsuppgifter och kort synopsis på bidraget sänds till Vera senast den 1 februari 2004. Bidragen skall presenteras i en katalog inför festivalen.

För att inspirera till produktion av filmmusik och ljud, utdelas även ett pris för bästa originalmusik eller ljud.

Fler än en film kan av samma filmare lämnas till tävlingen.


Tävlingsbidragen visas i Mariehamn i samband med filmfestivalen VERA på Bio Savoys stora duk den 15 mars då vinnaren utses. 1:a pris 500 Euro, 2:a pris 250 Euro, 3:e pris 100 Euro och pris för bästa musik eller ljud 150 Euro.

För närmare upplysningar kontakta:
Filmfestivalen VERA Ben Johans tel +358405896099,
E-postadress: vera@aland.net

Adress:Vera Filmfestival Skarvgränd 6 22100 Mariehamn Fin.

Festivalens hemsida: http://verafestival.tripod.com

Young VERA Film

The Film Festival VERA is arranging a film competition for youth!

The Film Festival VERA in Mariehamn and Mediaverkstan on Aland invites you to participate in a film competition for young filmmakers who are under 26 years of age by March 15th 2004.

· The film must either Swedish or English in text and sound.

The film-viewing format must be in digital video, (DV, Dvcam or DVD)
However the shooting format can be of your choosing.
The film must be produced after March 15 2003.
The musical score has to be legally obtained. In other words produced by you or with permission of original performer/composer.

· The film can be fictitious, documentary, animated, experimental or portray the animal kingdom and nature. Running time can be no longer than 15 minutes.

Suggestion:
The films subject matter can be of your choosing however running time can be no longer than 15 minutes.


The film, one still, production information and a brief synopsis about your contribution must be sent to VERA no later than February 1st 2004.
To promote creation of musical scores and sound there will also be a prize for original musical score and sound.

More than one film can be submitted to the competition by one filmmaker.

The entries will be shown in Mariehamn in connection with the Film Festival VERA on a big screen march 15th 2004 when the winner is chosen.
1st prize 500 Euro, 2nd price 250Euro, 3rd prize 100Euro and best musical score and sound 150Euro.


For further information contact: Vera Filmfestival
vera@aland.net Skarvgränd 6
Contact person: 22100 Mariehamn Åland Fin Ben Johans phone +358 405896099
web page at http://verafestival.tripod.com

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)