Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(
27.4.2004)Lokal-tv kurs på SÖFF
15-16 maj 2004

Vi sparkar igång klockan 10 på lördag morgon så hinner de som bor i trakten komma hemifrån. De som bor på längre avstånd måste ändå komma kvällen innan.

Enligt diskussion och önskemål kommer här ett utkast på ett program för kursen den 15-16 maj. Programvaran består av Premiere 6.0. Vi tar med oss datorer från Helsingfors. Detta är en fortsättning och kräver att deltagarna har en grundläggande kunskap om hur programmet fungerar och kan grunderna i klippandets ädla konst.

En dag kommer vi att ägna oss åt att arbeta med premiere och nu är det då dags för lite effektsökande.

Söndagen ägnar vi oss främst åt att fundera över videokomprimering och format. Formaten kommer att definieras och vad man använder dem till. DVD som ett möjligt lagringsmedium och vilka möjligheter den ger. Även video via och för internet kommer att diskuteras.

Som en avslutning kommer vi att spekulera om hur tekniken har förändrats de senaste åren, vilka förändringar som är på kommande. Dessutom finns det möjlighet att diskutera andra alternativa editeringsprogram som Avid Xpress dv samt arbetsmetoder för effektivare utnyttjande av den digitalatekniken för videoproduktioner.

Program:

Lördag:

Föreläsare: Harald Antskog, Tom Björklund

Introduktion till kursen:

Texter:

 • Skapa titlar/lägga in titlar och annan text.
 • Rörligtext

Hastigheter:

 • Slowmotion och hur man ändrar hastigheten på ett klipp

Video i lager:

 • Hur man kan skapa lager och hur man kan få en bild att skina igenom en annan
 • Lägga in en annan bakgrund
 • Delad bild och bild i bild

Animation:

 • Förstå "keyframes"
 • Animera ett klipp
 • Rotera och zooma in eller ut på ett klipp

Effekter:

 • Hur man arbetar med effekter i Premiere
 • Key frames och effekter
 • En titt på vissa specifika effekter och hur de fungerar


Arbetsmetoder och problemlösning:

 • Öppen diskussion om arbetsmetoder i Premiere
 • Vi tar en titt på deltagarnas problem och gör ett försök att lösa dem

Den perfekta arbetsstationen:

 • Vad skall man tänka på om man tänker investera i en ny arbetsstation för editering
 • Datorerna och dess svagheter, vad skall man se upp med?
 • Är videoediteringskortenstid förbi?
 • Morgondagens dator idag och imorgon?
 • Mac eller Pc, den eviga frågan?

Avid och andra alternativ för den kräsna klipparen:

 • Vilka är de vanligaste alternativen till Premiere på markanden idag?
 • Hur skiljer sig programmen från varandra och vilka likheter har de?
 • Attityden i branschen gentemot ett eller annat alternativ

Kursdagen avslutas och diskussionen kan fortsätta i bastun.

Söndag:

Föreläsare: Tom Björklund, Harald Antskog

Introduktion till Söndagens program.

Komprimering:

 • Grunderna, definitioner
 • Ändamål, publiceringssätt bestämmer vilket format man använder.
 • Metoder
 • Komprimeringsprogram och codecs

Internet video:

 • Varför?
 • Filöverföring; progressiv laddning eller streaming
 • Format och codec
 • Produktionssynpunkter
 • Publiceringsplatser och metoder

DVD produktion

 • För vilket ändamål
 • Hur planerar man sin dvd
 • Layout och struktur
 • Komprimering, metoder och format

Premiere och hur man förbereder sitt material för DVD eller internet.

Öppen diskussion om DVD, internet och alternativa format.

Kursdagen avslutas vid 15-tiden så att vi från södra Finland kommer fram innan midnatt.

Anmälningar till SÖFF tel.06-2806636

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)