Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(
webmasterlokaltv.org 11.9.2004)


Ur Vasabladet:

Gemensamt arkiv för lokal-tv

Svenskfinlands lokala tv-stationer kan sända varandras program. Också en ungdomssatsning har inletts i samarbete med kulturfonden.

De lokala tv-stationerna i Svenskfinland skall göra det lättare att komma åt varandras program. Ett gemensamt digitalt programarkiv skall skapas.

ORAVAIS


Ordföranden Jan Sundqvist för förbundet Finlandssvensk lokal-tv använder uttrycket ”den största satsningen genom tiderna” när han berättar om det kommande digitala programarkivet och generationsväxlingsprogrammet.


Via det digitala programarkivet skall tv-stationerna kunna ”tanka upp och tanka ner” intressanta program. Tekniskt sker förmedlingen så att en server sätts upp på internet.
–Småningom gör vi en databas som så att det blir möjligt att göra vissa sökningar, säger Sundqvist.


Meningen är att de lokala tv-stationerna skall arkivera program som går att visa på andra orter.


–Ett fullmäktigemöte som Årvas tv sänt orkar ingen titta på i Ekenäs men däremot en dokumentärfilm om byns fiskare, exemplifierar Sundqvist, själv aktiv inom Nykarleby lokal-tv.
–Ibland tycker jag att vi har mycket porträtt och dokumentärer. Det kan röra sig om en tredjedel av utbudet.
Gunvor Häggman som är med i förbundets styrelse säger att poängen är att tv-stationerna frivilligt ger ifrån sig progr+am och själva får ladda ner och sända andras program gratis.


Det behöver inte bli så att sändningstiderna utökas för de enskilda stationerna. Däremot blir det säkert en kvalitetsförbättring.


–Tv-stationerna kan stoppa in ett lånat program för att spara krafter och kunna fila vidare på ett eget program, säger Sundqvist.
De styrande i förbundet hävdar också bestämt att de inte är ute efter att förändra idén med lokal-tv. Det handlar inte om någon ny kustkanal.
Det hör till undantagen att Svenska kulturfonden är med och finansierar anskaffningar och teknik. Att fonden gör det nu beror enligt projektombudsman Mats Brandt på att satsningen gynnar hela Svenskfinland. Fondens andel är 40000 euro.
Ännu mera, eller 92000 euro, satsar kulturfonden i lokal tv-förbundets projekt med namnet generationsväxling. Ungdomsgrupper skall bildas och utbildas så att de kan allt från programidé till sändning.
Samarbete skall sökas med högstadieskolor och gymnasier. De har elever i aktuell ålder. Men det finns ingen åldersgräns, även äldre med ungt sinne kan vara med. Huvudsaken är att allt sker på varje enskild tv-stations villkor, eftersom behoven varierar.


De unga programmakarna kommer att kunna söka enskilda stipendier för utfört arbete från kulturfonden.


Och de behöver inte bry sig om den normala ansökningstiden i november.
–Det som skiljer från kulturfondens vanliga verksamhet är att ungdomarna får söka stipendier kontinuerligt under hela året. De får svar inom fyra veckor, säger Brandt.
–Detsamma gäller för våra ungdomsaktiveringsstipendier.
Ett tredje projekt som Sundqvist inordnar i storsatsningen är Videoforum 2004 i Tammerfors 20–21 november. Där avgörs de sedvanliga videotävlingarna och där kommer också satsningen på de två övriga projekten att diskuteras.

STIG SVENS

( Ur Vasabladet - klicka här för länk till originalartikeln)

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)