Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
     
Aktuellt
(
filmcentrumcinemedia.fi 24.5.2005)Filmpool Svenskfinland i samarbete med Finlandssvenskt filmcentrum utmanar både professionella filmare och amatörer att delta i kortfilmsprojektet

MIN BÄSTA MINUT

Alla deltagare gör varsin 1 minut lång film utgående från temat ”Min bästaminut”. De bästa bidragen sammanställs till en film som har världspremiär på den årliga kort- och dokumentärfilmsfestivalen Kettupäivät (Rävdagarna) i Helsingfors i november 2005. Filmen ska också göras till en DVD som distribueras av arrangörerna till bl.a. övriga filmfestivaler.

Kortfilmsprojektet ”Min bästa minut” är ett led i Filmpool Svenskfinlands arbete för aktivering och uppmuntran av filmproduktion på svenska i Finland. Filmpool Svenskfinland är en fri grupp unga finlandssvenska filmare som arbetar för finlandssvensk filmproduktion. Arbetet stöds av Finlandssvenskt filmcentrum rf.

Anmälningsblanketter och information om projektet fås från Finlandssvenskt filmcentrum på www.fsfilmcentrum.fi/enminut, tfn 09 622 000 44 och per e-post på adressen filmcentrum@cinemedia.fi.

Bidragen ska vara arrangörerna tillhanda senast fredagen den 30.9. Skicka dittbidrag tillsammans med den ifyllda anmälningsblanketten till Finlandssvensktfilmcentrum, Norra kajen 20 B 23, 00170 Helsingfors.

Tekniska begränsningar: Filmerna ska vara på DV-cam, mini-DV, DVD eller CD-rom.Format 16:9.

http://www.fsfilmcentrum/enminut/


h. Mikaela Westerlund
----------------------------------------------
Finlandssvenskt filmcentrum
Norra kajen 20 B 23
00170 Helsingfors
FINLAND
tfn +358 9 622 000 44
www.fsfilmcentrum.fi/enminut

 

 

   
  www.lokaltv.fi
 
Copyright (c)