Öppning av programdelningstjänsten Aquila

Click here to view this page in englishLördagen 3 september 2005 samlades deltagarna i "Projekt Aquila" på SÖFF i Yttermark. Inför förväntansfulla åskådare aktiverade förundets ordförande Jan Sundqvist kl 09:38, men en lätt knapptryckning, den första officiella uppladdningen till förbundets programdelningstjänst Aquila, och förklarade den öppnad.
Jan Sundqvist presenterar projektet och inleder premiäruppladdningen. Foto: Thore Hästbacka
Syftet med Aquila är att underlätta och befrämja utbytet av program mellan de finlandssvenska lokal-tv:erna och därmed dels kunna lätta på arbetsbördan för de lokal-tv-aktiva och också möjliggöra ett smidigt samarbete genom delning av råmaterial m.m. Utbytet sker gernom upp- och nedladdning över internet via en central server som tar hand om lagring och indexering.

Förbundets sekreterare Maria Launonen skriver i infobrev 3/05: "Aquila ger oss lokal-tv medarbetare många fördelar. Tänk dig att det finns en Karisbo som är med i en viktig idrottstävling i Nykarleby. Då är ordförande Jan Sundqvist där med sin kamera, vilket leder till att han tycker att han också kunde dela med sig av bilderna. Han slänger in dem i vårat arkiv och en lycklig lokal-tv i Karis kan låtsas som om dom åker runt hela Finland för att följa med viktiga händelser."
Tjänsten är skräddarsydd för de finlandssvenska lokal-tv:ernas behov och innehåller bl.a. en sökmaskin för att enkelt kunna hitta exakt den typ av material man är i behov av. Material som laddas upp kan alltså sökas fram och laddas ner av vem som helst av de andra användarna på Aquila. Lagringskapaciteten är mycket stor och all data lagras på redundanta hårddiskar.
Exempel på delar av programinformationen för ett program i Aquila

Servern finns placerad i Bothnia Broadbands utrymmen och är ansluten till internet med en länk av hög kapacitet. Mjukvaran är skriven i Java och består av en samling java servlettar, java applettar och javascript. Operativsystemet i servern är Linux. En gemensam standard för enkodningen av programmaterialet har utarbetats för att kvaliteten ska vara jämn och inga oförutsedda tekniska problem ska uppstå i uppspelningsskedet.

Initiativtagare till Aquila är Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f. som våren 2005 beställde systemet för de finlandssvenska Lokal-TV:ernas behov. Som projektansvarig från förbundets sida och som medutvecklare av kravspecifkationen för systemet har förbundets ordförande Jan Sundqvist fungerat. Aquila har planerats och utvecklats av Peter Sandström. Gruppen som betatestat Aquila och gett feedback i form av buggrapporter och ideer består av Harry Paro, Tom Björklund, Jan Sundqvist samt Alex D'Anci. Tom Björklund har också fungerat som projektets MPEG2-komprimeringsexpert vid framtagandet av Aquilas gemensamma filenkodningsformat.

Vid Aquilas öppning på SÖFF delades ett paket med hård- och mjukvara som underlättar användningen av tjänsten ut till varje deltagande lokal-tv-station, paketet bestod av en Pyro AV Link, en Lacie USB/Firewire-hårdskiva samt Adobe Premiere Elements m.m. En hel del kurser och workshoppar hölls också, dessa behandlade bl.a. hur MPEG-2 är uppbyggt och fungerar ur ett tekniskt perspektiv, och man använder den utdelade hård- och mjukvaran
samt tillvägagångssätt för att ladda flytta material till/från Aquilatjänsten

Det program som gick till historien som det första program som hämtats från Aquila och sänts ut i TV-rutan var programmet "Beväringar svär faneden i Malax kyrka" som gjordes av Malax TV. Detta visades i Ny-TV i Nykarleby 22.9.2005 kl 19:35.
Bild från programmet "Beväringar svär faneden i Malax kyrka". Foto: Margaretha Lindholm
I projektet är i initialskedet tolv lokal-tv-stationer med. Namnet på tjänsten, Aquila, är det latinska ordet för "örn". Stjärnbilden örnen går också igen i projektlogon. Namnet valdes för att man skulle ha ett explicit namn på tjänsten så att begreppsförrvirring skulle undvikas. Aquila uttalas: [ak'i:la] dvs kort "a", "ki" med betoning på i:et, "la" med kort "a". Aquila rimmar med andra ord på "tequila". Aquila kunde förverkligas tack vare medel från Svenska Kulturfonden.


Bilder från öppningen på SÖFF:


Tom Björklund berättade om hur MPEG är uppbyggt och hur man använder hård- och mjukvaran som delats ut till deltagarna. Foto: Thore Hästbacka

Representanter från de flesta av de 12 lokal-tv stationer som deltar i initialskedet av projektet fanns på plats. Foto: Thore Hästbacka

Deltagarna kunde själva prova det olika moment som gicks igenom genom att använda datorerna i datasalen.Foto: Peter Sandström

Förbundets sekreterare Maria Launonen och ordförande Jan Sundqvist följer den tekniska demonstrationen på LCD-projektorn. Foto: Thore Hästbacka

Tom visar ett moment i enkodningsprocessen. Foto: Peter Sandström

Workshop med praktisk hands-on undervisning i datasalen. Foto: Thore Hästbacka

PowerPoint-presentation från kulturfonden som beskriver Aquila och generationsskiftesprojektet: fskf_presentation.ppt

Extern länk till artikel i JT om Aquilas öppning: http://www.jakobstadstidning.fi/sokmotor/svar.php?svar=1893mlokalt

Aquila finns på adressen: http://aquila.lokaltv.fi/

Click here to view this page in english
[TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN]

Projektet förverkligat med stöd från
Svenska kulturfonden
Copyright (c) Forbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.