Videoforum 96

 

Videoforum -96, plats & tid
Ankomsten till hotellet...
Årets ämnen
Förbundets höstmöte
Videotävlingen
Forumet i korthet

 

 • Videoforum -96 arrangerades 25-27.10 på Åland i Godby, det var sjunde året som lokal-TV aktivister och andra video- och film intresserade i Finland samlades under dessa former.

 •  

 • En något annorlunda start blev det på årets forum, när deltagarna anlände från nattfärjan till hotellet fann man ett helt mörklagt hotell, hade något gått sett med arrangemangen? Till slut tog sig en busslast trötta TV och video entusiaster in i det mörka hotellet (f.d Ålands almänna sjukhus) och möttes där av en figur i vit rock, läkarväska och en bricka med levande ljus, mystiken spred sig bland de trötta resenärerna en röst i mörkret undrade smått iriterat om det hörde till programmet? Det visade sig att mannen i den vita rocken var hotellets ägare, han informerade oss att det tyvärr hade blivit strömavbrott. Hotellpersonalen ordnade med program till strömmen kom tillbaka och alla kunde tryggt ta sig till sina rum.

 •  

 • Årets ämnen var många bl.a föreläste Kalle Blyh från Sony Finland om teknik under rubriken Från analog till digital video. EU-informatör Gunvor Häggman med rubriken EU något för lokal-TV? Häggman berättade om vilka möjligheter det finns för lokal-TV att få EU-stöd. Inspektör Elina Normo från trafikministeriet fick tyvärr förhinder och var tvungen att åka till Bryssel, meningen var att hon skulle ha berättat om lokal-TV:s rättigheter och skyldigheter inför lagen, ett omfattande text material i ämnet sändes till forumet som förbundet kopierar och sänder till medlemmarna i förbundet. En diskussion kring Botnia-TV eller kustkanalen som endel kallar den fördes också, eftersom ingen delegat från Botnia-TV kunde närvara blev många frågor obesvarade. Det man kunde konstatera var att lokal-TV har inga större intresse att sända program genom denna kanal eftersom man redan byter program mellan lokal-TV stationerna och på det sättet når tittarna, detta gäller program som har tittarintresse över kommungränserna. Detta är en bra samarbetsform som gör att belastningen på den egna produktionen minskar.Eventuella större direktsändningar, samprojekt mellan lokal-TV stationer mm kunde man tänka sig att gå ut över Kustkanalen. Pia Rothberg-Olofsson föreläste om Ålands Radio och TV och landskapet Ålands rundradioverksamhet. Tommy Söderlind från Ometa Innovation berättade om lokal-TV i Sverige, Söderlind berättade även om projekt som genomförts i Sverige som enligt honom själv skapar en ny bas för lokal-TV:n både ekonomisk och tittarsiffermässigt. En del av han konsept kan omvandlas till finländska förhållande och även prövas här.I korthet gick det ut på att skapa programtyper som drog tittare sen var det att få sponsorer det ena ger det andra och bollen var i rullning... En mycket livlig diskussion fördes kring detta projekt, inga konkreta beslut gjordes i detta skede, kontakten fortsätter mellan förbundet och Tommy Söderlind för att utreda möjligheterna att få ett sammarbete på Nordisk nivå innom lokal-TV, idén om en samnordisk lokal-TV förbund eller organisation har väckts. Att ett samnordisk lokal-TV o. video seminarie borde ordnas var alla ense om, för Finlands del skulle det vara ett bra sätt att få mera ungdomar med i lokal-TV, i Sverge t.ex. har man en stor ungdomsaktivitet innom lokal-tv och ungdomar kommer dit där ungdomar finns...

 •  

 • Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV höll sitt stadgeenliga höstmöte i samband med forumet. För de i tur avgående styrelsemedlemmarna Sten Westerholm Närpes, Alf-Håkan Antell Malax och Matti Kujanpää Oravais valdes: Harry Paro Sundom, Gunvor Häggman Oravais och Peter Sandström Malax. I den ordinarie styrelsen fortsätter Ylva Fjäder Åbo, Egon Blomqvist Karis och Henrik Lindholm Ekenäs.Till styrelseordförande återvaldes Jan Sundqvist Nykarleby.

 •  

 • I årets videotävling fanns 25 filmer presenterade, juryn bestående av Karl Sahlgren f.d redaktör på FST, Nina Granvik producent/FST och Erja Dammert landskapskonstnär. Till Finlands bästa lokal-TV produktion utsågs: Årvas-TV med filmen Utvisningen av familjen Ninov (guld). Malax-TV med Cigaretter och Cola (Silver). Pietarsaaren Sana Ja Sävel med Kalles Hörna (Brons) Den öppna kategorin vanns av: Malax-Tv/Sundom-TV (samproduktion) med programmet Getting Your Sunglasses on at RantaRock, part 1 and 2 

 •  

 • Videoforumet var i korthet ett intensivt och informativt kraftpaket för lokal-Tv, eller som någon sa att det finns allt mellan Blyh och Fjäder, förbundets energiske sekreterare heter nämligen Ylva Fjäder.Det åttonde videoforumet kommer att arrangeras i Österbotten hösten -97 . Ort och ställe är inte klart detta skede men Vasa har nämnts som alternativ och planeringen har påbörjats. 

 •   

  Jan Sundqvist,
  ordförande  TillbakaHem