Videoforum 97

Program på videoforum -97:

Fredag 14.11

18.00 Ankomst och anmälning.
19.00 Öppning av årets Videoforum.
20.00 Screening av tävlingsbidrag.

Fri samvaro.

 

Lördag 15.11

8.00 Frukost.
9.00 Är nyheter något för lokal-tv?

Christoffer Wiik, redaktör.

10.00 Visioner inför 2000-talet, paneldiskussion om lokal-tv och framtiden.
Cristoffer Wiik, Esa Siltaloppi (videoproducent) m.fl.

11.30 Lunch.
12.30 Screening I av tävlingsbidragen, juryn ger kommentatrer och kritik, diskussion.
14.00 Kaffe.
14.15 Barnprogram i lokal-TV?
Neppe Pettersson, FST.


15.30 Screening II av tävlingsbidragen, juryn ger kommentatrer och kritik, diskussion.
17.00 Middag. (Vasa läns Telefon bjuder deltagarna på middag)
18.00 Studiobesök till Vasaläns Telefons TV-studio, transport till och från platsen.
19.30 Prisutdelningsfest.
20.30ca Videosauna; Fri samvaro, screening, diskussion, kvällsbit. (bastu 20.-/pers)

 

Söndag 16.11

8.00 Frukost.
9.00 Utvärdering av årets Videoforum samt diskussion och önskemål inför Videoforum -98.
10.00 Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f:s årsmöte.
12.00 Lunch och avslutning. 

 

 

Videoforum -97 i korthet

Videoforum -97 arrangerades i Vasa. Det var åttonde gången som lokal-TV aktivister och andra video- TV och filmintresserade samlades till den årliga träffen. Förutom föreläsningar och diskusioner om aktuella ämnen så hölls den traditionella videotävlingen.

I tävlingen som var indelad i två kategorier tävlade 25 filmer, i kategorin för lokal-TV "Årets bästa lokal-TV program i Finland" vann När-TV i Närpes (Guld) med programmet "Fiskens vårlek", Larsmo När-TV belönades med silver för produktionen "Vad är en Artic Ant?" och bronset gick till Nykarleby Lokal-TV för programmet "Leila Vartia på Lisedahl". I den öppna kategorin belönades två program från Svenska Konstskolan i Nykarleby, programmet "Controll" fick första pris och filmen "Let`s play ishockey" belönades med andra pris. Förutom äran så fick vinnarna ett penningpris som Nygrenska stiftelsen stod för, den totala prissumman som delades till vinnarna var 7.500 mk

Årets juru bestod av Karl Sahlgren (fd redaktör) och Rainer Munther från Vanda Videonet, Nina Granvik FST fick arbetsförhinder och kunde inte delta.

Under veckoslutet föreläste nyhetsredaktör Christoffer Wik under rubriken "Är nyheter något för lokal-TV?" Helena "Neppe" Pettersson FST berättade hur man gör barnprogram i lokal-TV.

Under forumet fördes diskutioner om aktuella ämnen såsom sammarbete mellan lokal-TV och andra video- o. TV Oganisationer samt kabeloperatörer. 

Vikten av kurs- och utbildningsverksamhet diskuterades och under våren kommer en video och TV kurs att arrangeras. Ett hett diskussionsämne var Teosto avtalen, för tillfälle har avtalen för en del österbottniska lokal-TV stationer rivits och man diskuterade om det var lokal-TV eller kabeloperatörernas sak att göra avtalen. Man konstaterade att kabeloperatörerna inte kan göra det s.k lokal-TV avtalet som är praktiskt och prismässigt rätt för ideella lokal-TV stationer. En arbetsgrupp kommer att mötas under veckan att ta fram ett nytt förslag till Teosto r.y som handhar upphovsrätten på all musik som lokal-TV använder i sina sändningar. Lyckas man inte få kostnaderna till de tidigare nivån finns risken att lokal-TV stationerna inte kan använda musik eller sända musikaliska uppträdande i lokal-TV.

De ca 30 talet deltagarna besökte också VLT:s TV-studio i Vasa och vd Erik Sjöberg berättade om telefonbolagets verksamhet. Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f höll sitt stadgeenliga årsmöte i samband med forumet, för de i tur avgående styrelsemedlemmarna invaldes Rainer Munther (Vanda), Egon Blomqvist (Karis) och Henrik Lindholm (Ekenäs) återvaldes. Gunvor Häggman, Peter Sandström och Harry Paro fortsätter sitt andra år, till förbundsordförande återvaldes Jan Sundqvist (Nykarleby).

Lokal-TV förbundet stod för arrangemangen, med verksamhetsstöd från Svenska Kulturfonden.
 
 Här följer ett par bilder från Videoforum -97. Om du vill ha ett stort format (640x480), klicka på respektive bild.Christoffer Wiik föreläste
om hur man gör
nyheter i lokal-TV


Helena Petteson föreläste
om hur man kan göra
barnprogram i lokal-TV


ca. 30 deltagare från
hela svenskfinland
deltog i forumet

Tävlingsjuryn medverkade
under screeningarna av
tävlingsbidragen med
konstruktiv kritik och
diskussio
n

Efter programmet fortsatte diskusionerna kring lokal-TV
under friare former långt in på småtimmarna, här en bild från "Videosauna
"TillbakaHem