Videoforum 98

Program på videoforum -98:Fredag 23.10

18.00 Ankomst och inskrivning. För deltagare som anländer med tåg ordnas "special" transport från järnvägsstationen till hotellet.
19.30  Samling och öppning av årets Videoforum.
19.45  Kvällsbit
20.30  Screening av tävlingsbidrag.Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik. 
22.00 ca.  Fri samvaro. 

Lördag 24.10

8.00  Frukost.
9.00  Verksamhetsledarprojekt i Nyland.Tove Virta berättar om projektet med en heltidsanställd verksamhetsledare för tre lokal-tv stationer i Nyland; ETV, KaTV och HTV.
9.30  Digital och analog videoteknik.Ilkka Koho berättar om nyheter på teknikens område. Är det dags för lokal-tv att satsa på digital teknik?
10.00  Aktualiteter, nyheter och debatter i lokal-tv. Borde lokal-tv ha mera aktualitets- och debattprogram? Goda råd och tips kring ämnet. Bengt Bergman.
12.00 Lunch.
13.00  Screening av tävlingsbidrag.Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik. 
14.00  Kaffe. 
14.30   Screening av tävlingsbidrag. Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik. 
15.30  Open channel.Öppna kanalen en rikstäckande organisation i Sverige för icke komersiell lokal-tv. Ted Weisberg berättar om riksförbundets roll och arbete samt hur lokal-tv:n i Sverige fungerar.
17.00  Middag.
18.00  Studiobesök till Ekenäs-TV:s  studio.
20.00  Prisutdelningsfest.
21.00 ca. Videosauna; Fri samvaro, screening, diskussion.

Söndag 25.10

8.00  Frukost.
9.00  Utvärdering av årets Videoforum samt önskemål och ideer inför Videoforum -99 samt diskussion om ett eventuellt samnordisk lokal-tv träff.
10.30  Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f:s årsmöte.
12.00  Lunch och avslutning
 
 

Videoforum -98 i korthet

 

Finlandssvenskt Videoforum -98 ordnades i Ekenäs. Ett 40-tal  representanter för finlandsvenska lokal-tv stationer hade samlats för att diskutera gemensamma frågor och problem. 

En av frågorna som dryftades var om lokal-tv:n kommer att bli mera komersiell eller om det finns andra finnanseringsmöjligheter. I Sverige finns lokal-tv-verksamhet i de större städerna. Syftet är liksom i Finland att bereda plats för att flera människor skall kunna komma till tals. Problemen vi brottas med är också desamma: det finns inga statliga medel för verksamheten, berättar för sin del Ted Weisberg, som är amerikan, men bott och verkat i Sverige i 26 år. 

På Videoforumet representerade Weisberg Öppna kanalen, en svensk riksomfattande svensk organisation som verkar för icke komersiell lokal-tv. I Sverige ger en del kommuner stöd, staten möjligen för enskilda projekt, liksom EU. Weisberg har själv mångårig erfarenhet av branchen, bl.a. har han varit aktiv i filminstitutet samt har internationella kontakter ex. till sitt ursprungsland USA och till Tyskland. I samband med en samnordisk lokal-tv konferens på Hanaholmen i Esbo, kom han i kontakt med finlandsvenska lokal-tv stationer och blev imponerad, att man trots småskaligheten jobbar som man gör. 

Ted Weisberg jobbar med den rörelse som inom Europa som försöker påverka EU-politikerna att kräva att staterna stöder icke komersiella kanaler. Frågan togs upp i Berlin i fjol och blir igen aktull i nästa veckoslut på en Open Channel konferens i Sverige, Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV r.f sänder en delegat till tillfället. I Tyskland går 2% av licensavgifterna till lokal-tv-verksamhet, hälften går till de öppna kanalerna som finns i 62 städer. Det kontinuerliga statliga stödet gör att det där finns stora lokaler, utrustning och personalresurser för att göra icke komersiella program, framhåller han. 

Bengt Bergman, tidigare direktör vid Rundradion och f.d VN-redaktör, tog upp journalistiska aspekter på lokal-tv-verksamheten. Bergman poängterade att objektiviteten, opartiskheten som förtroende skapande faktor. Publiken måste uppfatta programmet som hederligt gjort, konsekventneutralt d.v.s. att journalisten lägger fram fakta oberoende av följderna. Svårt men väsentligt! 

I videotävlingarna deltog 25 filmer, juryns ordförande Karl Sahlgren saknar guldkornen i årets tävling och de inträngande samhällsreportagen, som aldrig har varit många men i år helt lyser med sin frånvaro. Antingen görs de inte eller så sänds de inte in till tävlingen, funderar han. Det kan vara en tillfällighet eller bero på att de frivilliga krafterna som jobbar med lokal-tv har andra jobb och helt enkelt inte har tid med research.Förutom Sahlgren satt Vidar Lindqvist och Susann Inberg i Jyrun. 

I klassen Finlands bästa lokal-tv-produktion gick första priset till Bygde-TV i Munsala för dokumentären En ovanlig tjockhuding. Andra priset delades mellan När-TV i Närpes och Par-TV i Pargas. I den öppna kategorin prisbelönades Wanda Videonet för produktionen Vogue. I denna tävling delades tot. ut en prisumma på 7.500 mk med stöd från Nygrenska stiftelsen. 

I EU-tävlingen för skolor i sammarbete med lokal-TV delades två pris ut på 7.000 mk vardera, vinnaren i kategorin Miljö belönades Holm Skola i samarbete med Larsmo-TV  och i kategorin Rasism gick priset till Centrala  lågstadiet i Närpes i sammarbet med När-TV. EU-tävlingen arrangerades med EU-bidrag i sammarbete med Carrefour Ostrobothnia. 

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f. höll i samband med forumet sitt stadgeenliga årsmöte, som arrangör för forumet stod lokal-tv förbundet med stöd av Svenska Kulturfonden.Nästa år arrangeras Videoforum för 10:de året,
var jubileet firas är inte klart i detta skede men planeringen är redan igång säger arrangörerna.


Sett & hört på forum 98:

(Klicka på bilderna för att förstora dem)

Ted Weisberg berättar om Lokal-TV i sverige

Screening av tävlingsbidrag på vita duken

Deltagare på videoforum '98

Mera deltagare, fortfarande på videoforum '98

 

   
   
 

 
TillbakaHem