Videoforum '99
Kalle

av Cecilia Udd

 

 

I samband med jubileumsmiddagen på fredag kväll "avtäcktes" Videoforums nya pris - Kalle-statyetten. Förbundets ordförande Jan Sundqvist konstaterade inledningsvis att det är många som genom åren har arbetat för Videoforum, men en person har varit med vid alla tio forum, nämligen juryordförande Karl Sahlgren.Han har år efter år ställt upp, screenat bidrag, gett beröm och kritik i väl avvägda doser och gjort en rättvis bedömning i tävlingarna.

Viceordförande Egon Blomqvist överräckte från styrelsens sida en yxa och läste en fyndig dikt. Yxan kan Karl Sahlgren förslagsvis använda i samband med genomgången av tävlingsbidrag i kommande videotävlingar...

Eftersom alla större film- och musiktävlingar har någonting mera än ett diplom att dela ut vid sina prisutdelningar borde också Videoforum ha ett pris - en statyett, ansåg styrelsen vid sitt senaste styrelsemöte. Det stod genast klart vem statyetten skulle uppkallas efter - Kalle Sahlgren förstås. Statyetten är gjord i trä, vilket symboliserar det lokala, jordnära och genuina som lokal-tv står för.

Stayetterna, som förstås föreställer den person som de är uppkallade efter, är alla original och därför numrerade. Det finns inte två likadana, lika lite som det finns två likadana lokal-tv-stationer. Karl Sahlgren blev mycket överraskad och rörd över priset. Statyett nummer 0 fick han själv som erkänsla för sitt trogna juryarbete. Statyett nr 1 fick han dela ut vid prisutdelningen som följde. Sundom Lokal-TV blev ägare till den första statyetten.


(Klicka på bilden för att förstora!)

Karl Sahlgren, gladare än ett hangökex, håller Kalle-statyett nr.0 i ett fast grepp

Statyett nr 1 i en obesvärad, nästan lättjefull pose' för kameran. Återfinns numera hos Sundom TV.


(Klicka på bilden för att förstora!)

Jan Sundqvist (till vänster) och Egon Blomqvist (i mitten) överräcker yxan åt Karl Sahlgren.

 

 

 

[tillbaka] [huvudsida]