Videoforum '99
Uppsnappat

av Cecilia Udd

 

 

 


(Klicka på bilden för att förstora!)
Vy från föreläsningsutrymmet

 


(Klicka på bilden för att förstora!)
Samvaro under informella omständigheter

 

Sundom Lokal-TV vann första Kalle-statyetten

Sundom Lokal-TV tog hem segern i "Årets bästa lokal-tv-produktion" vid Videoforum 1999 som hölls i Vasa 22-24 oktober. Sundom Lokal-TV erhöll därmed även Kalle-statyetten som är ett nytt pris uppkallat efter Karl "Kalle" Sahlgren som varit juryns ordförande under samtliga tio Videoforum.

Sundoms prisbelönade program "Med lastfartyg till Indien" är en musikvideo mot droger gjord i samarbete med klass 5 i Sundom. Juryns omdöme om programmet lyder: Angeläget ämne, god musik till god text, äkta inlevelse hos de agerande. Inslaget på knappt fyra minuter är rytmiskt väl avvägt, det konsekventa greppet håller hela vägen. Programmakarnas namn hade platsat bättre i slutet. Juryn utsåg enhälligt programmet till vinnare i Lokal-TV-klassen. Prissumman är 3.000 mk.

Lokal-TV-klassen var för övrigt den enda tävlingsklassen i år. De andra tävlingsklasserna utgick eftersom endast inkom ett bidrag i Carrefour-klassen och två i den öppna klassen. Juryn, som i år bestod av Titte Törnroth. Dag Andersson och Karl Sahlgren, hade dock 18 tävlingsbidrag i Lokal-TV-klassen att bedöma.

Bland dessa gick andra priset och 2.500 mk till NY-TV i Nykarleby för dokumentären "Att massera en häst - en film om hästmassage". Juryns utlåtande lyder: Programmets titel väckte både skepsis och förväntningar. Men skepsisen var snart som bortblåst och förväntningarna uppfylldes mer än väl. Rytmen i inslaget visade sig vara den rätta, intervjuerna föredömligt korta och informativa; på tio minuter lyckades inspelningsteamet uttömmande belysa det aktuella ämnet. Vid juryns slutplädering, vid vilken de program som fått minus eller endast ett plus i kanten gallrats bort, hände "Att massera en häst" envist kvar. I den avgörande omgången - efter bl.a. omtittning - beslöt juryn belöna programmet med II pris i kategorin Lokal-TV-program.

Malax TV fick tredje pris och 2.000 mk för "Täckankalaset" - en nio minuter lång dokumentär om hur man täcker ett tak med pärtor. Juryns motivering var: Ett intimt litet taktäckarreportage med lokal prägel och med trevliga intervjuobjekt. Förutom att "täckangubbarna" har glimten i ögat förmedlar de också en del intressant information, t.ex. att skogen är "död" under perioden december-februari och bör avverkas då för att ge pärtor som håller i 25 år, och att både tall och gran duger för ändamålet. Bildarbetet är något enahanda, men det överskyles av den positiva stämningen. III pris i klassen lokal-tv-produktion.

Med anledning av att det var det tionde Videoforumet i ordningen utdelades ett extra jubileumspris värt 2.500 mk och det gick till Karis TV för Egon Blomqvists enmansproduktion "En vinterdag i bankhörnet i Karis". Juryns utlåtande lyder: Egon Blomqvists docerade röst beledsagad av enerverande (Teosto-fri?) musik i 15 minuter! Är det rim och reson att ställa sig i ett bankhörn i Karis en eftermiddeag och smygtitta med kameran på folk som kommer och går? - Jo, det är det. Egon lyckas förmedla en varm och förtrolig stämning som håller genom hela programmet. Juryns kalla hjärta smalt under minuternas lopp inför den fint förverkligade idén och beslöt belöna "En vinterdag i bankhörnet i Karis" med Videoforums jubileumspris.

Situationskomedi

Förutom screening av program och videotävling var det också mycket annat program under Videoforum.

En verklig höjdare var fredagskvällens besök i f.d. garnisonsområdet i Vasa där man byggt upp en inspelningssstudio och spelar in en situationskomedi, Falkenswärds möbler - den första finlandssvenska situationskomedin.

Videoforums deltagare medverkade som studiopublik vid inspelningen av ett avsnitt och det var intressant att följa skådespelet och samtidigt se hur den tekniska personalen, kameramän, ljus- och ljudtekniker, passare m.fl. arbetade. Det var bara att konstatera att resurserna är ljusår från lokal-tv:s förhållanden.

Manusförfattaren och ståuppkomikern Lasse Karlsson höll stämningen uppe på studiopubliken vid scenbytena och han lockade nog fram de största gapskratten även om Falkenswärds möbler också var underhållande. Serien, som produceras av Svarvar & Engström Ltd, sänds förresten i FST söndagskvällar med start vecka 1 år 2000. Flera namnkunniga skådespelare medverkar, t.ex. Johan Storgård, Anna Hultin, Patrick Henriksen, Onni Thulesius, Carola Sarén och Thomas Backlund. Regissör är Leif Lindblom, för tillfället Sveriges mest eftertraktade sitcomregissör.

För tio år sedan

Ulla Mangs och Torsten Bergman var speciellt inbjudna till årets Videoforum för att berätta om hur det hela började. De inledde lördagens program på Videoforum. Ulla Mangs och Torsten Bergman var två av initiativtagarna till det allra första Finlandssvenskt Videoforum som hölls i Närpes 1990. På den tiden var det en fri arbetsgrupp som arrangerade Videoforum. Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV grundades 1993 och tog därefter över arrangemangen. Syftet med det första forumet var att samla lokal-tv-folk i hela Svenskfinland för att dryfta gemensamma problem och diskutera aktuella frågor.

Ingen trodde väl då att Videoforum skulle bli ett återkommande fenomen, som nu, när det tionde forumet hålls med fog kan börja kallas en tradition.

På årets Videoforum fanns tre-fyra deltagare som också medverkade vid det första Videoforumet och därmed kunde man konstatera att det sker en viss förnyelse trots att problemet att få med nya medarbetare är ett problem som ofta påtalas i lokal-tv-sammanhang.

På 1990 års Videoforum hölls en paneldiskussion och Ulla Mangs och Torsten Bergman dammade av några av de gamla frågorna och blåste liv i debatten igen. Många av frågorna är fortfarande aktuella, visade det sig, men t.ex. problemet med att det helt saknas tv- och videoutbildning i Svenskfinland är en fråga som har lösts. Diskussionen och många av frågorna kändes angelägna och det börjar kanske vara dags för en ny paneldebatt så här tio år efteråt?

Pilotprogram för FST

Ulla Mangs presenterade också ett projekt som hon kommer att genomföra under vinterns lopp. Hon kommer att sammanställa de program som sänds i lokal-tv-stationerna veckorna 42 och 43 till ett halvtimmesprogram för FST. Samma sak görs under två veckor i januari. Pilotprogrammen kommer inte att sändas i FST, utan de görs för att testa om idén håller - för att visa att det finns möjlighet att visa lokalt producerade program i rikskanalen.

Det är Bengt Klemets, chef för FST i Vasa, som tagit initiativ till projektet. Pilotprogrammen bekostas i detta skede av stiftsrådet. FST har inget beslut på att verkligen börja sända lokal-tv-program, utan det är fråga om en undersökning. Bakgrunden är att FST kommer att behöva mera program när kanalerna digitaliseras och sändningstiden ökar.

Ulla Mangs, som har erfarenhet både av FST och lokal-TV ser projektet som en oerhörd möjlighet och uppmanade alla lokal-tv-stationer att skicka de aktuella veckornas sändningar till henne.

En viss försiktighet kunde dock skönjas bland Videoforums deltagare. Många befarade att FST har så höga kvalitetskrav att lokal-tv-programmen aldrig kommer att duga. Intresserar de lokala programmen verkligen en större publik, undrade någon. Tänk om det blir så att man satsar alla resurser på de program som har chans att komma i FST med resultatet att den verkliga lokal-tv-verksamheten blir lidande, var en annan farhåga som uttrycktes.

Inställningen till projektet var trots allt positiv och många ansåg att det skulle vara sporrande att ha en potentiell möjlighet till att nå ut till en större publik. En stor del av det som produceras håller ju trots allt för en större publik än bara den lokala. Dessutom är tanken på någon form av ekonomisk kompensation tilltalande.

Ulla Mangs betonade att lokal-tv inte behöver ställa några orimliga krav på sig själva. Tanken med pilotprogrammen och ävenså eventuella framtida program är att det skall synas att det är lokal-tv-produktion.

Efter Ulla Mangs presentation hölls tre kortare föreläsningar eller snarare informationspunkter. Lokal-tv-förbundets webmaster Peter Sandström informerade om nyheter på förbundets hemsida, Rainer Munter från Wanda Videonet berättade om Moon-TV, ett ungdomsprojekt i Helsingfors- och Tammerforsregionen och Tove Virta berättade om den omfattande TV-kursen som pågått i Västra Nyland sedan i våras.

Jan Sundqvist återvaldes som ordförande

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV höll årsmöte i samband med Videoforum. På årsmötet återvaldes Jan Sundqvist som ordförande. Av de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Egon Blomqvist och Rainer Munther. Bjarne Blomfeldt invaldes som ordinarie styrelsemedlem istället för Henrik Lindholm som avgick. I styrelsen fortsätter Tove Virta, Gunvor Häggman och Cecilia Udd.

En stor del av suppleanterna är nya. Kristian Martikainen utsågs till suppleant för Rainer Munther, Daniel Kouvo ersätter vid behov Egon Blomqvist och Sanna M. Wiklund är ersättare för Cecilia Udd. Matts-Erik Siffrén valdes till suppleant för Bjarne Blomfeldt. Lucas Snellman och Yrsa Nymark fortsätter som suppleanter för Tove Virta respektive Gunvor Häggman.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 300 mk.

Från idé till förverkligande

Producent och dokumentärfilmare Runar Enberg från Sverige föreläste på söndagen kring temat "Från idé till förverkligande". Det var en mycket uppskattad föreläsning där Enberg visade många av sina egna produktioner och förklarade tanken bakom bilderna och varför han valt just det ena eller andra sättet att berätta historien på.

Några tips som Enberg delade med sig var bl.a.

- Tro på din idé
- Formulera idén på en rad och ifrågasätt sen varje bild - behövs den för att berätta idén?
- Om man känner för idén syns det i slutprodukten.
- Om man fått folk att minnas en enda scen i slutprodukten har man vunnit dem som publik.
- Vilka verktyg behövs för att berätta idén? stillbilder, intervjuer, skådespel, journalfilmer? Men kom ihåg att berätta för tittaren redan i början vilka verktyg du valt. 20 minuter in i filmen fungerar det inte längre att byta verktyg.
- Planering är A och O.

Videoforum i Tammerfors?

Videoforum samlade i år drygt 30 deltagare, främst från Österbotten. Vid utvärderingen diskuterades bland annat om man skulle försöka hålla Videoforum i Tammerfors nästa år. Det har visat sig att när Vidoforum hålls i Nyland eller Åboland kommer deltagarna främst från det området och när Videoforum hålls i Österbotten är deltagarna österbottningar. Tammerfors är ganska mitt emellan, alla har lika lång väg och trafikförbindelserna är goda.

Annat som framkom vid utvärderingen var att deltagarna önskar mera tid för screening och diskussion kring tävlingsbidragen. I år var programmet extra "späckat" och screeningen fick tyvärr för lite tid. Screening är trots allt något av det viktigaste på Videoforum och fungerar ofta som en inspirationskälla för nya stordåd. En bättring skall åstadkommas till nästa forum.

 

 

[tillbaka] [huvudsida]