Videoforum 2000

Uppsnappat
av Cecilia Udd

 

Munsala Bygde-TV vann videotävlingen

Munsala Bygde-TV vann videotävlingen på Videoforum 2000 som hölls i Karis 6-8 oktober. Diplom och Kalle-statyett för Årets bästa lokal-tv-produktion 2000 tilldelades Munsala Bygde-TV för två produktioner "Min favoriträtt" och "Glimtar från byakampen". Båda programmen är gjorda av Sanna M. Wiklund. Prissumman är 3.000 mk.

Juryns bedömning av "Min favoriträtt" lyder: Rolf Wiklund demonstrerar hur han tillreder sin favoriträtt "Biff Rendang", en indonesisk gryta och uppmanar tittarna att ställa upp och berätta om sina favoriträtter. Juryn blev mycket förtjust i denna programform, ett fräscht alternativ till TV:ns övriga matprogram. Bildarbetet var tydligt, speciellt gillade vi sättet att visa tidsförskjutningen med "äggklockseffekt".

Juryns bedömning av "Glimtar från byakampen": Bildcollage (utan kommentarer) från byakampen. Vi fick ta del av mänskor och stämningar. Välgjort bildarbete, bilderna talade för sig själva och bra val av musik. Juryn beslöt enhälligt att ge första pris åt Sanna M.Wiklund för detta program och "Min favoriträtt" Konsekvent bildregi och intressant innehåll.

II pris till Karis-Ekenäs

Andra priset gick till Karis TV och Ekenäs TV för samproduktionen "Tre kan va' en fö myky" , en kortfilm om relationer. Prissumman är 2.500 mk. Juryns utlåtande lyder: Ambitiöst projekt, fin ljussättning, bild och personregi. Manuset kunde ha genomgått en omskrivning, historien hade många teman som inte följdes upp. Juryn beslöt efter röstning att ge projektet andra pris.

III pris till Sundom och Malax

Tredje priset delades av Sundom Lokal-TV och Malax-TV, prissumman var 1.000 mk vardera. Sundom TV fick delat tredje pris för två olika naturprogram "Vårtecken i skog och mark" och "Fåglar och småvilt" bägge gjorda av Rudolf Östman. Juryns bedömning lyder: Behjärtansvärda projekt, fina bilder av smådjur i närmiljön. Bra och intressant berättartext, kunde ha varit kortare, bilderna i sig håller bra. Programmet kunde ha delats upp i kortare episoder så att man bättre kunde ha tagit emot informationen. Kalle saknade vida bilder. Juryn beslöt belöna Rudolf Östman med ett delat tredje pris. Malax-TV fick delat tredje pris för produktionen "På gammalt sätt" med följande motivering: Presentation av gammal jordbruksmaskin (självbindare). Bra inledning, intressant för tekniskt intresserade. Bra bildsättning på intervjun. Juryn beslöt ge programmet ett delat tredje pris.

23 bidrag tävlade om titeln Årets bästa lokal-tv-produktion. Endast ett bidrag hade sänts in i den öppna klassen, varför detta överfördes till lokal-tv-klassen. Tävlingsbidrag hade sänts in från åtta lokal-tv stationer. Juryn bestod av Karl Sahlgren, f.d. FST-redaktör, Nina Granvik, producent på BUU/FST och Dag Andersson, verksamhetsledare för Finlandssvenskt Filmcentrum. Den totala prissumman var 7.500 mk.

31 deltagare på Videoforum

Videoforum XI i Karis samlade 31 deltagare från lokal-tv-stationer runt om i Svenskfinland. I år hade mera tid reserverats för screening av tävlingsbidrag, vilket var ett önskemål från deltagarna i fjolårets Videoforum.

En uppskattad programpunkt var också lördagskvällens Hur gör vi på vår lokal-tv? där de närvarande lokal-tv-stationerna presenterade sin verksamhet (sändningstider, program, teknik, ekonomi, antal medarbetare o.s.v) och diskuterade problem och lösningar under fria former.

Företaget ProAV presenterade digital teknik, bl.a. non-linjär redigeringsteknik, under Videoforumet. På söndagen föreläste projektchef Erik Bäckman om FST:s digitala kanal som startar 2001, bl.a. innehåll, teknik m.m. Gunilla Hellman, ombudsman för kulturfrågor på Svenska Kulturfonden, berättade om en arbetsgrupp vid kulturfonden som skrivit en rapport om hur finlandssvensk filmpolitik fungerar och hur den kunde utvecklas.

Lokal-tv-strategi gentemot FST?

Med anledning av de två pilotprogram som sammanställts av lokal-tv-producerat material för FST fördes en diskussion om vilken gemensam strategi lokal-tv-stationerna skall inta gentemot FST ifall ett eventuellt samarbete föreslås när digi-tv blir verklighet.

Vad har vi att vinna, vad har vi att förlora? Vad vill FST ha, färdiga program eller råmaterial, nyhetsinslag eller dokumentärer, program av lokalt eller regionalt intresse? Vilka krav ställs på tekniken? Vad är vi bra på? Frågorna var många och inställningen till ett eventuellt samarbete var delade bland de närvarande.

Det konstaterades att FST mer än en gång missat nyheter i regionerna eftersom de inte förstått att låna/köpa bilder av ortens lokal-tv-station, som varit på plats och fått bra bilder. Knappast är FST ens medveten om alla de lokal-tv-stationer som existerar ute i bygden. Det betonades att lokal-TV-kanalen inte får bli lidande av ett eventuellt samarbete, men risken finns att man koncentrerar resurserna på att försöka göra program av "regionalt" intresse som kanske kan säljas till FST. Då har man redan frångått lokal-tv:ns ideal. Det lokala är lokal-tv:s styrka.

Ingegerd Pesonen, programchef på FST, har i en kommentar till pilotprogrammen låtit förstå att samarbete inte är helt uteslutet men det ligger långt in i framtiden när digi-kanalen är etablerad. Det som då intresserar är främst program av regionalt värde. Lokal-TV betraktas som alltför "lokalt".

En förteckning över vad lokal-tv har att erbjuda nedtecknades: Lokal-tv är på plats i tid (t.ex. vid bränder med nyhetsvärde även på riksplanet, spontana demonstrationer, farmräder m.m.), lokal-tv bevakar sporthändelser som ibland också kan intressera en större publik, fullmäktigemöten där man ibland fattar beslut med nyhetsvärde på riksplanet, t.ex. att sparka stadsdirektören... Lokal-tv bevakar kulturevenemang och konserter med flerkamerateknik betydligt billigare än FST. Lokal-tv känner varje vrå av sin ort och kan hitta bra uppslag för personporträtt, dokumentärer, kulturprogram m.m. Lokal-tv gör ungdomsprogram och barnprogram.

Videoforums deltagare föreslog att en delegation skall sändas till FST för att upplysa om att lokal-tv finns och filmar med hyfsad eller bra teknik.

Ny styrelse

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV höll årsmöte i samband med Videoforum. Jan Sundqvist omvaldes som ordförande. Av de i tur avgående styrelsemedlemmarna Tove Virta, Gunvor Häggman och Cecilia Udd omvaldes Virta och Häggman. Maria Launonen invaldes istället för Cecilia Udd. Marica Hildén invaldes som ny suppleant för Tove Virta istället för Lucas Snellman, övriga suppleanter omvaldes.

Styrelsen består av ordf. Jan Sundqvist, viceordf. Tove Virta (Marica Hildén), sekr. Maria Launonen (Sanna M. Wiklund) Egon Blomqvist (Daniel Kouvo), Rainer Munther (Kristian Martikainen), Gunvor Häggman (Yrsa Nymark), Bjarne Blomfeldt (Matts-Erik Siffrén).