Sammandrag
av Videoforum 2002

Text: Ylva Fjäder

VIDEOFORUM XIII i HANGÖ 18-20.2002

Årets forum aktiverade glädjande många,
40 deltagare hade kommit till vårt lands sydligaste spets, av vilka närmare hälften ungdomar och vi fick njuta av ett soligt och vackert höstveckoslut vid havet i Hangö.

Programmet i år hade, efter feedbacken från i fjol, koncentrerats på screeningen, det vill säga att vi såg varandras program. Juryn kommenterade programmen vartefter ochdetta var även i år mycket uppskattat och önskades även till nästa år t.o.m mera än i nuvarande form. Dessutom ville fjolårets forumbesökare ha mera information kring lokal-TV projekt än att höra "fina" föreläsningar... och även det satsade förbundet på i år. Liksom tid att umgås, knyta nya kontakter och ha möjlighet att på kvällskvisten visa varandra program, presentera idéer och dela problem och framgångar.

UNGDOMSPROJEKT

I år hade programmet betonat projekt som har med ungdomar att göra. Karis TV berättade om den kurs de arrangerade i våras för ungdomar, som lokal-TV förbundet delvis finansierade, där idén var att lära upp ett gäng ungdomar att göra program i samarbete med föreningen "Tillsammans med rusmedel". Allt som allt deltog 11 ungdomar och flera av dem är nu aktivt med i Karis TVs verksamhet och fanns på plats på forumet.

Vidare presenterade sig den lokala videogruppen Video 27 som sänder i Hangö TVs nät om än oregelbundet. De har byggt upp en komplett studio i en husvagn där de kan göra direktbandningar med trekamerasystem och har specialiserat sig på handbollsmatcher, gudstjänster och studentdimissioner bl.a. De hade ställt upp sin utrustning och var och en fick pröva på att bildmixa, sköta ljudet, vara kameraman och även programledare.

TV Borgå sköts idag av elever från Arcada yrkesinstitut. De blivande medionomerna har regelbundna sändningar från studion i Borgå. Kvaliten är av annan standard då en utbildningsenhet har möjlighet att satsa på teknik och har personer till förfogande på ett annat sätt än traditionell lokal-TV. Men i Borgå med 5000 hushåll kopplade i kabelnätet så finns en tacksam publik och dessutom når programmen även andra via webben som de satsat stort på. På deras hemsida kan man bl.a. se sändningarna direkt. Likaså har de ett arkiv på program för att kunna låta utflyttade borgåbor och andra kunna titta på program från och om den egna orten. Programmen har nämligen trots allt en lokal prägel och kan klassas som lokal-TV program.

Vidare vad gäller ungdomar så presenterade Torsten Bergman, en av amatörerna vad gäller lokal-TV, han startade upp Videoforum 1990, sin nu fria videogrupp Aktören som fungerar i samband med skolor i Lojo. Gruppen hade 22 deltagare från början och nu är exakt hälften kvar, det vill säga 11 ungdomar som lär sig den digitala tekniken och att bygga upp ett program. Detta sker efter skoltid även om skolan är delvis inkopplad. Den styrande idén i projektet är dock att människan är och förblir en lokal varelse i en global värld så att dokumentera och ta reda på om den egna lokala historien nu och inför framtiden är det som är bärande för Aktören.

TEKNISKT OCH PRAKTISK

Eero Saarinen från Mediatrade hade en liten utställning om det senaste inom tekniken och det vi nu står inför är att börja distribuera och producera digitalt. Svaret heter MPEG 2 och DVNative. I den mån har den behövande tekniken med kompatibel dator och program kan vi i framtiden sända program mellan lokal-TV såtillvida bredbandsuppkoppling eller åtminstone ADSL. Och priserna sjunker kraftigt hela tiden. Det var tal om att summorna rör sig om 2.500 e och uppåt.

Om får sålt ett program till FST vilket ser ut att vara framtiden för dels FST och lokal-TV innebär det att vänja sig vid de rutiner som FST/YLE kräver. Tove Virta som är scripta på FST berättade de praktiska saker man bör tänka på.

NORDISKT SAMARBETE

Lokal-TV i Norden har mycket gemensamt och mycket som är olika. Att dela och jämföra och ge/få erfarenheter är av största vikt inför den rasande kanal och teknikutveckling som nu pågår. Förbundets verksamhetsledare Ylva Fjäder åtog sig en studieresa i september till Sverige, Norge och Danmark för att diskutera och lära känna det som är Norden i lokal-TV sammanhang. Gemensamma projekt fanns redan på gång, bland annat att kunna utbyta program via internet och nu ligger inne en ansökan till Nordiska Kulturfonden att få sätta igång ett videoarkiv och bygga ut systemet i Norden. Ylva Fjäder berättade om resan och erfarenheterna och skulle visa en dokumentär hon under resan filmat, men inte fått klippt pga. tekniska problem. Rapport senare finns att läsa på förbundets hemsida.

VIDEOTÄVLINGEN

För första gången i Videoforums historia lockade videotävlingen flera bidrag i den s.k. Öppna Klassen än i lokal-TV klassen. Av 29 bidrag allt som allt var hela 16 i den öppna klassen, dvs. fria producenter. Detta kan tas som en oroande utveckling att lokal-TV inte lika aktivt som tidigare producerar program, men det har många gånger konstaterats att dels har de frivilliga krafterna som länge hållit på tappat orken och dels har också nivån på programmen höjts så att tröskeln höjts, vilket är ett mål med tävlingen bör påpekas. Som positivt kan man se att öppna klassens program till 100 % är gjorda av ungdomar så att den efterlängtade generationsväxlingen är på gång, såtillvida de även har kontakter och gör program till sin egen lokala TV-station.

Årets jury bestod av (för trettonde året i rad) ordförande Karl "Kalle" Sahlgren som höll i trådarna och med sig hade han programchef Susann Inberg från FST och producenten och läraren Tommy Mård.
Under forumet visade de tio bidrag och kommenterade dem, bl.a. alla som var på plats och som hade ett bidrag i tävlingen fick kommentarer. I år fick för första gången publiken också rösta på sitt favoritprogram. Och ingen tvekan om att resultatet var rättvist på alla sätt för både publiken och juryn hade röstat exakt lika.

Resultaten från Videotävlingen med motiveringar:

LOKAL-TV KLASSEN

1:a pris Karis TV/ Egon Blomqivst Prissumma: 500 euro
"Från studerande till krog" 20"

"Trots det något avskräckande namnet är Egon Blomqvist program läckert i flera bemärkelser; det handlar ju om en matlagningstävling. Speakern/programledaren är välartikulerad, ledig och säker, och bildarbetet är professionellt. Handlingen förs hela tiden framåt på ett sätt som håller intresset uppe. Efter livlig debatt enades juryn om att belöna satsningen med 1. pris i lokal-TV klassen och - som socker på efterrätten - med årets Kallestatyett."

2:a pris Bygde-TV/ Sanna M. Wiklund Prissumma: 400 euro
"Till Ryssland med hopp" 11´30"

"I fjol vann När-TVs hjälpsändningsprogram till Vitryssland delat första pris i lokal-TV klassen. Sanna M. Wiklunds reportage från Ryssland (Sordavala) påminner mycket om det programmet. Wiklunds grepp är journalistiskt och det rika, omväxlande bildmaterialet förstärker känslan av närvaro."

ÖPPNA KLASSEN

1:a pris Martin Karlsson 13´52"
"Bland molnen försvann jag" Prissumma: 400 euro

"Denna experimentiella film av Martin Karlsson hör till den typ av berättelser som dominerar i år i den s.k. öppna klassen bland tävlingens unga deltagare. Bild och effekter skapar illusioner som varje tittare uppfattar på sitt eget subjektiva sätt. Juryn föll i hänryckning över det konstnärliga fotot."

2:a pris Andreas Grönblom/Nina Hildén Prissumma: 200 euro
"Reflection" 5´00"

"Stil och orginalitet sammanfaller i detta som skräck/konstfilm benämnda tävlingsbidrag. Fotot och ljudeffekterna flyter organiskt samman från första bildrutan och upplösningen förstärker intrycket av att mardröm och verklighet inte är väsensskilda. Juryn blev tvungen till omtittning av och intensiv debatt kring sammanlagt tre kortprogram innan den med skräckblandade känslor tilldelade Reflection 2.a pris i Öppen klass."

Se juryns kommentarer till samtliga tävlingsbidrag på hemsidan, www.lokaltv.org

FEEDBACK OCH VIDARE

Alla som svarade på den feedback blankett som delades ut på forumet talade om ett bra forum, t.o.m. "Det bästa". Bra med screening, men upprepade önskningar om mera screening och tid för diskussion. Och att poängtera lokal-TV bidragen då det är ändå ett forum för lokal-TV. Det är Videoforums starka kort, träffa varandra, få se och höra vad andra gör och få kommentarer av "proffs" och andra. Dela problem och även "glädjeämnen" som någon uttryckte det.
Vad gällde önskemål om kurser som Förbundet kunde arrangera (varje vår har vi en veckoslutkurs där något tema tas upp, varit digital editering i två års tid nu) så vill de nya som är med i verksamheten nu ha mera innehållsbetonade kurser. Journalistiska och programproducerande praktiska kurser.

Vi som arrangerade det från Förbundets sida var även mycket nöjda med dels arrangemangen på plats och ställe och dels det stora antalet som gav sig tid att komma och engagera sig. Det är tanken med forum att träffa andra, knyta kontakter och i år speciellt med alla ungdomar och de kontakter och erfarenheter som utböts så ser vi med tillförsikt till framtiden och att arrangera ett ännu bättre forum 2003!

Videoforum arrangerades med stöd av Svenska Kulturfonden, Kommunikationsministeriet och Nygrénska fonden.


Ylva Fjäder
1.11.2002


 

[TILLBAKA] [HEM]

Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.