Sammanfattning
av Videoforum 2003

Text: Maria Launonen
Foto: Jan Sundqvist


Så var ännu ett videoforum över. .. Årets forum hölls på hotell Victoria i Tammerfors. Bra läge från tågstationen, bra hotell, hotellrum, mat, konferensutrymme etc. etc.
Det var inte så stort deltagarantal i år, 17 pers. men inte var vi ledsna för det. Vi fick se många bra filmer och glädjas över Kallestatyett-vinnare och övriga pristagare. Det blev Margaretha Lindholm och Malax TV som tog hem Kalle detta år. Filmen som hette "Sommaren som gick" berättades både i bild och speak på ett sätt som gav undran.. "vad händer härnäst?" Juryns motivering; "väl utförd i spännande dagboksform. Inget konventionellt uppradande av händelser. Filmen lyckas i sitt uppsåt att sensitivt skildra tidens gång i en bygd under en sommar som gick." I öppna klassen vanns första pris av Robert Stolpe för produktionen "Krematoriet". Titeln säger allt.. extremt rena och gula väggar blandade med kistor, eld och aska.
Andra pris delades mellan NY-TV och När-TV, Närpes. När-TV:s naturprogram "Björnfotosafari" hade producerats av Jan-Erik Widjeskog i samarbete med Hans Hästbacka. Också här säger väl titeln en hel del. BJÖRNAR. Juryns motivering:"Ett fint naturprogram som intresserar utan större åthävor. De sakkunniga kommentarerna förhöjer filmens värde. Inga extravaganta attraktioner behövs. Bra bilder, intressant ämne." NY-TV hade också satsat på djur, en spelfilm med en hund i huvudrollen "Drömjakten", i samproduktion med NY-TV, kultur & fritid Nk:by och Juthbacka teater. Juryns motivering: "En kreativ filmidé. Bra utförande, humoristisk och nyskapande. Välgenomtänkt foto".


Årets Kalle statyett gick till en glad och stolt Margaretha "Maggan" Lindholm från Malax-TV

Årets Jury bestod av Karl Sahlgren (t.v), Christian Forsberg, FST (t.h) och Ben Johans från Åland.


Finns finlandssvensk lokal-TV om 10 år?

Representanter för Svenska kulturfonden fanns med när lokal-tv:s framtid diskuterades på forumet. Diskussionen leddes av Gunvor Häggman.
De största orosmomentet som lokal-tv står inför idag är nyrekrytering av lokal-tv arbetare. Lokal-tv:s ekonomi är ju som förstått liten, och frivilligt arbete lockar inte alltid de unga. Speciellt inte personer med utbildning inom området. Problemet ligger också i att ungdomar inte självständigt sätter sig ner och gör program från början till slut. Ny teknik däremot är lockande för unga, och borde ju i längden engagera dem i att göra lokal-tv program också på frivillig basis. Kommentarer som dessa var en del av det som diskuterades i samband med nyrekrytering, och därmed kommer man ju lätt in på penningfrågan.
Krister Ståhlberg, direktör för Svenska kulturfonden, gav lokal-tv medlemmarna fondens syn på lokal-tv. Visst vill fonden understöda oss, men det är svårt att få nåt från lokal-tv som är så att säga värt understöda. Ungefär så lät Ståhlbergs inledning.
Inga öppna verksamhetsstöd kan ges, inte till arbetsgivare och inte till verksamhetsledare. Investeringar stöds inte heller. I stället är det olika projekt som lokal-tv borde ta fasta vid, s.k generationsskiftesprojekt för att föra in ungdomar i våra studior. Ett samarbete med skolor är alternativet.


Gunvor Häggman ledde diskussionen i ämnet "Finns lokal-tv om 10 år?"

Direktör Krister Ståhlberg (bilden) och Projektombudsman
Mats Brandt från Svenska Kulturfonden deltog och informerade om olikastödformer.

 

Lördag kväll…

Tja, på kvällen var det som vanligt dags för lite avkoppling med bastu. Stor bastu, en för tjejer och en för killar, samt ett utrymme för alla och här hade man till och med parasoll. Och så en swimmingpool. Två av deltagarna vågade trotsa det kalla vattnet och tog en simtur på ca 3 meter i medeltal, eller nånting ditåt.
Sen tänkte några på morgondagen, medan andra tänkte börja tänka på morgondagen först när det börjar bli morgon. Pust. Långa meningar. Nå ja, det blev lite jazz för en del.

…söndag

När morgonen kom var det ingen som klagade, och Egon Blomqvist blev den första att ställa sig för att prata inför publik. Karis TV:s och Karis kurscenters pilotprojekt "Digitalt hantverk" har handlat om att producera en utbildningsvideo om smidesverk. Filmen är klar och nu planeras en fortsättning som också ska ge utrymme för andra lokal-tv stationer att delta. Nya hantverk som kan dokumenteras i ett liknande syfte söks i Finland. Karis kurscenter skulle stå som administratör, om vi andra lyckas finna bra ämnen att dokumentera. Tänk!


Egon Blomqvist berättade om "Smidesverk" ett projekt för utbildningsvideo om
hantverk i sammarbete med Karis-TV.

Videomaterial till DVD

Annat som togs upp på söndagen var arkivering av filmat material till DVD. Margaretha Lindholm informerade om projektet "Those were the days in Ostrobothnia", som ju handlar om att bevara äldre videomaterial. Projektet är ett samarbete mellan Malax, Sundom, Solf, Petalax - Korsnäs och f.d. Kust-TV. Inom området finns 5000 timmar material av alla olika videoformat. Det blev många nyinvesteringar och bandspelarhyror. Video 2000-bandspelare är svårast att få tag på eftersom den aldrig riktigt slog igenom.
De kopierade DVD-skivorna kommer också att finns som ett register på internet, och få all information om programmet; produktion, regi, titel och originalkassettens nummer osv.
Att kopiera över videomaterial till DVD är i vissa fall bra, i andra inte. Det positiva är att DVD ger god bild- och ljudkvalitet, men det är ett nytt medium. Hur länge håller skivorna? Dessutom är det svårt att redigera från DVD.
Projektet pågår till den 30.6 2004, men kan eventuellt bli förlängt med ½ år. Det är ju ändå 5000 timmar som ska överföras.

[TILLBAKA] [HEM]

Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.