Videoforums Pristävling
på Videoforum 2003

Jurymedlemmar: Christian Forsberg, Ben Johans och Karl Sahlgren

Videoforums jury Christian Forsberg, Ben Johans och Karl Sahlgren tycker till om tävligsbidragena och delar ut priserPedersöre TV

1.
ETT LIV VID LAMMBACKA. Lokal- TV- produktion. Dokumentär. Regi Monica Enqvist. 20´.
En trivsam dokumentär utan stora åthävor. En vällovlig strävan till bildsättning som dock inte lyckas helt ut. Hedersomnämnande.

Malax TV

2.
SOMMAREN SOM GICK. Lokal-TV-produktion. Dokumentär. Regi: Margaretha Lindholm 20´. Väl utförd i spännande dagboksform. Inget konventionellt uppradande av händelser. Filmen lyckas i sitt uppsåt att sensitivt skildra tidens gång i en bygd under en sommar gick. 1: pris. 450 €

3.
I MINNET BEVARAT. Öppen klass. Dokumentär. Regi: Mikael Lukkarila 20´.
Bild och dokument kompletterar inte varandra. Filmens grepp fungerar inte. Bildvalet är spretigt och förvillande. Grundtanken är dock god.

4.
ELECTRIC BANANA BAND.(konsert). Lokal-TV- produktion. Dokumentär. Regi Roy Kouvumäki 19´20´´.
Ett anspråkslöst förverkligande att skildra en konsert, alltför anspråkslöst. Kan kanske fungera på publik som är mycket fascinerade av Electric Banana band.

NY-TV, Nykarleby

5.
ELDFEST 2003. Lokal-TV-produktion. Dokumentär(?) Regi: Jan Sundqvist 12´.
Vackra bilder, vacker musik, temat håller dock inte för tolv minuter.Filmen kunde med fördel
ha komprimerats för att fullt ut nå den suggestiva stämning som eftersträvas.

6.
DRÖMJAKTEN. Samproduktion: NY-TV, Kultur&Fritid Nk:by och Juthbacka Teater. Fiktion
Regi: Boris Bränn 20´.
En kreativ filmidé. Bra utförande, humoristisk och nyskapande. Välgenomtänkt foto. En aning stramare regi skulle ytterligare ha förbättrat filmen. 2:pris 300 €

7.
AMERICAN CAR MEETING. Lokal -TV-produktion. Dokumentär. Regi Jan Sundqvist 7´.
Tacksamt ämne som slarvas bort i konventionell avfilmning av skeendet. Dramatik och originalitet saknas.

8.
ETT PÄRLBAND AV MINNEN - Vi möter Beatrice Eklund. Lokal-TV produktion.Dokumentär. Producent: Bo Kronqvist 20´.
Intressant ämne som skildras väl spretigt. Svårt för den icke initierade åskådaren att få ett grepp om det intressanta liv som huvudpersonen upplevt. Behövlig fakta saknas, alltför få klipp.

Munsala Bygde-TV

9.
MUNSALA UNITED. Lokal-TV- produktion. Dokumentär. Regi Dennis Helsing. 10´23´´.
Program idén är tunn. Materialet håller inte för att skapa dynamik och dramatik. Bildspråk och klipp är väl konventionellt.

Sundom Lokal TV

10.
SOMMARLOVSRESA TILL NORRSKÄR. Lokal-TV-produktion.Dokumentär. Regi: Michael Berg 10´20´´. Vardagsrealism utan dramatik. Fotot är stundtals mycket vackert.Ingen spänst i innehållet.

11.
BILDER FRÅN FARMEN TRE STRUTSAR. Lokal-TV-produktion.Dokumentär. Producent: Harry Paro. 12´.
Ett djurparadis avfilmat utan bärande idé. Fotot och klippningen saknar nerv.Trevlig vardagsrealism.

12.
"UTGRÄVNING"- inslag i Sundom TV.Lokal -TV-ptoduktion. Dokumentär. Producent Michael Borg.11´55´´. Filmat radioprogram. Bildmediets möjligheter utnyttjas föga.

NÄR-TV, Närpes

13.
KAFKA & NERO - ett möte med två pulihundar. Lokal -TV - produktion. Dokumentär. Regi Maria Launonen. 9´20´´.
Pulihundarnas extraordinära utseende räcker inte till för att skapa dynamik i filmen.

14.
BJÖRNFOTOSAFARI. Lokal-TV produktion. Naturprogram. Producent:Jan-Erik Widjeskog 15´. Ett fint naturprogram som intresserar utan större åthävor. Den sakkunniga kommentarerna förhöjer filmens värde. Inga extravaganta attraktioner behövs. Bra bilder intressant ämne. 2:a pris. 300 €

Konstskolan i Nykarleby

15.
"KJUAGUTTER" Öppen klass. Dokumentär. Regi:Sam Bauge. Producent:Thomas Thuland. 18´. Barnens agerande räcker inte till för att skapa stämning och dynamik i filmen. Ingen bärande idé.Barnen alltför medvetna om kamerans närvaro.

16.
RINTAMA Öppen klass. Fiktion. Regi: Anders Silling & Bengt Svahn. 25´30´´.
Professionellt utförande, mycket bra foto och dramaturgi. Det långsamma filmspråket fängslar åskådaren. En bra film som tyvärr inte håller tävlingens tidsram. Hedersomnämnande!

17.
SOM JAG ÄR. Öppen klass. Dokumentär. Regi: Otto Ikäheimonen. 14´.
Ett porträtt där den fantastiska aktörens förmåga kunnat utnyttjats bättre. Originell filmidé.
Filmen förmedlar en fin närhet till aktören.

18.
KREMATORIET Öppen klass. Dokumentär Regi: Robert Stolpe 12´.
Bra utförande i sin enkelhet. Föredömligt lite effektsökande. Inga onödiga åthävor stör det allvarsamma ämnet. 1:pris 450 €

19.
M/S KLENODEN Öppen klass Dokumentär. Regi:Otto Ikäheimonen. 27´.
Välkomponerad dokumentär, bra foto och bra klipp.Tempot långsamt men ändå i tillräcklig variation. Intressant ämne. Tyvärr håller inte filmen den uppställda tidsramen.

20.
MAKE, BV640.A. Öppen klass. Fiktion Regi: Thomas Weckström. 2´.
En laddad idé som ändå inte riktigt lyfter. Förverkligandet för anspråkslöst.Kreativ tanke.

21.
OMIN KÄSIN MAAILMALLE Öppen klass. Dokumentär. Regi: Thomas Weckström 26´.
Filmen håller sig inte inom den uppsatta tidsramen.


Helsingfors 03.10.22
Christian Forsberg, Ben Johans och Karl Sahlgren

 

[TILLBAKA] [HEM]

Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.