Sammandrag
av Videoforum 2005

Text: Maria Launonen

Videoforumet i Tammerfors!

Då har vi åter igen haft ett trevligt och givande veckoslut i Tammerfors, den 19-20 november. Vi har varit ute på det 16:e videoforumet som samlade närmare 20 personer från olika lokal-tv:n. Vi har tittat på varandras lokal-tv produktioner, vilket ledde till många djupa och långa diskussioner i år. Föreläsare har funnits på plats, och så har vi förstås ätit gott och umgåtts, med våra tv-diskussioner i bakhuvudet. Tom Björklund från Cityfolkhögskolan fanns också med som teknisk konsult, så nu kunde alla ta upp tekniska problem som rörde just deras lokal-tv och få personlig rådgivning. Det tackar vi Tom för.

Videotävlingen är förstås en av de mest spännande programpunkterna på videoforum. Det handlar inte bara om att juryn ska utse en vinnare, utan screeningen leder också till många intressanta diskussioner som aldrig vill ta slut. Vi har kunnat konstatera att screeningen inte bara är underhållning utan det ger också många goda tips till oss andra om hur vi ska göra våra program, och inte att förglömma; hur vi INTE ska göra dem.

I juryn satt i år Karl Sahlgren som juryns ordförande. Kristina Ågren, regissör och Henrik Thorson, redaktör vid FST. En trevlig jury som delade med sig av sina synpunkter. Första pris och Kalle-statyetten tillföll i år När-TV, Närpes och Maria Launonens aktualitetsinslag "Geir Rönning i Närpes". NY-TV och Jan Sundqvist tog hem andra platsen med ett program om notfiske i Socklot.

Tredje pris delades mellan När-TV, Närpes och Sundom Lokal-TV. När-TV:s program om Bosniska hemtrakter hade gjorts av Jan-Erik Widjeskog och Sundom TV:s prisbelönade program hette Vasamarsch och har gjorts av Chatarina och Martin Fjällström.

Lokal-TV förbundets projekt "generationsväxling" har inte flutit på som man önskat varken från förbundets sida eller Svenska kulturfonden. Håkan Omars som är regionombudsman vid Svenska Kulturfonden fanns på plats och informerade nu om ett nytt koncept. Det har visat sig att det inte finns tillräckligt med tid att undvara bland lokal-tv folk, för att engagera sig i det som i sin tur ska få ungdomar att engagera sig i lokal-tv produktion. Enligt det nya systemet ska nu istället skolorna engageras mer. De skolor som har mediaundervisning skulle lägga in en kurs i lokal-tv produktion i undervisningen. För det här kan skolan ansöka om 800 euro från kulturfonden. Det handlar om en kurs/skola/läsår. Lokal-tv ska på detta sätt kunna komma in i bilden först i ett senare skede. Det kan förstås visa sig att det finns någon vid lokal-tv:n som är kompetent att undervisa och då kan leda denna lokal-tv kurs i skolorna.

Lokal-tv kommer även att erhålla ett konsultationsbidrag om 100 euro/projekt/grupp. Som tidigare får förstås eleverna ansöka om 80 euro per projekt till kulturfonden.

I samband med denna information från Svenska kulturfonden så berättade också Torbjörn Ehrman om projektets intresse i Vörå. Där håller nu 6 stycken grupper på med att göra program, och 11 grupper är på kommande. Orsaken till de stora antalen är att man i skolan fick ett nytt tillvalsämne; media. Ehrman berättade om hur man finner bra produktionsämnen för ungdomarna, och nämnde då saker som rör ungdomarna själva. T.ex lucia, julfester, lan, fritidsintressen, musikvideo m.m. Han förklarade också att det är enklats att jobba med reportage, (vilket nu även andra lokal-tv:n kan försöka ta fasta vid.(sekr.anm).

Guy Stenberg från Larsmo lokal-tv berättade även han om intresset bland ungdomarna i Larsmo.

Forumdeltagarna fick slå på sina språkkunskaper vid ett av föreläsningstillfällena. Från AVID Finland fanns två representanter med för att berätta om nya grejer. Presentationen gick på engelska och informationen var teknisk. Det gällde att ha huvudet på skaft. Det här förde även goda saker med sig till lokal-tv förbundet. AVID förärade nämligen oss med en AVID Express Pro version.

Nästa år slår vi till samma veckoslut och träffas återigen till videoforum i Tammerfors.

Maria

[TILLBAKA] [HEM]

Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.