Videoforum 2007 

Lokal-TV-förbundets möte i Tammerfors 17-18 november på Hotel Victoria 

 

I juryn: Kristina Ågren (regissör), Bengt Klemets (producent) och Tommy Mård (tv-regissör/medialärare) 

 

 

ALLMÄNNA KOMMENTARER 

 

 

Klassen lokal-tv-program 

 

Program 

Kommentar 

Klass 

Ung Amadeus 

(Ekenäs TV) 

 • Bra vinjett och trevligt anslag fast pressbilderna blev intressantare än introspeaken 

 • Bra rytm, dynamiskt grepp i klippet 

 • Berättelsen kunde ha vunnit på en tydligare fokusering. Nyckeln är att hitta och hålla sin infallsvinkel programmet igenom 

 • Bra användning av stillbilder (dynamiska rörelser) 

 • Något oroligt kameraarbete under intervjuer och presskonferens 

 • Bra ljudmix och bra klipp 

Lokal-TV 

Otium 

(Ekenäs TV) 

 • Bra anslag som väckte intresse, men programmet svarade inte mot vad anslaget lovade 

 • Programmets premiss otydlig 

 • Bilderna på studerande svarade inte alltid på det som de sades göra 

 • Anonym bildsättning 

 • Intervjun verkade vara ryggen i själva programmet medan de bilder som hade valts inte verkade tillföra programmet särskilt mycket 

 • Svag koppling mellan de visuella elementen och berättelsen  

 • Skojig slutvinjett sekvens (dock något för utdragen) 

Lokal-TV 

Albanus 

(Solf Lokal TV) 

 

 • Tacksamt ämne som gav möjligheter till fina bilder 

 • Miljöerna intressanta men vagt etablerade i programmet 

 • Sen etableringsbild på båten 

 • Ingen etablering av personer och karaktärer som skulle ha hjälpt programmet dramaturgiskt 

 • Ljudarbete kunde ha getts mera betydelse i klippet 

 • Programmets namn är missvisande. Det handlade mera om en klassresa till Åland än om den gamla galeasen 

 • Berättelsen kunde tätas till, rytmen blev emellanåt väl trög och enahanda 

Lokal-TV 

Bonden i havsgapet 

(Solf Lokal TV) 

 

 • Vacker och imponerande natur 

 • Bra med en subjektiv berättare, men kunde ha använts mer och getts större tyngd 

 • Bonden i havsgapet förblev dock under programmets gång obekant för oss. Det är också viktigt att etablera karaktärerna (i synnerhet då huvudpersonerna)  

 • Ojämnt kamerahantverk. Stativ är lämpligt att användas i program av detta slag. 

 • Missbruk av videoeffekt vid klippet när det inte gav ett mervärde åt handlingen eller den valda visuella stilen  

 • Bra med stillbildssekvens på slutet. Bilden med farfar och fåret väldigt stark. Ordningen på bilderna kunde ha omprövats. 

Lokal-TV 

 

Lådbils-rally 

(Ny-TV) 

 

 

 

2:a pris (lokal-tv) 

 • Bra och intresseväckande anslag på välvalt ämne som erbjuder liv, rörelse, känslor och färger 

 • Fartfyllda och expressiva bilder till välvald musik 

 • Berättande var ändå inte så dynamiskt, onödigt jämn tjockt tempo. Sträva gärna efter mera variation.  

 • Vi saknade bilder där känslor (glädje, besvikelse, spänning, förväntan och dramatik) får mera utrymme. Kunde tex. ha fåtts fram genom att visa mera bilder från depå och målområdet.  

 • Tack för humorn, som ökar livsglädjen för tittaren 

Lokal-TV 

Hantverk I smide 

(Karis-TV) 

 • Informativt och intressant 

 • Bra intresseväckande anslag 

 • Det finns en uppenbar risk för att man som tittare inte hinner smälta den myckna information som erbjuds. Speciellt inte när man samtidigt visar visuellt spännande bilder.  

 • Den upplysta vita väggen i bakgrunden är en liten skönhetsmiss i ett annars visuellt välfungerade program.  

 • Bra tempo, bra klipp, bra tv-hantverk över lag 

 • Bra att smeden också etablerades, men kunde ha gjorts mycket tidigare.  

 • Intervjun med smeden kunde ha gjorts på ett mer visuellt spännande ställe. 

 • Programmakarna borde på förhand bestämma till vem man riktar sig. Nu fanns det risk för att man samtidigt försökta svara mot två olika gruppers behov, undervisning för hantverksstuderande eller vanliga tittare.  

Lokal-TV 

Julgubben simmar 

(Larsmo När-TV) 

 • Fin miljöbeskrivning 

 • Lång väg till skott…som ändå inte verkade nå nånstans 

 • Bjuder trots allt (förutom på spiggen i skägget) på få överraskningar.  

 • Bra detaljer, kostymen väl genomtänkt (framförallt simbyxorna).  

Lokal-TV 

 

Val reklam 

(TV Åland) 

 • Bra grafik, men lång sekvens med kandidat-presentation 

 • Bra klipp, bra foto.  

 • Följde ganska långt en standarmodell på valreklam, där budskapet verbalt presenterades men saknade starkt visuellt skede.  

 • Kom ihåg att bilderna är starka än ord. Det är viktigare också hur politiker säger än vad de säger. Tonfallet är lika viktiga som ordvalen.  

 • I reklam måste man våga riskera mera i syfte att vinna mera. Avgränsa!  

Lokal-TV 

Mysteriet i Boxöfjärden 

(Ålands TV) 

 

 • Bra ämnesval för det lokala samhället och alla andra som är intresserad av fiske  

 • Fina anslagsbilder som gav en fin början för berättelsen på mysteriet som vi tyvärr blev något besvikna på… (mysteriet visade sig vara ett sakligt reportage) 

 • Titeln väckte mao. andra förväntningar än innehållet gav.  

 • Anslagets stil följdes inte upp senare i programmet, förutom då i slutet. För övrigt bra med en tydlig början och ett klart konsekvent slut. 

 • Musiken något för mycket på ytan… 

 • Något ojämnt kameraarbete 

 • En grafisk illustration kunde ha underlättat förståelsen av hur ryssjan fungerar.  

Lokal-TV 

Märket – Ett sommarparadis? 

(TV Åland) 

 

 • Långsam och vacker början.  

 • Klippet till intervjun med verksamhetsledaren bryter stämningen. 

 • Programmet har vackra och sensitiva bilder. Kom ändå ihåg hur viktigt det är att grundligt etablera nya miljöer och nya scener.    

 • Bra med 100% avsnitt där man vågar lita på att scenen bär.  

 • Bra infallsvinkel att bildmässigt visa Fyrens dåliga skick samtidigt som man utlovar sommarparadis i rubriken. Inslaget blev därför ett debattinlägg som hoppeligen väckte diskussion om vad man ska göra med fyren och utgjorde därför ett samhälleligt inlägg.  

Lokal-TV 

Cruise Mariehamn 

(TV Åland) 

 • Fina och stämningsfulla bilder.  

 • Kamerahanteringen proffsig  

 • Programmet kan på gott och ont delas in i fyra tydliga avsnitt (Anslag 1, anslag 2, Infospeak, avtoning).  

 • Klippet ändå något osammanhängande och berättelsen saknas. Vi saknade en klar utveckling. 

 

Lokal-TV 

Kärleken till gamla hus – fyra berättelser 

(TV Åland) 

 

 

 • Enormt fina bilder och bildklipp på husen arkitektur 

 • Fina detaljbilder. Kunde dock ha varit på plats med att presentera mera av interiören och rummens olika atmosfär.  

 • Lita också på atmosfärljud och inte alltid på musik, även om musiken här var väl vald 

 • Bra ämnesval som säkert också intresserar tittaren 

 • Bra gediget hantverk med känsla för stil. 

 • Reportagets uppbyggnad följde en rätt konventionell struktur.  

 • Det kunde vara värt att fundera på ifall man kommit längre ifall man fokuserat på endast ett case och istället gjort en serie i flera delar.  

Lokal-TV 

Rista i ägg 

(TV Åland) 

 • Bra öppning. Intresseväckande och inspirerande med tydlig och klar struktur.  

 • Kom ihåg att det är svårt att kombinera fina bilder med samtida informativ text utan att det ges också tidsmässigt mer utrymme.  

 • Njutbart kamera- och klipparbete.  

 • Naturljus fungerar bra i inspelningssituationen.  

 • Fina närbilder, medan den vida intervjubilden känns något statisk. 

 • Bra med egen närbildssekvens på slutet. Detta gjorde gott för programmets rytm och struktur. 

 

Lokal-TV 

Sjöresa 

(Larsmo När-TV) 

 • Bra och skojigt ämne. Bra med resedagbok också i videoform.  

 • Bra att personerna presenterades i början av programmet. Personerna kunde gärna ändå ha fått bjuda på mer av sig själv under resan.  

 • Svårigheten är hur man kan få resedagboken spännande också för dem som inte varit med. Här gör produktionsgruppen ändå ett gott försök (bl.a tex. med hjälp av den ilskna svanen).  

 • Musiken blir alltför dominerande och också här kunde det stöda tittarens egen resa att få höra vågskvalp, måsar och vind som tjuter i master på bryggan.  

 • För att göra bildsekvenserna mer njutbara skulle man ha vunnit på att vara konsekvent med riktningar i klippet (dvs. vara uppmärksam på skyddslinje och 180 graders regeln).  

 • Bra med en personlig berättarröst av en som själv var med. Ett ännu mera personligt grepp kunde ändå ha gett mera färg och känsla åt berättelsen.  

 • DVE-övergångarna (effekterna) upplevs nog något onödiga och stöder knappast berättelsen som sådan.  

 • Berättande var ändå inte så dynamiskt, onödigt jämntjockt tempo. Trots att det är svårt att få stränder och kustremsor att se olika ut så bör vi alltid sträva efter variation. 

 • Slutet kommer något abrupt.  

Lokal-TV 

Hannula-ättlingar på besök i Larsmo 

(Larsmo När-TV) 

 • Alltid aktuellt temaval. Roligt att höra berättelser om folk som har sina rötter i det lokala samhället. 

 • Bra med textning till svenska. 

 • Kom ihåg att också fundera på i vilken ljudmiljö ni väljer att banda intervjuer. Nu stör bakgrundsljudet intervjun.  

 • Kom ihåg att välja bakgrunden så att den inte är visuellt störande.  

 • Berättandet blir något enformigt när det till största delen bygger på statiskt intervju-material.  

Lokal-TV 

1. Maj, vid Bjärgas 

(Larsmo När-TV) 

 • Det hör självklart till lokal tv:s uppgift att bevaka evenemang av detta slag. På så sätt ett bra programuppslag.  

 • Programformen bygger till stor del på långa intervjuer. När man gör tv-program lönar det sig att aktivt söka efter berättarelement där bilden utgör den bärande drivkraften.  

 • Bildberättande kunde ha varierats mer genom att också använda sig av inklippsbilder på de föremål de talar om. Närbilderna av föremålen kunde ha tagits i efterhand eller med hjälp av en andra kamera.  

 • Programmet får en annan en puls när antikexperten möter vanligt folk.  

 • Programmet saknade en klar infallsvinkel. Det verkar som om man försökt få med för många saker i ett och samma program, dvs. både Antikrunda och reportage från museéts festdag.  

Lokal-TV 

 

Julkors 

(När TV) 

 • Igen ett intressant ämnesval. Det är alltid givande att höra mera om gamla lokala traditioner.  Bildmässigt var ämnet krävande.

 • Reportaget saknade egentligt anslag och berättarstrukturen bjöd på få överraskningar.  

 • Bra fotoarbete.  

 • Julkorsen visas nu på dagtid, samtidigt som de oftast kommer till sin rätt först vid mörker. Det kunde ha gett en dimension till ifall man också fått med en fungerande (och produktionsmässigt tidskrävande) mörkersekvens.  

Lokal-TV 

50 år sedan hagelstorm 

(När TV) 

 

 • Bra ämnesval.  

 • Bra inledning med tidningsrubriker.  

 • Berättelsen bygger efter det mest på 100% intervjuer.  

 • Fint att man kunnat använda sig av landets bästa experter för att förklara lokala väderfenomen 50 år sedan.  

 • Bra också med personliga upplevelser av ovädret. Rurik bjuder på engagemang när han delar med sig av sina minnen.  

 • Bra också med fina arkivbilder. De konkretiserar berättelsen för oss som saknar egna minnesbilder av händelsen.  

 • Efter en trög inledning så blir programmet mer levande och pulserande mot slutet.  

 • Ämnesvalet skulle ha kommit bättre till sin rätt ifall man satt mer tyngdpunkt på det visuella berättandet.  

Lokal-TV 

Finlandssvensk spelmansstämma i Närpes 

(När TV) 

 

3:e pris (lokal-tv) 

 • Bra anslag  

 • Bra variation mellan musik, intervjuer och 100% sekvenser.  

 • Dynamisk rytm som ger spänst åt upplägget. Här undviker man långt utdragna intervjuer.  

 • Bra bilder, bra klipparbete.  

 •  

Lokal-TV 

Brages Lucia 

(Sundom TV) 

 • Produktionsteamet har försökt sig på ett svårt uppdrag, men klarat uppgiften.  

 • Programmet lyckades emellanåt med att återge en fin och varm stämning.  

 • Kamerahanteringen ställvis ok, klippställen verkar ändå vara mer slumpmässigt valda.  

 • De enskilda bilderna blir långa och ett mer aktivt klipparbete skulle ha möjliggjort större visuell variation.    

 • Färgmatchningen mellan kamerorna är bristfällig. 

 

Lokal-TV 

Foto med drake 

(Sundom TV) (TV Åland) 

 

 

 • Skojigt och lekfullt ämne. Erbjuder goda möjligheter för att skapa ett spännande och visuellt attraherande program. 

 • Programmet var informativt men blev trögt pga av berättarstrukturen byggde enbart på en statisk intervjusituation.  

 • Det lönar sig alltid att aktivt välja miljö för intervjun.  

 • Kom ihåg att bilder säger mer än tusen ord. Det lönar sig att visa istället för att förklara.  

 • Bra med stillbilds-sekvens, kunde gärna ha sett ännu mera exempel på bilder tagna från drake.  

 • Programmet skulle ha vunnit på att förkortas.  

Lokal-TV 

Besök hos Börje Rönnqvist på Tärngrynnon 

(Sundom TV) 

 • Bra koppling med tärnor i anslaget.  

 • Bra och gullig story. Personlighet som bjuder på sig själv och som dessutom är avslappnad i intervju-situationen.  

 • Bra och rolig tärnmatnings-action sekvens. 

 • Visuellt ändå rätt statiskt berättande. Inslaget saknar ett fungerande slut som skulle sätta punkt för berättelsen.  

 

Lokal-TV 

En lektion i hundsim och simhopp 

(Sundom TV) 

 • Programmet liknar närmast ett kåseri. Berättaren tar sig frihet att lekfullt föra berättelsen framåt åt det håll han själv vill utan att alltför mycket ta hänsyn till tittaren och tittarens logik och förväntningar.  

 • Programmets originalitet är programmets största förtjänst.  

Lokal-TV 

Veteran bil-traktor träff 

(Malax TV) 

 • Bra och visuellt tacksamt ämnesval.  

 • Reportaget hade ett rätt konventionellt upplägg.  

 • Kromen, lacken och reflexerna borde ha mött mera personliga upplevelser för att väcka intresse hos tittaren.  

 • Bra musikval och extra plus för att den var egen.  

 • Handburen kamera passar inte till temat..  

 

Lokal-TV 

Prickens första sommar 

(Malax TV) 

 

 

 

1:a pris (lokal-tv) 

 • Färgstark huvudperson som också vågar vara sig själv.  

 • Varmt porträtt på såväl Pricken som hans familj.  

 • Fina och omväxlande miljöer berikar programmet.  

 • Programmakaren litar på att handlingen bär berättelsen.  

 • Fint ljudarbete där autentiska ljud stöder innehåll. 

 • Ämnesvalet skulle ha kommit ännu bättre till sin rätt ifall man satt ännu mer tyngdpunkt på det visuella berättandet.  

Lokal-TV 

SÖU 100 år – 1G3B 

(Malax TV)  

 

 • Intressanta personligheter och intressant band. 

 • Programmet saknade anslaget.  

 • Programmet skulle ha gynnats av en tydligare infallsvinkel. Intervjun i början spretade åt många håll.  

 • Statisk klipp av musiken.  

 • Oklar genré – reportage eller dokumentation av evenemang. För vem gjordes programmet.  

Lokal-TV 

 

 

Den öppna klassen 

 

Var jag bra? 

(Cityfolkhögskolan) 

 

 • Tacksamt ämnesval.  

 • Ostrukturerat och råddigt, svårt att se vad berättelsen är och vart den för oss.  

 • Vi upplever att processen, inte handlingen var i fokus, men på samma sätt som karaktärer behöver etablering så bör också processen i så fall en ram så att tittaren kan förstå vilken utgångspunkt programmet har. Nu lämnades tittaren själv åt sitt öde utan att få stöd.  

Öppen klass 

Militärtjänst – en plikt för alla? 

(Cityfolkhögskolan) 

 

2:a pris (öppna klassen) 

 • Bra och intressant reportage  

 • Bra tempo, bra variation mellan sekvenserna.  

 • Dynamisk rytm som ger spänst åt upplägget. Här undviker man långt utdragna intervjuer.  

 • Bra bilder, bra klipparbete.  

 •  

Öppen klass 

Mommo – om Inger Stolt 

(Cityfolkhögskolan) 

3:a pris (öppna klassen) 

 • Här vågar man lita på att 100% sekvenser för handlingen framåt. Bilderna talar för sig själv.  

 • Omväxlande och dynamiskt upplägg, med bra visuella sekvenser.  

 • Kamerahanteringen ställvis bra  

Öppna klassen 

Förbannelsen  

(Cityfolkhögskolan) 

 

 

 

 

1:a pris (öppna klassen) 

 • Bra idé. Bra upplägg.  

 • Fin scenografi och bra ljussättning. 

 • Bra ljudarbete. 

 • Programmet skulle ha vunnit på att man skulle ha satsa mer på uttryck och färg i dialogen för att kompensera den stela värld som Lego-figurer lever i.  

 • Skulle ha vunnit på att klippas kortare.  

 • Manuset klichémässigt. 

 • Bra slut!  

Öppna klassen 

 

 

 

Klassen ungdoms-program för lokal-TV 

 

 

LIA @ the Wild M-TV 

 • Intressant reportage som också ger tittaren möjligheter till att se och uppleva. 

 • Fungerar bra för en ung målgrupp.  

 

Ungdomsklassen