JURYUTLÅTANDEN
PÅ VIDEOFORUM 2008

Videoforum 2008
Lokal-TV-förbundets möte i Tammerfors 22-23 november på Hotel Victoria

I juryn: Kristina Ågren (regissör), Bengt Klemets (producent) och Håkan Omars (regionombudsman)

ALLMÄNNA KOMMENTARER

Juryn konstaterade att en stor del av årets tävlingsbidrag var av hög kvalitet, en klar förbättring från tidigare år. Bildberättandet har utvecklats och tempot ökat inte minst genom tajtare klipp. I de flesta bidragen har infallsvinkeln blivit tydligare. Men fortfarande finns det program med brister i detta avseende. Varför gör man detta program, och vad vill man med det??

I tävlingsbidragen saknas allt för ofta etableringsbilder och miljö, vilket eventuellt kan bortförklaras med att de egentliga tittarna redan känner till sammanhanget. Men trots det borde man etablera miljön för stämningens och sammanhangets skull.

Den höga kvaliteten på många bidrag gjorde juryns uppdrag svårt. Efter grundliga diskussioner kunde juryn komma fram till ett enhälligt beslut angående årets pristagare.
Klassen lokal-tv-program

Program

Kommentar

Klass

En civiltjänstgörares vardag
Malax TV
Roy Smulter
Dokumentär

 • Beskriver en stereotyp bild av civiltjänst
 • Inledningen är problematisk. Filmen behöver en klargörande ingress samt en tydlig avslutning
 • Det visuella och det audiovisuella haltar i programmet. Ex. aktören går på kaffe, sedan säger han att han går på kaffe.
 • Filmskaparen kunde fokusera mera på problemlösningen framom resultatet

Lokal-TV

En sommarfärd till Alörn
NY-TV
Dokumentär
Pensar/Sundqvist

 • Ett bra anslag, vackert.
 • Bra manuskript & bra berättare
 • Bra bildarbete
 • Miljön etableras väl i början
 • Eventuellt kunde många klipp förkortas en aning
 • Intervjutekniken, t.ex. mikrofonen hålls framför näsan på intervjuobjektet.
 • Tekniken med sepiafoton på video störde.
 • Liten bokstav i titeln?

Lokal-TV

Inslag ur aktuellt
Ny-TV
Sundqvist/Linder
Reportage

 • Mycket välgjort reportage
 • Goda bilder
 • Intressant tematik
 • God intervjuteknik
 • 10´45” saknas ljudet några sekunder, synd
 • bra tempo i berättandet, goda växlingar mellan intervjuobjekten
 • namnskyltarna kommer in något sent på intervjuobjekten

Lokal-TV

Postrodden
TV Åland
Wettström/Grundström
Dokumentär

 • inslaget kunde ha getts en mera storslagen inledning. Juryns förslag; öppna med en vid bild på pågående rodd eller start.
 • riktningarna på båtarna inkonsekvent
 • juryn saknar förväntan i inslaget
 • intervjuerna för långa
 • inslaget innehållsrikt
 • goda bilder

Lokal-TV

 

Rudolf visslar på småfåglarna
Sundom TV
Östman/Lundell
Dokumentär

 • mycket spännande inslag med god sakkännedom
 • bra dramatik i inledningen med klockan
 • gott temaval
 • inzoomningen kommer onödigt sent
 • inslaget kunde förkortas, introspeaken kunde kortas eller ges flera bilder

Lokal-TV

Djungelträdgården
Solf-Sundom Lokal-TV
Båsk/Bergman
Dokumentär

 • vackert program med vackra bilder
 • ljudbilderna problematiska, vinden stör
 • musik och innehåll går väl samman
 • titeln missvisande

 

Lokal-TV

En åländsk dag i kronprinsessans liv
TV Åland
Wettström
Dokumentär

 • bra inspeak av inslaget
 • inslaget traditionellt uppräknande av de olika besöksmålen
 • otymplig rubrik på inslaget
 • inkonsekvent och oriktigt användande av versaler
 • tempot ganska lågt, eventuellt inverkar bakgrundsmusikvalet
 • filmskaparna kunde etablera uppbådet kring evenemangets storslagenhet ss. säkerhetspådrag, mediauppbåd etc.

Lokal-TV

Sundom skärgård- en del av Kvarkens världsarv
Andersén
Dokumentär

 • Vackra naturbilder, bra dokumentär
 • långsam berättarstil
 • ljudarbetet bristfälligt på denna dvd. Överföringsproblem?

Lokal-TV

Carl Bengts, konstnär
När-TV
Widjeskog
Dokumentär
2:a plats

 • En gedigen dokumentär
 • välplanerat arbete som gav tyngd och värdefullt historiskt material.
 • t.o.m. textade översatta inslag.

Lokal-TV

Rockbultarna från Närpes
När-TV
Launonen
Reportage

 • bra grepp med retrospektivet och återgången till presens
 • bra med de korta kommentarerna
 • Bra bildarbete
 • Reportaget genomsyras av en varm, mänsklig grundton

Lokal-TV

Greta och Joel Sundström. Dragspelsmusiker i två släktled
Nyqvist
Dokumentär
Hedersomnämnande

 • Genuint välgjort lokal-tv-program
 • Starkt innehåll, stark koppling till den lokala traditionen
 • Trivsam stämning, familjär
 • Tekniskt kan man konstatera att programmet är producerat med 14 år gammal teknik, som dock inte stör intrycket av välgjord produktion

Lokal-TV

Där gick den
TV Åland
Wetterström
Dokumentär
3:e plats

 •  Ett välgjort reportage med en intressant och intresseväckande huvudgestalt
 • de historiska kopplingarna berikar innehållet
 • bildmaterialet kunde breddas med mera vida bilder

Lokal-TV

Håkan Lindberg, Ålands stadigaste hand
TV Åland
Grundström/Wetterström
Dokumentär

 • ett gott TV-hantverk med god kvalitet
 • tempot är dock för lågt och bilderna för långa
 • fokuseringen ligger eventuellt lite för starkt på detaljer, detta kunde varieras med ett mångsidigare bildmaterial

 

Lokal-TV

Peter Båsk-Ecce Homo- personer omkring honom berättar
Solf-Sundom lokal-tv
Siffrén
Dokumentär

 • Titeln och ingressen väcker höga förväntningar
 • Bildkompositionen är spännande och konstnärlig
 • Illusionen bryts i övergången till Gunilla Sand; detta är en problematisk vändpunkt eftersom den starka inledningsillusionen bryts och övergår i vardagsnaturalism.
 • Dokumentet ger ett starkt intryck av minnesruna
 • Programmet ger trots allt starka intryck
 • Varför Ecce Homo?

Lokal-TV

Godbitar ur Maxmorevyn
Solf-Sundom tv
Sjöberg/Nylund/Backa
Dokumentär

 • Gräslig bildvinkel
 • Programmet är inte en produktion utan en råtappning av föreställningen, dvs föreställningen är primärt, inte programmet.

Lokal-TV

Ålands sjödagar
TV Åland
Wetterström
Dokumentär

 • Programmet borde innehålla betydligt mera vida bilder som visar helheten.
 • Betoningen av kapellinvigningen blir för stark
 • Bilder av lyssnare/folket saknas

 

Lokal-TV

 

Gyllene peruken
Malax TV
Jäntti
Dokumentär

 • Introt för långt i proportion till materialet
 • Ljudnivån alldeles för låg och ljudkvaliteten låg i intervjun
 • Överexponerad
 • Kamera- och ljudarbetet verkar oförberett.
 • Som helhet ger dokumentet ett splittrat intryck

Lokal-TV

Korta nätter-åländskt entreprenörskap
Ålandskanalen
Grundström/Wetterström
Dokumentär

 • Informativt dokument, dock med ett spretande intryck
 • ingången till dokumentets tematik,entreprenörskap, är för lång
 • eftersom dokumentet består av så många komponenter, dvs intervjuer, borde kronologin vara mera strukturerad

Lokal-TV

Inför allhelgona
Ny-TV
Sundqvist
Dokumentär
1:a plats

 • Mycket välgjort dokument
 • mycket vackra bilder med genomtänkt komposition
 • Produkten vittnar om ett omsorgsfullt förarbete, t.o.m färgskalan följer allhelgonatematiken
 • Juryn varnar för att editeringen ligger på gränsen till ett sökande efter effekter

Lokal-TV

Dricker din baby
Malax-TV
Dahl-Tallgren
Annat; Undervisning

 • Filmen faller ur kategorierna i.o.m dess karaktär
 • Anslaget är på förhand givet

 

Lokal-TV

 

Den öppna klassen

Cronhjelms nyheter
Larsmo När-TV
Stenberg/Björkskog/Lassila
Annat; Ungdomsfilm
2:a plats

 • Friskt vågat hälften vunnet
 • tekniskt välutförd produkt
 • kameraarbetet välutfört
 • manusarbetet tål att arbeta på

Öppen klass
Bäst av Larsmos produkter

Lightprodukter
Cityfolkhögskolan
Gerkman/Karslsson
Dokumentär

 •  proffsigt gjort dokument
 • bra växlingar mellan två intervjuobjekt vilket gör att tempot känns bra
 • ljudklippen kunde vara mjukare

Öppen klass

Infofilm om vapenlicenser
Larsmo TV
Tupeli/Sundqvist/Åkerlund/Stenlund
Dokumentär

 •  filmen ger det den utlovar i form av information
 • Som TV-produktion saknas berättandet för TV-mediet
 • Flera bilder kunde visas

Öppna klassen

Längtan
Cityfolkhögskolan
Grönroos/Broberg/Witick
Dokumentär

 •  Med teknikens hjälp har filmskaparna kokat soppa på en spik, dvs trots brister i materialet har man lyckats skapa en tekniskt fin produkt. Filmskaparna skall ha beröm för detta.

Öppna klassen

Freestyle FMX
Larsmo TV
Olsen/Jaatinen/Sundqvist/Stenberg
Annat; Ungdom

 • hjälm och skydd!!!
 • Wheelie & bloopers avsnitten håller lämplig längd och tempo
 • jumpping partiet inhåller för monotona bilder
 • Ett modigt projekt

Öppna klassen

Fjärilar i magen
Dokumentär
Cityfolkhögskolan
Nordström/Häggman/Karlsson
3:e plats

 • Välgjord, modernt snitt
 • För lång
 • Materialet håller för max 3-4 min

Öppna klassen

Legoanimation 08
Cityfolkhögskolan
Broberg/Lehtinen
Dokumentär
1:a plats

 • Mycket välgjord
 • Teknisk hög klass
 • Tävlingens mest drivna projekt
 • Bra tempo; action

Öppna klassen

 


Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.