PROGRAM
PÅ VIDEOFORUM 2008

Program

Lördag:

09.00 Ankomst och incheckning.
09.30 Kaffe. Förbundets ordförande Jan Sundqvist inleder forumet.
09.35 Screening av videobidragen med juryn.
Årets jury Kristina Ågren (författare, regissör), Bengt Klemets (producent) och
Håkan Omars (regionombudsman).
11.30 Lokal-tv-fönstret - erfarenheter och planer
Ulla Mangs och Bengt Klemets berättar om sammarbetsprojektet med FST5.
12.00 Lunch.
13.00 Att fånga ljudet.
-Knep och trix för att få ett bra ljud vid inspelning.
15.00 Kaffe
15.30 Screening av videobidragen med juryn.
17.00 Kvällsmat.
18.00 Prisutdelning av Nygrenska Videopriset och årets Kalle statyett.
-Screening av vinnarbidragen.
20.00 Video-Sauna och fri samvaro.

Söndag:

8.30 Frukost
9.30 Förbundets årsmöte.
10.30 Nytt lokal-tv avtal med Teosto.
-Vappu Verronen chef för kundrelationer på Teosto.
Presentation av nya avtalet.
12.00 Lunch
13.00 Avrundning.
-Genomgång och utvärdering av årets forum, öppen diskussion kring lokal-tv frågor
samt forumets form och framtid. Förslag på kurser.
14.00 Kaffe och avslutning.

Deltagaravgift för medlemmar 65 € inkl. mat och övernatting i dubbelrum.
Anmälan till Maria Launonen tel.nr 0500-163732.

Arr.Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV rf med stöd av Svenska Kulturfonden och Nygrenska stiftelsen

Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.