Juryutlåtanden
i videotävlingen 2010

Juryn bestod av : Kristina Ågren, regissör; Mischa Hietanen, redaktör; Mikaela Westerlund, filmcentrum.

Juryn träffades i Wörtv-s studio i Vörå den 23 november 2010.


 1. Kiki och kattorna Kiki och kattorna

(Nygrenska Videopriset 200 €, utvecklingspris: När-TV Närpes.)

 • En förtjusande film!
 • Bra att man varken såg eller hörde några människor
 • En simpel grundstory skulle ha lyft filmen ännu mer och hade behövts med tanke på hur lång filmen var.
 • Användningen av fejdar ger lätt ett amatörmässigt intryck
 • Den första bilden var i sig stark, men var tyvärr missvisande. Den gav signaler om agressivitet och det var synd att det inte var Kiki, utan en annan hund man främst såg.
 1. Joel och Emil
 • Trevlig och långsam stäming som associeras till inbjudande och klassisk lokal-tv.
 • Också i övrigt var det fråga om ett trevligt reportage med lokalt intresse
 • Men var fanns bildstoryn?
 • Fotbollen lyftes stort fram i början, men blev sedan en bagatell. En klarare linje vore bättre.
 • Fäst mer uppmärksamhet på val av inspelningssituation och -plats. Nu kändes det uppstyltat med fotbollspojkarna som satt passiva, raka i ryggarna.
 • Jobba mer med intervjun. Frågorna var ledande och känsloladdade så att det stundvis mer var reporterns funderingar än pojkarnas som kom fram.
 • Hade det lönat sig att intervjua pojkarna var för sig? Och kanske tala med någon familjemedlem och kamrat?
 • Bilderna i sig var trevliga och tydliga, men låt bilderna berätta mer; visa mera och låt pojkarna agera.
 • Brist på bildstory och tydlig riktning fick filmen att kännas lite lång

 

 1. Kalle 2010

(Nygrenska Videopriset 400 €, 2:a pris: Solf lokal-tv.)

 • Rolig reklam, bra idé!
 • Det här kunde bli en riktig pärla, men det är en del kvar att jobba på
 • Rytmisering är viktigt för att skapa komik. Nu var det samma tempo genom hela filmen. Det roliga försvinner lätt i det snabba och icke omväxlande tempot.
 • Tänk också på bildstorlekarna och var man ställer kameran. Man borde stanna upp för att visa personernas reaktioner i bildstorlekar och -vinklar där man SER reaktionerna. Nu hinner man inte uppfatta allt.
 • Var konsekvent – zoom sitter inte i stumfilmsstilen

 

 

 

 1. Video i Viltvård

(Nygrenska Videopriset 300 €, 3:a pris: När-tv Närpes.)

 • Ämnet intressant för tittaren. Roligt att få se detta!
 • Varför denna musik? Känns malplacerad mitt i skogen.
 • Tänk på speaken – varför berätta det vi ser? Varför använda speak istället för att låta personerna berätta?
 • Tittaren vill veta mera! Borde t.ex. absolut få veta var vi är. Det uppstår en hel del obesvarade frågor hos tittaren som personerna i skogen hade kunnat svara på. Vi saknade info om basgrejerna; t.ex.varför just saltsten, har djuren revir, vad ska man tänka på då man riggar upp sådana här. Ta ut allt av ämnet!
 1. Barnkalas i Stundars
 • bra ambitioner: först vilja att tydligt etablerat var vi är och vad som ska hända. Bra att använda traktorn som tar barnen till festen. Hade suttit fint med den som avslutning också.
 • Välvalt ämne med tanke på att det finns allt möjligt att filma där och att det är en vacker omgivning.
 • För mycket av Apan Anders. Han kunde ha sjungit mer i bakgrunden. Nu tog en oproportionerligt stor del. Han är dessutom inte speciell för just Stundars barnkalas.
 • Vi såg ofta bara ryggar och vida bilder. Lyssnarbilder och närbilder saknas helt. Tänk på bildstorlekarna! Färre ryggar och flera ansikten!
 • Kom ihåg vid panorering: Varifrån? Vart? Och varför?
 • Killen som klättrade upp var bra. Det var något konkret som hände som tittaren med spänning kunde följa med.
 • Skolbiten: En härlig grej! En underbar överraskning att det kommer en dramatiserad bit! Kunde man kanske bett om några omtagningar så att man hade hört och sett bättre?
 • Kunde intervjun på slutet ha använts på ett annat sätt – kanske på flera ställen i filmen? Nu blir det en ganska tråkig avslutning – vi hör allt det vi hade kunnat se.
 • Tänk på dramaturgin. Planera vad du ska filma och vad du vill berätta innan du börjar  – skapa en struktur för filmen. T.ex. börja och sluta med traktorn.
 • Ta lite fler bilder – be folk göra om så att du får fler och mer nyanserade bilder. T.ex. missade man vad plåtslagaren gjorde.

 

 1. Karma Guitars
 • Fascinerande kille som kunde ha gett mycket mer. Lita på ämnet och personen. Berätta mera!
 • Etablera var vi är.
 • Bilden ger oss ingen information utöver den vi får från intervjun. VISA gitarrer, när han lagar gitarrer, när han spelar. Och välj intervjustället noga.
 • Trevlig och ledig reporter som fick personen att slappna av.
 • Kameraplaceringen är viktig! Vi måste få se personen som talar. Placera kameran nämare den som intervjuar.
 • Kom ihåg lyssnarbilder på reportern.

 

 

 

 

 1. Passion för Mc och bilar
 • Jättefin början! Lyckat planerad bild för grafiken!
 • Professionellt utfört
 • Ni hade hittat en tacksam person att intervjua
 • Verkligen lyckat bildarbete
 • Ibland lite störande att man inte först fick en helhetsbild av t.ex. motorcykeln och sedan efter det gick in på detaljerna. Nu var det ofta tvärtom.
 • Synnerligen skicklig och väldigt engagerad reporter!
 • Välplanerat och fint samarbetat med reporter och fotograf
 • Hade varit trevligt att se reportern framifrån någon gång
 • Trots att reportaget var ganska långt var vi engagerade från början till slut
 • Väldigt synd med osynket!
 • Namnet lite missvisande då filmen sist och slutligen mest handlade om motorcyklar

 

 1. Sankta Birgitta kyrkan i Nykarleby

(Nygrenska Videopriset 600 €, 1:a pris: NY-TV Nykarleby.)

 • vackra bilder, färger och ljus, fantastiska intervjubilder
 • spännande information
 • bildberättandet och innehållet passade bra ihop
 • skickligt rytmiserat
 • fint jobbat med ljudvärlden som tidvis var fantastisk
 • stämningsfullt
 • Bra med dessa unika bilder från källaren! Ger filmen ett extra värde.
 • Vem var Topelius kär i?
 • Speaken blir lätt klichártad då den försöker vara stämningsfull
 1. Vill du så kan du
 • Intressant ämne som kunde ge mycket. Det skulle ha varit bra att gå djupare på ämnet.
 • En del lyckade ridbilder
 • Tänk på intervjusituationen. Det skulle säkert ha lönat sig att göra intervjun skilt. Nu blev det krångligt med reportern och mikrofonen hela tiden med i bild och flickan t.o.m. gömd bakom hästen. En lugnare intervju hade suttit bättre med tanke på både innehåll och bild.
 • Trots att det inte är frågan om att göra fiktionsfilm ska man vara mån om att placera personerna och kameran på bra ställen. Var inte rädd för att organisera! Ta omtagningar och jobba med olika bildstorlekar och vinklar. Tänk på hur man beskär bilderna.
 • Planera ordentligt i förväg och bekanta dig med både personerna och miljön

 

 1. I väntan på jobb (Hedersomnämnande: Axxell, Diplom)
 • En okomplicerad och naturligt inblick i en ung människas situation
 • Vi fick inte alltför mycket information, men personen och filmen fungerade som en symbol för ett fenomen
 • filmen fick oss inte att tycka synd om personen, men personen och attityden kändes som ett bra val
 • Man hade lyckats med intervjun: Personen verkade tala om rätt ämnen på ett logiskt sätt, utan att man hörde frågorna
 • Det hela blev dock lite lösryckt. Det saknades element som skulle ha gett djupare förståelse för ämnet och personen – en botten saknades. Filmen fungerar för en lokal publik, men utomsocknes hänger nödvändigtvis inte med.

 

 1. Armalegon
 • Rolig humor, men ta ut svängarna ordentligt. Ännu mer fantasi och galenskap om man väljer den linjen!
 • För att fungera bättre skulle filmen kräva bättre skådespelarprestationer och ljudarbete. Satsa mer på replikeringen och försök göra ljudrollerna egenartade
 • Starkare regi efterlyses; mer dramatik och personlighet
 • Tidningarna borde ha varit längre tid i rutan så att man skulle ha hunnit läsa dem.
 1. Musikvideo
 • En hel del speciella och välplanerade bilder och klipp, charmigt grepp
 • Ett vanligt, men svårt ämne att göra övertygande. Det blir lätt tonårsklisché om inte  skådespelarprestationerna och regin är tillräckligt bra. Nu är filmen inte riktigt trovärdig och tittaren berörs inte på rätt sätt.
 • Kunde man ha gjort en kortfilm istället för musikvideo? Musiken var tyvärr enformig och verkar inte tillföra något.

 

 1. Maskinens dagliga sång
 • Fina bilder, men för lika varandra – arbeta med fler bildstorlekar, mer precisa bilder, detaljbilder och spännande vinklar
 • Behöver en rytmisering, dramaturgi, för att inte bli tråkig. Annars blir inte tittaren engagerad.
 • Förenkla processen – man behöver inte visa alla steg. Tänk i första hand på dramaturgin och tittarens intresse.
 • Jobba mera med ljudet!
 1. Easy riding
 • Skojig grafik
 • Efterlyser starkare etablering: Det var trevlig fart och fläng i början, men man uppfattar inte vad det hela handlar om och varför.
 • Vad var syftet med filmen?
 • Tänk på musikvalet – förde tankarna mer till Afrika än Asien
 • Jobba på intervjun. Personens tal borde vara tydligare och manuset bättre strukturerat.
 • Tänk på intervjumiljön och vad den säger? Det hade jobbats med miljön, men varför skulle personen tala i just en sådan miljö?
 • Tänk på vad ni vill förmedla

 

 1. Aktuellt inslag om FLL
 • Trevligt att göra reportage om detta
 • Vi borde ha fått veta tydligare vad allt handlade om och varför
 • Barnen kunde ha fått möjlighet att bättre presentera sina verk
 • Rörigt ljud
 • Synd att det verkade som om pojkarna fick leka medan flickorna hejade och fixade serveringen
 • Mer information och struktur efterlyses (vad tävlades det om och vad hade de vinnande lagen för bidrag).

 

 


 


Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.