PROGRAM (preliminärt)
PÅ VIDEOFORUM 2010

Hotell Victoria, Itsenäisyydenkatu 1 i Tammerfors.


Lördag

09.00- Ankomst och incheckning.
09.30 Kaffe och öppning av forumet.
09.40 Nationella Audiovisuella arkivet.
För vem och vilket material är arkivet till för? (Namn) informerar och svarar på frågor
kring arkivet.
11.30. Screening av videobidragen med juryn.
Årets jury Kristina Ågren (författare, regissör), Mikaela Westerlund  (Finlanssvensk
Filmcentrum) och Mischa Hietanen (redaktör FST)
12.00 Lunch.
13.00 Screening av videobidragen med juryn.
Årets jury Kristina Ågren (författare, regissör), Mikaela Westerlund  (Finlanssvensk
Filmcentrum) och Mischa Hietanen (redaktör FST)
14.15 Nytt på tekniska fronten.
          -Teknik företag/leverantör (Oy namn Ab) berättar om ny teknik,
övergång från 4:3 till 16:9 hur klarar lokal-tv:n av det?
15.00 Kaffe
15.30 Screening av videobidragen med juryn.
17.00 Middag.
18.30 Prisutdelning av Nygrenska Videopriset och årets Kalle statyett.
-Screening av vinnarbidragen. 
20.00 Video-Sauna och fri samvaro.

Söndag:

8.30   Frukost
9.30   Förbundets årsmöte.
11.00 Fri diskussion.
(nya styrelsen konstituerar sig)
12.00 Lunch
13.00 Avrundning.
          -Genomgång och utvärdering av årets forum, öppen diskussion kring lokal-tv frågor
samt forumets form och framtid.
14.00 Kaffe och avslutning.

Deltagaravgift för medlemmar 65 € inkl. mat och övernatting i dubbelrum.
Anmälan till Maria Launonen tel.nr 0500-163732.

Arr.Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV rf med stöd av Svenska Kulturfonden och Nygrenska stiftelsen.


Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.