Juryutlåtanden
i videotävlingen 2011

I juryn satt Kristina Ågren regissör, Mischa Hietanen redaktör, Elisabeth Morney redaktör.


1.Strömming och siklöja (kutul)  (10 min)    II pris – Nygrenska Videopriset 

Larsmo När-TV
Manus Tor-Erik Johansson
Kamera Bo-Erik Haglund, T-E Johansson
Redigering: Tor-Erik Johansson
      Producent: Larsmo När-TV

Juryns omdöme:
- bra framåtrörelse i inslaget, vi åker både fysiskt och tankemässigt framåt, inslaget har alltså struktur, bra.
- ambitiöst och tittarvänligt med textning till finska
- speaken känndes lite stel ( högsvenska är inte obligatoriskt)
- ljuskarvarna var lite väl grova, de s a s hördes
- det var tal om nån kran vi aldrig fick se
- vilkendera fisken är bättre för fiskaren, dvs vad var hans ambition, målsättning. Här skulle ha funnits möjligheten att ge en liten spänning i meningen " blir det här ett bra resultat för fiskaren
- ett bra inslag som gjort för lokal-TV
Bra val av tema.  Det handlar om lokalt kunnande som är intressant även för en större publik. Fint att få följa med på sjön och se vyer från skärgården. Däremot saknades presentation av målet för resan. För att det skulle ha varit dramaturgiskt intressantare borde det framkomma i början av reportaget vilka som var förväntningarna eller målsättningarna inför fisket.
Lite rörigt i början med de olika typerna av fångstredskap. Det var fint att få se teckningar av dem. Jag blev lite besviken på att det det bara var strömming som det berättades om – inte något av de andra fångstredskapen. Härliga bilder.
För mig skulle det ha varit intressantare med en diskussion i stället för speak – varför gör han si och så... fler bilder skulle ha varit tacknämliga. Det lämnade efter sig onödigt många frågor.
 

2. Ryssje och fällefiske (19 min)

Larsmo När-TV
Manus: T-E Joahnsson
Kamera: B-E H, J-K, T-E J.
Redigering: T-E Johansson
Producent: Larsmo När-TV

Juryns omdöme:
-"en lektion i fiskeriteknologi" dvs en informationsmängd som blev överväldigande, en icke- fiskeri-insatt ramlade s a s av vagnen.
Skulle fler ritningar under resans lopp ha gjort det lättare att följa med. Lite väl mycket fakta och lite för lite "feeling"
- en tydlig struktur, framåtrörelse, inslaget hade uppenbarligen både planerats och bearbetats ordentligt, bra
- speaken började lite stelt men blev efter hand bättre och bättre
- ljudskarvarna inte bra, som i ovanstående "för grova, plötsliga"
- några fadedade bildskarvar, varför?
- användning av stativ då man väl är på land är oftatst bättre isynnehet för närbilder
- inslaget hade två avslutningar, dvs vi var redan en gång tillbaka i
land och så var vi plötsligt ute igen!

   Reportaget håller samma nivå som det ovanstående, men kunde ha vunnit på att kortas ner.  Stämningsskapande och förtydligande närbilder saknas. Berättelse kändes som avslutad efter att fångsten hade sålts. Avtoningen borde ha varit kortare. I och med att ryssjorna tas upp på nytt känns det som att en ny story börjar.
Det var väldigt intressant med ryssjan och dess olika delar. Varför sätts det ena eller andra ut så här. Mera förklarande teckningar – med t.ex.en röd linje – nu sätter vi ut den här delen. (Vilken häftig karl som sätter ut den ensam!) Jag ville inte se på när de dödar fisken! Men jag ville gärna höra lite mer om konflikten mellan sälar och fiskare och kanske något om hur yrkesfiskarna mår för tillfället. Kunde ha sagts något om det vid uppköpningstillfället. Och där kunde det nog dramatiskt ha slutat.

 

3. Lära för livet. (14 min)

NY-TV
Manus: Kronqvist/Sundqvist
Kamera: Sundqvist
Redigering: Sundqvist
Producent: Kronqvist

Juryns omdöme:
*- fanns det en studioannonsering (som vi inte fick se) som gav information om vart vi nu skall bege oss?
- Bra början, intresseväckande men sen blev det lite enahanda
- Intervuaren och den intervjuade så rörande överrens om allt att det blev lite tråkigt ( tittaren behöver inte nödvändigtvis veta vad intervjuaren tycker, han/hon är ju den som frågar)
- "ful" intervjubild med onödigt dominerande mikrofon i mitten
- inslaget var egentligen slut vid Pamelas diktläsning, sen började en del två som kändes lång
- VARFÖR INGA ELEVER, bra att vi fick se dem in action men varför fick vi inte höra en enda
-kändes lång.
*Intresseväckande öppning. Bra anslag med ett bra bildberättande. Skolan presenteras. Eleverna anländer. Fest i luften. Bra val från festtalet: Finland är världens bästa land. Sen uppstår frågan: Till vem är programmet riktat? Vad är poängen i programmet.
Det borde ha funnits mera intervjuer med eleverna och färre med auktoritetspersonen. Dessutom borde det ha sagts tydligt i börjann att programmet handlar om skolgång för elever med särskilda behov. Tydlighet är begriplighet.
*  Jag föll ur programmet redan i inledningssången – för det påminde om alla dessa svenska filmer som startar med allmän falsksång i otakt. Det framkom ingenstans vilken sorts skola det är. Att den är till för elever med särskilda problem tycks inte vara en faktor som är tillräckligt viktig att ta upp i programmet, vilket gör det falskt och konstgjort.
Mitt förslag är att börja med början av den härliga dikten och avsluta med slutet av den. Jag skulle gärna ha hört något exempel på de forna elevernas liv och intervjua gärna någon förälder och fram för allt någon elev.
Programmet är nu bara en rubrik utan innehåll.
 

4. Intervju med Mark Levengood – Inslag ur Aktuellt. (12,30 min)
III pris – Nygrenska Videopriset 
(Ursprungligen 40 minuter)

NY-TV
Manus: Linder/Sundqvist
Kamera: Sundqvist
Redigering: Sundqvist
Producent: Sundqvist

Juryns omdöme:
*- här fick vi se + höra en hallåa som gav oss info om nästa inslag, bra
- ett fantastiskt intressant intervjuobjekt och en brilljant intervju av en påläst och välformulerad reporter BRA
- man varför bara en enda bild, onödigt torftigt bildsatt , kunde vi tex ha sett den som intervjuar lyssna, kunde vi ha sett mera av rummet de var i
- intervjubilden dominerades onödigt mycket av mikrofonen
- nu blev inslaget ett av de bästa radioprogram jag hört.
*   Mycket intressant intervju med Mark Levengood. Förtjänsten är inte bara Levengoods utan redaktören lyckas få fram en annan sida av honom än den som man oftast ser i TV. Redaktören är påläst och lyckas få fram svar som känns relevanta för den finlandssvenska publiken. Intevjun höll galant för 12 minuter. Tveksamt om den kunde ha hållit för 40.
En eloge för det lugna och säkra bildspråket.  Den välkomponerade närbilden gör att man orkar lyssna på Levengood. Bra att närbilden varieras med att öppnas till two-shot under frågorna.
Däremot var bakrundsbelysningen och scenografin synnerligen bristfällig. Förslagsvis kunde intervjun ha gjorts i en trevligare miljö med två kameror.
*En trevlig intervju med en annorlunda Mark. Informativ och rolig på ett lågmält plan. Jag skulle gärna ha sett bilder av honom som yngre – om inget annat så en bild på Google – någonting som bryter på något sätt.
 

5. Veterantröskning  (6,10 min)   I pris –Kalle statyett - Nygrenska Videopriset 

NY-TV
Manus: Pensar/Sundqvist
Kamera: J. Sundqvist
Redigering: J. Sundqvist
Producent: Jan Sundqvist

Juryns omdöme:
*- tydligt och bra anslag, vi vet något om vad som komma skall, vi blir nyfikna
- positiva mänskor ökar intresset
- bra början ( tröskan kör UR bild) bra musikval
- tydlig framåtrörelse
- men en BLÅ bild
- kunde vi ha fått åka med tröskan? ( kamera på tröskan)
- fler närbilder av ansikten och maskindetaljer
- vad blev resultatet dvs vi kunde ha fått se havren
- bra inslag som gjort för lokal-TV
*   Vinnare. Ett gäng entusiaster har bestämt sig för att köpa en gammal skördetröska. Den provkörs för att tas med på festival. Lokal-TV när det är som bäst. Vackert bildspråk. Lokalt tema. Tradition möter nutid. Experimenterande entusiaster. Bra variation i bildspråk och bra musikval.
Anslaget: Tröskan anländer. Musikkollage.
Splitljud.
stand up
intervju
inklippsbilder
intervju
Avslutas med ett musikkollage.
Enda förbättringsförslaget är att det kunde ha varit en utveckling i handlingen som tydligt skulle ha presenterats i stand-upen – Vad är målsättningen för dagen.
*   Ljuvlig öppning och en verkligt mysande reporter som sätter känslofärg på programmet. Att det var blått störde mig inte. Jag skulle gärna ha sett mera förklarande detaljer och visning av hur det ser ut efter tröskan och fram för allt – hur fungerar en skördetröska? Och vad tyckte de – fungera den eller inte?
En härlig och trivsam historia med bra musik och fina bilder och fram för allt ett härligt intervjuobjekt!
 

6.  På löpbanan: Jonathan Åstrand (19,30 min – urspr. tid 23 min)

När-TV Närpes    
Reportage
Redigering: Maria Launonen
Producent: Maria Lauononen När-TV

Juryns omdöme:
*- bra med hallåa som ger oss lite info
- bra början men sen liksom stoppade inslaget
- en uppenbart planerad struktur med tillbakablickar i historien, arkivmaterial mm
- men åtminstone jag ramlade av i kronologin, kändes lite...rörigt
- vad var riktigt meningen med inslaget, vad är det som vi uppfattar (skall uppfatta) som spännande.
- ljudet, ljudet, ljudet
- här och där bildeffekter ( Blackwipe) varför? sen kombinerade med jumpcut, hm
- intervjun på sportplan, varför inte hemma hos? bland kompisar el dyl. Nu fick vi se sportplaner till lust och leda-
- saknade träningsbilder med Bergman och Jonathan
*   Bra tema. En lokal superstar i Närpes. Hela Finlands evetuella sprinterhopp i OS. En unik företeelse i vårt land.
Brister i dramaturgi som skulle ha gett en spänning i programmet och lyft fram Åstrand som ett fenomen. Svag framåtrörelse i programmet. Saknas en målsättning/utmaning i början av programmet som får en pay off i slutet.
*   Häftigt att vi i Österbotten har en sprinter – ja att vi överhuvudtaget har en sprinter i Finland är ett under. Synd att det fanns ljudtekniska fel i programmet. Nu visste man inte riktigt var man fanns tidsmässigt. (hördes inte) Ibland visste jag inte om han vann eller inte. 
Också en underlig tystnad i intervjuerna stördes man av.
Eftersom tränaren är så stel så kunde man visa andra bilder under stora delar av hans tal.
Jag skulle hellre ha sett att problemet från början var att han måste lyckas få en tid som ger honom rätt till en plats i OS laget. Och när han fått det – då kunde det sluta.
 

7. Sommarsammandraget 2011 (15 min urspr. tid 20 min.)  IV pris

När-TV Närpes
Reportage
Redigering: Maria Launonen
    Producent: Maria Launonen När-TV

Juryns omdöme:
*-bra med hallåa
- ljudmatta i början. först slarvigt, sen plötsligt två ypperliga klipp i synk med musiken sen          lite slarvigt igen ( fattades en ljudkanal?)
- bra och som gjort för lokal-TV med en sommarsammanfattning
- teaterbiten blev så dominerande att det övriga ( barn ex) känndes orättvist lite behandlade
- saknade närbilder på folk som lyssnar, kanske njuter kanske inte, väldigt många ryggar
- ljudet, ljudet. Ljudet
*   Bra lokaltv-ämne. En kavalkad av händelser i Närpes under sommaren som gått. Bra identifikationsfaktor för den lokala befolkningen. Saknades en röd tråd i programmet, som tex en berättare som för storyn framåt. Det kunde också ha lyfts fram en huvudpoäng i varje happening. Bra med vida etableringsbilder men saknades stämningsskapande närbilder. Juryn uppskattade att man visade folk på ”parkeringen” – människor som deltog men utanför händelsernas centrum.  Uppskattades också lokala vyer såsom vågorna på stranden eller Närpes torg – bilder som  berättar något om orten.
*   Den här njöt jag helhjärtat åt. Att jag inte hörde speakern störde inte alls. Härliga bilder och några fantastiska klipp precis i takt. Jag kunde ha fått se den svenska idolvinnaren så länge att jag kunde uppfatta vilken låt han sjöng och vridläktar teatern var liksom tripplad – först scener ur föreställningen sen ett varv runt med läktaren så att vi fick se dekoren – sen igen scener ur föreställningen och det sista tyckte jag blev tårta på tårta.
  

8. Tornfalksprojekt på Söderfjärden (20 min)

Sundom Lokal TV (också visats i Solf TV)
Kamera: Harry Paro
Redigering: Barbro Mitts
    Producent: Barbro Mitts

Juryns omdöme:
*-Varför denna intervju bild?
- blåsljud i miken
- bra med en standup som ger start, men att ha standup + intervju + bildsättning i en och samma tagning var inte så lyckat
- 4 1/2 minut före första närbilden. Så länge orkar vi inte vara intresserade av nånting vi knappt hör då vi inte ens riktigt ser hur gubben som pratar ser ut
- och så plötsligt musiksatt bildsättning
- närbilder, detaljer saknades
- kändes för mej lite tråkig
*   Videon är informativ och en expert med lokal anknytning intervjuas. Tyvärr går den mesta informationen om intet pga av att det blåser i mikrofonen. Bildspråket är också svagt. En lång intervju i en vid bild blir tråkig. En vid bild är en etableringsbild för att man ska kunna orientera sig. Den håller i några sekunder. I en lång intervju behöver man ha närbild för att följa med ansiktsutrycken på den som pratar.
Handlingen var att spika upp fågelholkar. Förslagsvis kunde intervjun ha gjorts på stegen då holkarna spikades upp. Det skulle ha skapat mera dynamik i intervjun.
* Jag önskade få SE på något. Väldigt, väldigt gärna en bild på en tornfalk. Och före projektet skulle jag gärna ha velat ha en allmän inblick i tornfalkarnas verklighet.
Sen kunde allt spikas och klättras komma och sluta med förhoppningen om att någon flyttar in!


9. Tornfalks-projektet Ringmärkning. (13 min)

Sundom Lokal TV (också visats i Solf TV)
Kamera: Harry Paro
Redigering: Barbro Mitts
     Producent: Barbro Mitts

Juryns omdöme:
*- oklar början då jag faktiskt inte hörde vad som sades
- bra med riktig bildsättning (promenaden)
- bra med närbilder av fåglarna, (nu blev uppenbarligen också fotografen intresserad)
- inslagets bästa mening: reporterns "vad du är fin" gav KÄNSLA
*   Programmet har en intressant handling. Stegen bärs från bilen till en lada. En expert klättrar upp och tar ut fågelungar som sedan ringmärks.

  Programmet känns som det har kommit till ett slut då den första fågelungen är ringmärkt och klar.
* Den här delen hade mer action än den föregående. Mycket mer kameraarbete och detalj fokusering. Nu får vi se hur ungarna ser ut och hur en ringmärkning går till. Mycket intressant. Va härligt det skulle ha varit om vi också fått en bild av den vuxna tornfalken som sades cirkla ovanför.
Bra rytm i bildberättelsen och tack och lov en blås-strumpa på mikrofonen.
Mycket bra program.


10. Mästerspelmannen Lars Engstrand. (5 min)

Sundom Lokal TV
Manus, regi, kamera, redigering: Matts Andersén.
     Producent: Matts Andersén.

Juryns omdöme:
*- en kulturgärning att föreviga denna musik och spelman BRA
- intervjuljudet dåligt
- torftigt bildsatt trots en intressant miljö
- "psykedeliska effekter" varför? hör det ihop med uttryckligen spelmansmusik???
* Lokal kulturgärning. Välkomponerad bild. Programmet håller gott för fem minuter men inte längre eftersom det saknar  utveckling, framåtrörelse, spänning och dramaturgi.
*Det är lite vanskligt att visa ansiktet på en spelman som bara visar fram ett slätt och lite                      bistert uttryck. När ett ansikte i närbild inte ”lever med” i musiken blir det lite otäckt. Så fast     miljön var bra och intervjun, så måste jag blunda för att kunna njuta av programmet.
Jag tyckte om de psykedeliska bilderna och allt som bröt det stela ansiktsuttrycket hos fiolspelaren.


11.  Sundom IF´s B-flickors kvalmatch. (12 min)

Sundom Lokal-TV (Också visats i Solf TV)
Kamera: Harry Paro
Redigering: Harry Paro
Producent: Harry Paro
( Sundoms IF`s B flickor vann årets Div.1serie och spelade kvalmatch för att stiga till            FM- serien i nästa år)

Juryns omdöme:
*- ja det är jättesvårt att filma fotbollsmatcher, det här var ett lovvärt försök
- skulle ha funnits möjlighet att ge en spänning redan i början med det enkla konstaterandet        av att " detta är en ödesmatch"
- borde vi inte redan från början få veta vem som är Sundom och vem som är den "avskyvärda motståndare/fiende?"
- bra med repriserna på de omdiskuterade situationerna
- varför inte en enda bild på den, tidvis upprörda, publiken
- varför berätta i efterskott vad vi redan sett
- några väldigt oskarpa bilder i början, och sned horisont förtar  helhetsintrycket
*   Fotbollsmatchen jämförs med genren fotbollsreferat. Intressant för den lokala publiken att få följa med det lokala fotbollslaget. programmet förtjänar sin plats i lokal-tv. Däremot var kameraarbetet bristfälligt. Förslagsvis kunde kameraoperatörerna ha kommit överens om att ta närbilder när bollen var på den egna planhalvan och helbild när bollen var på den planhalva som låg längre bort. På så sätt kunde man ha fått en större variation i bildspråket.
Dessutom skulle det ha varit intressant att få höra berättas om flickornas bakgrund. Var det någon ny spelare? Finns det utmaningar att kämpa mot? En bättre uppbyggnad av spänningen kunde ha varit att göra en stå-up före matchen och berätta vad som står på spel och om det är lätta eller svåra motståndare som de spelar mot. Vilka är förväntningarna.
*   Det tog ett tag för mig att inse att Sundom var i grönt. Jag skulle gärna ha hört lite mer spänning/laddning i speakerns röst och lite mer ingående analys av vad som händer och vilken av flickorna det handlar om.
Eftersom jag inte vet ett dugg om fotboll så tyckte jag att kameraarbetet var bra – för man ser ju bollen hela tiden. För mig är det huvudsaken att man ser det som händer, när det händer och där det händer.


12.
”Underdog” (6 min)

Malax TV
Musikvideo
Kamera: Masse Siffrén
Redigering: Masse Siffrén
Producent: Malax TV

Juryns omdöme:
*- kul, ambitiöst och konsekvent kameraarbete
- var detta faktiskt den rätta musiken?
* Ett lovande tema. Kan bli jätteroligt att göra en musikvideo med hundar och en trevlig låt. Tyvärr korrelerar inte låtens text med bilderna. Utgångspunkten att klippa ihop överloppsbilder var kanske inte den bästa. Låten bör bildsättas så att bilderna berättar något relevant.
*  Gulliga hundar. Så mycket glädje på en och samma gång. Låten är kanske illa vald som bas för just den här videon. Skönt att se alla dessa situationer där det till och med blir dramatik på gång. Helt onödigt tyckte jag det var att kameramannen skulle ha alla hundar att hälsa på honom/henne. Låt dem pyssla och diskutera med varann... hjufvligt!ÖPPNA KLASSEN

1. Vägen till välmående (7,54) I pris - Diplom

Axxell City
Dokumentär/reportage
Manus: Georg Granö
Regi: Stephanie Kronman
Kamera: Georg Granö, Stephanie Kronman, Mats Havia, Oskar Escalante
Redigering: Axel Nordman, Jesse Ekholm, Chiara Athanasopoulu
Producent: Axxell City

Juryns omdöme:
*- väl planerad och genomarbetad
- intresseväckande början med bla a grafik
- personlig i meningen gripande
- bra inslag
*   En helgjuten vinnare.  Stilrent genomförd med en tydlig dramaturgi. En båge som går från konflikt till lycka genom en berättelse. Tydliga vändpunkter i historien. Bra bildsatt och i övrigt en fin estetik i bildspråket.
*    Sköna bildbyten och med många olika inklippta bilder och tydliga förflyttningar både i rum och tid.
Bra att börja med en ganska ”normal” miljö och gå till den dominanta kistan. På ett konstruktivt sätt informativt om en av våra vanligaste sjukdomar och ett förslag till lösning.
Programmet öppnar upp en respekt för vårt inre liv.
 

2. I väntan på turen. (7.55 min)

Axxell City
Dokumentär/reportage
Manus; Regi; Kamera; Redigering: Sonja Anshelm, Maria Källsner, Georg Granö, Andreas Lindblom
Producent: Axxell City
Visats på Vera-filmfestival, Åland

Juryns omdöme:
*- intressant ide, ovanlig
- ett konsekvent väntande ja men på vad?
- skulle telefonsamtalen + den annalkande Rosella ha kunnat ge mer spänning, dvs action
- blev lite tråkig för mej
* En skildring av en taxicentral i Mariehamn. Intressant ämnesval – att få följa med bakom kulisserna på något som den vanliga taxikunden inte får se. Berättelsen saknar framåtrörelse. Brister i presentation och klimax.
*   Jag undrade länge var de befann sig? Och på samma sätt undrade jag över varför de plötsligt började prata om något annat än det spännande kortspelet. Hon bjuder något och de andra har attityder till det – vilket gör att det blir intressant... men så börjar hon prata - sittande i samma miljö, utan att varken ha vunnit eller förlorat kortspelet. Det känns snöpligt – och märkligt. 
Plötsligt få vi se en sko? Vad gör den där?


3. Mannen bakom kostymen. (8,04 min)

Axell City
Dokumentär/Reportage
Manus; Regi: Jesse Ekholm, Mia Grotenfelt, Chiara Athanasopoulu.
Kamera: Axel Nordman
Redigering: Axel Nordman, Jesse Ekholm, Chiara Athanasopoulu
Producent: Axxell City

Juryns omdöme:
*- kul ide
- intressant då "hemligheten" kryper fram
- kul grafiska detaljer
- bra filmad, klipp, konsekvent bildberättande
- saknades utveckling, killen var den samma när inslaget började som när det slutade
*   Bra framåtrörelse i berättelsen och i bildspråket.  Huvudkaraktären saknar utveckling. Handlingen går träffsäkert framåt men saknar vändpunkter.

*  Ett bra intro. Intressanta och talande bilder. Subjektet presenterar sig snabbt så att vi kommer in i handlingen. Märkligt nog blev jag besviken på hemligheten – troligen för att den inte serverades ordentligt – som ett avslöjande!
Jag skulle gärna ha velat veta om ansiktsmålningen betyder något, eller är det bara rent estetiskt.
 

4. Stark för livet. (6,25 min)

Axxell City
Dokumentär/Reportage
Manus/regi/kamera: Mats Havia, Peter Letowski
Redigering: Mats Havia, Peter Letowski, Mari Pasula
Producent: Axxell City
Visats på Vera-filmfestivalen, Åland, 2011

Juryns omdöme:
*- intressant med en styrketränande 80-åring, kul ide
- vänlig ton, angenäm stämning genom hela inslaget
- men vad var storyn? Utveklingen från vad till vad ?
*   Utmärkt val av huvudkaraktär. Inspirerande med en man som  har god hälsa vid 80 års ålder. Brister i dramaturgi.
*   Råddigt bildberättande, med maskiner som förtar subjektets förklaringar. Jag önskar att han skulle prata som speak under det att han använder de olika redskapen. Och sitta ner och i en lugn miljö berätta om sin cykelolycka och sådant.
Helst inte stakar mitt i en lååång bild, inte så mycket mage, lår och sådant heller. Jag skulle ha velat lyssna mer och att det skulle ha visats mindre.

  
5. Volt. (7,49 min)

Axxell City
Dokumentär/reportage
Manus och regi: Malin Kankaanpää
Kamera: Kristoffer Björkbacka, Kristian Hägglund
Redigering: Malin Kankaanpää, Kristoffer Björkbacka, Kristian Hägglund.
Producent: Axxell City

Juryns omdöme:
*- ett gripande mänsköde, konsekvent återberättat, den killen bjöd på sej själv
- bra bildarbete, tydlig struktur med ökande spänning, vändpunkter och tydlighet
-snyggt med musiken som smyger in mot slutet
- underbart med vitsen i slutet "ge en hjälpande hand"
- ett bra inslag
*   En utmärkt berättad historia. Träffsäker dramaturgi som börjar med konflikt, tillbakablick på olyckan och framåtrörelse i berättelsen om kampen tillbaka. Avslutas som en solskenshistoria. Bra bildsättning. Tävlar med vinnaren.
*   Skönt att vi fick se handprotesen. Rytmiskt bra med inklippta bilder av det som hänt och så småningom kommer vi fram till nuet.
 

6. Chroma 2011. (2,36 min)

Axxell City
Chroma-key övningsprojekt (green-screen)
Manus/regi/Kamera/Redigering: Kristoffer Björkbacka, Mats Havia, Kristian Hägglund, Axel Nordman, Omar Escalante.      
Producent: Axxell City

Juryns omdöme:
*- kul med teknikexperiment
- varför denna story ?
*  Väl utförd Chromakey.  Däremot blir storyn utan poäng. Uppenbara brister i dramaturgi.
*  Jag antar att den beskriver en människas inre konflikter. Och att svaret på alla konflikter är våld!


 


Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.