Juryutlåtanden
i videotävlingen 2013

Hej alla lokaltventusiaster !

Tack för att vi fick vara med på er träff i Tammerfors. Jag lovade att vi i juryn skulle komma med en del kommentarer om de olika inslagen. Tyvärr får man inte med alla nyanser i en skriven text, därför får ni ta den här genomgågen för vad den är , några spridda tankar av oss som njobbar med tvproduktion dagligen.

Matias Jungar / juryn

Videoforum 23-24.11.2013 i Tammerfors.
Årets jury Mischa Hietanen (redaktör FST), Matias Jungar (regissör/redaktör FST)  
och Johanna Stenback. (producent)
19 st insända bidra deltog i tävlingen.

Allmänna reflektioner

Ni har fantastiska historier att berätta.
De största stötestenarna då det gäller lokaltv handlar inte om pengar utan om tid och tanke. Vilket är positivt. Några viktiga grejer att tänka på:

1.Dramaturgi.
Hur vill jag berätta en historia ? Kan man hitta en ny intressant invinkling på det temat som behandlas
Tänk på format. Många historier skulle må bra av att delas upp i flere delar.
En bra story är oftast en sådan som kan beskrivas i en mening

2.
Bildberättande

  • Variera bildstorlekar. Närbild, helbild, halvbild, halvnärbild, allmän bild. Använd de olika bildstorlekarna för att få mera variation i inslagen. En enkel tumregel är att alla scener har 3 alternativa bildstorlekar.
  • undvik zoomar så långt det går.

Våga ligga i bildsättningar längre under intervjuer

3.Klipp och ljud
Klippskarvar onödigt ofta både i ljud och bild samtidigt.
Akustikljud är extremt viktigt för att få levande ljud. Ta gärna akustikljud skilt om man bandar t.ex. en vacker vårdag. Kan användas som ljudmatta

4. Intervjuteknik
Fundera noga på hur man ställer upp intervjuobjekten, vilken bakgrunden är
Använd öppna neutrala och enkla frågor. Frågeorden hur ,  varför  är alltd bra. Enkla frågor betyder att man inte ställer två frågor i samma fråga.
Ofta ger intervjuaren onödigt mycket info själv i intervjusituationer-då präglas svaret för mycket  av frågan.
Information kan ges i voiceovers, känslor, personliga svar får man bara fram i intervju(samtal)

5. Musik

Musik är en stark stämningsskapare som gör ljudskarvar och bildskarvar mjukare. Kolla om epidemic sound kunde vara ett alternativ för er. Där finns ett stort urval av musik.
Överhuvudtaget tycker jag ni kunde använda mera musik
6. Namngivning – Fundera på hur man kan väcka intresse för något., hjälper också att strukturera och renodla innehållet.
Exempelvis . Netingan eller Den dolda Delikatessen i älven vilken rubrik väcker mera intresse ? Vilken rubrik ger mera vägkost för hur man berättar storyn ?

 

Larsmonärtv Föusjazz.   (1:sta pris, Nygrenska Videopriset samt Kalle statyett)
Larsmo När-Tv

För en ambitiös tappning av en konsert med ett gott tekniskt utförande. I bild, ljus och ljud. Genomtänkt dramaturgi med ett bra anslag.

Föusjazz. Bra intro med bildsättning av introsnacket på festivalen. Ambitiöst att dokumentera en konsert. Förvånansvärt god ljudkvalitet. Ljussättningen fungerar också bra. Bildregi – kunde ha varit mera närbilder. Nu kör vi med liknande bildstorlekar i alla bilder.
Intervju –etableringsbilder saknas. Tar länge innan man vet vem den tredje personen är (Dennis) . Kunde vara mera bildsatta intervjuer.  Nu två helt olika miljöer för intervju och konsertttappning.. Tänka efter att man väljer en lika estetisk bakgrund för intervjun som talar samma språk som konserten.

Melodigrandprix. (2:a pris, Nygrenska Videopriset.)
Malax-Tv

Genomtänkt och välstrukturerad helhet med en intresseväckande början och kameratekniskt ambitiös och konsekvent intervju. Samt som grädde på mosen en musikvideo med mångsidiga och vackra bilder.

Här kunde man kanske ha valt ett annat upplägg för intervjun och använt flere bildstorlekar. Mera bildsättningar för att göra intervjun mera luftig.

Älgjakt. (3:e pris, Nygrenska Videopriset.) 
Petalax-Tv

Klart och tydligt anslag som skapar förväntan, där man utnyttjar enbart de medverkande. Struktur genom att spegla fenomenet ur olika synvinklar. Årets bästa scen då jaktledaren intervjuas på pass. Genialt.
Klar början. Man bygger upp en stämning. Bra skapar spänning med tidsangivning. Viskar i micken. Musik kunde användas som stämningsskapare. Närbilder saknas som i många andra produktioner. Förmedlar väntandet på ett bra sätt som är en stor del av jakten. Bra ljud . 2 minuters presentation i viskning bästa scenen i år.

Danzatores. (4:e pris, Nygrenska Videopriset.)
Närpes När-Tv

En ambitiös produktion som har krävt närvaro vid många olika tillfällen. Bra kameraarbete och intervjuteknik  med öppna frågor. En välstukturerad historia som når ett klimax. 

Ett värdigt liv . (1:a pris i öppna klassen. Diplom.)
Axxell

Bra manus . Genom enkla scenval bygger man upp en förtätad stämning. Längden välanpassad till innehållet. Ambitiöst genomförande med goda skådespelarprestationer.

Bra manuskript med ett oväntat slut..  Genom enkla scenval bygger man upp en förtätad stäming. Ljusättningen kunde ha varit bättre.
Ljudklipp ofta ofullständiga tänk på att spela in akustikljud också som går att sätta under vilka bilder som helst .
Vilken är den tilltänkta publiken  ?

Larsmo När tv- aprilskämt
Bra val av tema för lokaltvsändning. Kan tänka mig att det kan vara underhållande för någon som känner till lokala omständigheter. Mikrofonhantering Ok ljudmässigt. Rent tekniskt kunde man tänka på mera etableringsbilder. (t.e.x. i intervjusituationen, samt i övergång från intervju till kanslibilder. Några verkligt ”burdusa” klipp som kunde ha undvikits. Gör man humor kunde man ha tydligare karaktärer i berättandet.

Kyrktornet.
Lokalhistoriska dokument ett ypperligt tema för lokaltv. Ta tillvara kunskap som finns hos en äldre generation. Alla ingredienser finns för ett bra nutidsdokument. Men
- Grundläggande klippregler. Låt gå ur bild innan man klipper till följande bild.
- Intro bildstorlek något mellan helbild och halvbild. Bättre att välja någondera-samma sak uppe i kyrkornet.
-När man talar om olikabyggnadsdetaljer kunde betydligt mera bildsättning ha använts. - Undvik användande av kamerans zoom hellre olika bildstorlekar, panoreringar eller tiltar.
- ha ett manus innan man går in
- variation i bildstorlek genom att välja tre olika bildstorlekar som man kan klippa mellan. Närbild, mellanbild och storbild.
Formatmässigt kunde man använda den här herremannen som tydligen vet mycket. Men begränsa längden och göra det till ett lämpligare format. Kanske 5 minuter håller den för.”Björkskog berättar”

NyTV - nyhetssändning                     
Ett gediget nyhetspaket med ett stort lokalt värde. Mångsidigt och angeläget.
Musiken stark faktor men inte ok i sammanhanget.
Utveckling
Grafiken förvrider nyhetsuppläsaren och borde ev. göras om, den känns gammal. Intressant reportage om Metallfirma. Flere bildsättningar kunde användas för att snabba upp intervjun. Samma sak gäller fårfarmsintervjun där det inte fanns en enda exteriör bild under intervjun. Våga ligga i bildsättningar trots att snacket pågår under. Använd voiceover för att föra handlingen vidare eller ge intressant information. T.e.x i fårfarmsintervjun om nybygget. Använd standup och etableringsbilder för att visa var vi är.
Trafik. Viktigt att hålla sig till nyhetsformat om det är det man gör. Tydliga roller , en engagerad  förälder, eller en spontan trafikant ? Reportern kan inte ha egen agenda, om man inte uttalar det. Viktigast att man renodlar så att man inte sitter på många stolar samtidigt. Säg inte självklara saker som att en bild är uppspeedad.

NyTv – Hilda Olsson     
Här finns en stark vilja att berätta en historia. Bra researchat. Ju mer man vet på förhand desto bättre story kan man berätta.
Utveckling
Väldigt långa intervjusnuttar med Anna-Maria v. Schantz. Inga etableringsbilder av utrymmet. Eller utställningen.  Bosse Kronqvist  i dubbelroll, har själv varit med och skapat utställningen då borde man vara ärlig med det

Nytv- netingan
Väldigt bra suggestiv början med musik och vacker bild.  .  Snyggt att knyta ihop med samma slutbild som i början. Ett utmärkt exempel på hur stark musik är när den används rätt
Var e vi vem pratar vi med och varför ? Inga etableringsbilder. Reportern kunde snabbt ge lite grundinformation. Man kunde följa någon sorts dramaturgi. Avsaknaden av ett manus syns tydligt i den här storyn. Innehållet väldigt intressant i sig. En rubrik som t.ex. den dolda delikatessen i älven kunde ge storyn mera stringens.
Intervjuaren hade väldigt långa frågor där han bäddade in sin ”egen kunsakp”. Låt intervjuobjetet tala använd öppna, neutrala, frågor.

Larsmonärtv. konserttappning av Kaj

Kaj konsertdokumentation.  Bra men samma problem som i föusjazz d.v.s endast tre största bildstorlekarna används.. Intervju skapa situationer där både den intervjuade och intervjuaren kan vara bekväma. Att stå uppradade på en simstrand inte speceillt naturligt. Men bra val av miljö i alla fall. Man kunde ha använt intervjun och konserten mera parallellt och splitta upp instervjun i t.ex. hur började det ?  i början sedan något under konserten och något efter.

Larsmoonärtv-isvallning
Igen inget manus men jätteintressant innehåll.
Man går ut på isen pratar med folk och dokumenterar. Några rader på ett papper om vilken historia man vill berätta skulle göra det bättre. Ljudskarvar som raka klipp. Skulle bli mycket bättre klipp om man sätter fade i ljudet in i följande bild eller sedan rena bildsättingsbilder utan ljud.. I introspik utlovas att man skall få veta hur pumpen fungerar men det kommer aldrig fram. Försök hålla det man lovar.

Är högholmen i dvala på vintern. ?
Längden är väl anpassad till innehållet. Bra namnval som berättar vad det skall handla om. Vilken genre tillhör det här ? Oklart om det här är ett nyhetsinslag ? Eller ett naturprogramsinslag ?. Om det har funnits ett manus hur skapar man förväntan ? Nu börjar juttun direkt utan någon sorts anslag.  Många situationer där närbilder skulle vara bra. Möss, mjölmaskar. Används för det mesta stora bilder. En story som skulle ha mått bra av mindre bildstorlekar. En närbild på 4 minuter är för lite. Ta alla intervjusituationer i en halvbild, en vidbild en närbild.  Då blir det säkert ok. Åtminstone närbilderna kan tas efteråt.

Vinterbad
Bra tänkt att ha musik som sammanbindande , skapar en stämning. Bra intervju. Här har man valt rätt format på inslaget .Rakt på sak. Oklart vem som pratar och vem som intervjuar.. 5 minuter, mera känsla än kunskap bra att man väljer det. Samma problem som i många andra insalg. Inga närbilder används som förmedlar kyla.

Kvällsmjölkning
Informativ men lång. Väldigt lite närbilder och etableringsbilder. Vad är meningen med storyn. Jag skall få mjölka första gången ? Såhär mjölkar man på YH ? Mjölkningsroboten funktion ? Om man skulle ha valt en invinkling skulle det redan bli betydligt bättre. För mycket nu filmar vi bara så gör ni.

Vinterkarneval
En trevlig dokumentation av årets vinterhappening i Larsmo. Utmärkt ide men fundera på vad det är man vill berätta. Musik med bilder kunde skapa stämning och fungera som bryggor mellan de olika intervjusnuttarna. Man kunde lätt ha byggt dramaturgi te.x. med snöskulpturen. Vet int vad det skall bli men vi får se.  
Eller idag skall vi följa med den och den på vinterkarneval. Case. Ett manus skulle ha varit fint att ha. Väldigt få närbilder och de vida bilderna är tagna utan stativ. Skulle vara bättre med stativbilder då det gäller vida bilder. Sedan plocka närbilder. Här fanns mycket som kunde ha varit intressant att se i närbild. Snöskulpturering, barns miner då de åker i pulkabacken.  Musik används onödigt sparsamt i de flesta av produktionerna
Ev. skulle storyn ha mått bra av att delas upp i 3 olika helheter.

Samla på flaskor
Intressant case. Rolig historia att berätta. Enkelt tydligt upplägg . Intervjutekniken kunde man slipa på. Vilket är målet med att träffa kvinnan ?. Använd inte zoom.. Bildcollage med bilder.
Vad är anslaget. ?Hur gör man storyn intressant ? Här kunde reportern ha använt Voiceover för att ge en del av informationen.

Bondbröllop
Bra dokumentation. Extra + för ljudåtergivningen. Viktigt historiskt dokument

Trädgård larsmo
Mikrofontekniken bra. Igen kunde man ha gjort ett urval av några trägårdar man villl berätta om. 3 är ofta ett bra tal då det gäller den här typen av dokumentation. Man kunde dokumnetera alla trädgårdar men köra dem i olika delar, med 3 i varje. 


Copyright (c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.