Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f./Carrefour Ostrobothnia

Utskick till lokal-TV-föreningar i Svenskfinland
 
 

TÄVLING FÖR LOKAL-TV I SAMARBETE MED SKOLOR

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV ordnar i samarbete med Carrefour Ostrobothnia en tävling, som går ut på att producera korta filmer, på tre givna teman:

  1. Miljö
  2. Rasism
  3. Sysselsättning
Skoleleverna skall skriva manuskript till max 5 minuter långa filmer på dessa teman, planera och medverka vid inspelningen, medan lokal-TV-föreningen tar hand om den tekniska biten.

Så här går tävlingen till:

  1. Lokal-TV-stationerna bör i första skedet ta kontakt med lokala lågstadier, högstadier och gymnasier för att utröna intresse av att delta i tävlingen.
  1. Om tillräckligt många anmält sig, blir nästa skede för skolorna att skriva ett manuskript eller en synopsis, en kort beskrivning av handlingen i filmen, som skall framläggas för Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV senast 15.5.1998.
  1. Sedan sker filmatiseringen, då lokal-TV filmar enligt elevernas instruktioner, och bidraget skall sändas in till Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV senast 30.9.1998. I sluttexten på bidragen bör framgå att filmen är gjord med stöd av Carrefour Ostrobothnia och Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV.
  2. En jury bedömer programmen och delar ut ett pris på varje tema; 3 x 7.000,- mk. Prisen skall fördelas så att lokal-TV-stationen får 5.000,- mk och klassen får 2.000,- till sin klassresa och ges därmed möjlighet att resa ut och bekanta sig med andra kulturer och regioner. Priserna delas ut i samband med Videoforum hösten 1998.
Filmerna skall handla om något av dessa tre teman; Miljö, Rasism eller Sysselsättning, men i övrigt är angreppssätten helt fria - det enda som begränsar är den egna fantasin. För skoleleverna kan detta bli en annorlunda och spännande projektuppgift, och för lokal-TV ett sätt att nå nya potentiella medarbetare. Informationsbrev har även sänts ut till lågstadie- högstadie- och gymnasieskolor, med uppmaning att ta kontakt med lokal-TV-föreningen på orten om intresse finns.

OBS! Kom ihåg att anmäla intresse och antalet filmer inom februari - då besluter arrangörerna om intresset räcker till för att genomföra tävlingen!

Med vänlig hälsning

Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f. Carrefour Ostrobothnia
Jan Sundqvist, ordförande Gunvor Häggman, informatör/manager
 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.