Oravais 9.7.1998
 
 

Ta sista chansen - anmäl Er till filmtävlingen!

I februari skickade Carrefour Ostrobothnia och Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV ut ett informationsbrev om en filmtävling. Flera bidrag ryms ännu med, och vi hoppas att just Ni tar chansen att vara med! Senast 1.9.1998 måste vi ha Er anmälan! Carrefour Ostrobothnia har även skickat ut ett liknande brev till berörda skolor, men sätt gärna in en liten puff om detta i Er textslinga, så kanske Ni får fler samarbetspartners och även tips från andra personer.
 

- Lokal-TV i samarbete med lågstadier, högstadier eller gymnasier kan delta

- Tre teman; Miljö, Rasism och Sysselsättning

- Max 5 min. långa filmer

- Varje klass kan delta med ett bidrag per tema

- Eleverna skriver manuskript/synopsis (gärna bildmanuskript), planerar handlingen och agerar i filmen

- Lokal-TV filmar och editerar programmet

- I sluttexten på filmen skall framgå att den är producerad med finansiellt EU stöd genom samarbete mellan Carrefour Ostrobothnia och Förbundet  Finlandssvensk Lokal-TV r.f.

1.9.1998 Sista anmälningsdatum

30.9.1998 Bidragen i form av en normal VHS-kopia + manuskript/synopsis sänds till Jan Sundqvist, Kolonivägen 15, 66900 NYKARLEBY (poststämpeln gäller). Observera att bidragen inteåtersänds till Er - de vidarebefordras till Bryssel som ett led i vår kampanj!
Oktober "Videoforum 98" i Ekenäs; juryn kungör resultatet och delar ut  priserna

Det vinnande bidraget på varje tema tilldelas 7.000,- mk.
(5.000,- mk till lokal-TV-föreningen och 2.000,- mk till skolklassen)

Samma jury som för Videoforums egen tävling - den består av några professionella personer inom TV-branschen samt i vår jury även en EU-parlamentariker.

Anmälan senast 1.9.98 och mera information fås från Lokal-TV-Förbundet, ordf. Jan Sundqvist (tel. 050-597 1747, tel/fax 06-722 0041, e-mail: lokaltv. ordf@efo.fi) eller sekr. Peter Sandström (tel. 0500-766 247, e-mail: lokaltv.sekr@efo.fi) samt från Carrefour Ostrobothnia, sekr. Yrsa Nymark (tel. 06-385 3011 el. 040-572 5280, fax 06-385 3012, e-mail: carrefour@multi.fi).
 
 

Ingenting är svårare än man gör det till!Man kan göra filmer på hur enkla sätt som helst - barnen kan rita bilder och berätta om dem eller så kan man sätta musik till, och vips så har Ni en film som kan vara hur uttrycksfull som helst! Rita gärna ett bildmanuskript - en kort beskrivning av handlingen måste lämnas in med den färdiga filmen. Barnen får utgående från sina egna funderingar hitta på handlingen i filmen - den kan göras som en liten teater eller med ritade bilder t.ex. Det enda som krävs är att juryn anser att filmen går under ett av dessa tre teman - i övrigt är det bara fantasin som begränsar. Detta är alltså elevernas uppgift.

Lokal-TV:s uppgift är att sköta filmningen enligt barnens manuskript och anvisningar, samt att editera programmet och senast 30.9.98 sända in en väl utmärkt, i övrigt tom VHS-kassett med tävlingsbidraget. Skicka inte bort originalet - det får Ni inte tillbaka! Banden sänds till Bryssel som dokumentation av tävlingen. Ett manuskript eller en synopsis måste också sändas in tillsammans med det färdiga bidraget!

Kom ihåg: Det viktigaste är inte att vinna - det viktiga är att vara med, skapa något, pröva något nytt - säkert lär Ni Er något av detta!

Ring och fråga om Ni funderar över något, och anmäl Er så att Ni hinner med. Lycka till!

Vänliga sommarhälsningar
Carrefour Ostrobothnia, Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.