Finlandssvenskt Videoforum 1998


 
 

Plats & tid Strandhotellet i Ekenäs 23-25 Oktober

Kostnad Medlemmar i förbundet 350 mk/person
                Icke-medlemmar 700 mk/person
                Inkluderar kost, logi och deltagaravgift. För de som bara vill delta i programmet samt inta måltider är kostnaderna:
                Medlemmar i förbundet 175 mk/person
                Icke-medlemmar 350 mk/person

Anmälning Anmälningar görs före 16.10.1998 till Tove Virta, tel 050-5364696.

Videotävlingen Tre priser kommer att delas ut i kategorin Finlands bästa lokal-tv produktion (guld, silver o. brons). I den öppna kategorin kommer ett program att belönas. Programmen får max vara 20 min långa. Endast ett program per kassett, på kasetten (normal-VHS) skall framgå titel, längd och vem som gjort den. En tävlingsblankett (bifogad) för varje program skall ifyllas och sändas med kasetterna. Innehållet är fritt, kan handla om vad som helst och på det sättet kan "normala" lokal-tv program delta i tävlingen. Program som tävlar om titeln Finlands bästa lokal-tv produktion skall vara gjorda för och av en lokal-tv station och även sänts i lokal-tv. I den öppna kategorin är reglerna lika men programmet som premieras behöver inte vara producerat av lokal-tv, vem som helst tävla videoverkstäder, skolor m.fl. Den totala prissumman är 7500 mk. Bidragen jämte tävlingsblanketter sändes till Karl Sahlgren, 03 300 Otalampi, före 1.10.98 (bidragen bör då vara på plats)

Filmtävling för skolor i samarbete med lokal-tv Alla de som anmält sig till filmtävlingen som arrangeras av Carrefour Ostrobothnia i samarbete med Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV bör sända in sina färdiga bidrag senast 30.9.1998 till Jan Sundqvist, Kolonivägen 15, 66900 Nykarleby.

 

Finlandssvenskt Videoforum 1998
 
 

Program: (mindre ändringar i programmet/tiderna kan ännu ske)

Fredag 23.10

18.00 Ankomst och inskrivning.
         För deltagare som anländer med tåg (18.30) ordnas "special" transport från järnvägsstationen till hotellet.

19.30 Samling och öppning av årets Videoforum.
19.45 Kvällsbit
20.30 Screening av tävlingsbidrag.
         Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik.
22.00 ca. Fri samvaro.

Lördag 24.10

8.00 Frukost.
9.00 Verksamhetsledarprojekt i Nyland.
        Tove Virta berättar om projektet med en heltidsanställd verksamhetsledare för tre lokal-tv stationer i Nyland; ETV, KaTV och HTV.
9.30 Digital och analog videoteknik.
        Ilkka Koho berättar om nyheter på teknikens område. Är det dags för lokal-tv att satsa på digital teknik?
10.00 Aktualiteter, nyheter och debatter i lokal-tv.
        Borde lokal-tv ha mera aktualitets- och debattprogram? Goda råd och tips kring ämnet. Bengt Bergman.
12.00 Lunch.
13.00 Screening av tävlingsbidrag.
        Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik.
14.00 Kaffe.
14.30 Screening av tävlingsbidrag
        Årets jury Karl Sahlgren, Susann Inberg och Vidar Lindqvist, diskussion och kritik.
15.30 Open channel.
        Öppna kanalen en rikstäckande organisation i Sverige för icke komersiell lokal-tv. Ted Weisberg berättar om riksförbundets roll och arbete samt hur lokal-tv:n i Sverige fungerar.
17.00 Middag.
18.00 Studiobesök till Ekenäs-TV:s studio.
20.00 Prisutdelningsfest.
21.00 ca. Videosauna; Fri samvaro, screening, diskussion.

Söndag 25.10

8.00 Frukost.
9.00 Utvärdering av årets Videoforum samt önskemål och ideer inför Videoforum -99 samt diskussion om ett eventuellt samnordisk lokal-tv träff.
10.30 Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f:s årsmöte.
12.00 Lunch och avslutning
 
 

Finlandssvensk Videoforum arrangeras av Finlandssvensk Lokal-TV r.f

Videoforum stöds ekonomiskt av Svenska Kulturfonden och Nygrenska

stiftelsen. 

Anmälningsblankett för tävlingsbidrag i videotävlingen 1998
 
 
 

Filmens titel:________________________________________________________
 
 

Längd:_______________ min
 
 

Om nedklippt version, ursprungslängden:______________min
 
 

Regi:________________________________________________
 
 

Kamera:______________________________________________
 
 

Manus:_______________________________________________
 
 

Ljud:________________________________________________
 
 

Redigering:__________________________________________
 
 
 
 

Ringa in alternativ: FIKTION DOKUMENTÄR ANIMATION BARNFILM
 
 
 
 

Producent:___________________________________________
 
 

Prod.år:_______________________
 
 

Premiärdatum:__________________
 
 

Visat var:_____________________________________________________________
 
 
 
 

Bifoga blanketten och KOM IHÅG att skriva på kasetten: Titel, klass som den deltar i, längd & producent!

Sändes till: Karl Sahlgren, 03300 OTALAMPI.
 
 
 
 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.