Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/96

Förbundet Finlandssvensk lokal-TV 10.3.1996

 

Hejsan!

Det är alltså dags för vårmöte och kallelsen finns bifogad. Platsen är Söff och datum 31.3.1996, hoppas så många som möjligt kan möta upp för att dessutom kunna diskutera vår verksamhet tillsammans.

Mötet startar kl. 13.00 och pågår cirka en timme varefter vi dricker kaffe för att sedan om allt går planenligt få bekanta oss med Ålands TV Produktion, om någon representant dyker upp. Meningen är att vi får höra om deras verksamhet samt de ganska så omvälvande planer som finns för Ålands hela TV produktion tack vare EU. Åland är Förbundets nyaste medlem och deras speciella situation är väldigt annorlunda fastlandets så som information kan det vara väldigt intressant.

Till vårmötet var också meningen att forskare Mikael Åkermarck skulle ha informerat, men tyvärr hade han redan annat inbokat. Men inom snar framtid är det meningen att ordna ett diskussionstillfälle med Åkermarck.

Meddelande från Trafikministeriet gällande bidragsansökningarna borde inom denna månad nå de berörda. Ni som ännu inte betalat medlemsavgiften hoppas vi att gör det snarast möjligt så att vi till vårmötet kan få en bild av medlemsantalet.

För de som har lång väg att åka har möjlighet att få övernatta på Söff natten lördag - söndag. Tag kontakt till mig ifall detta är aktuellt för Er, senast 20.3.1996 så att jag kan förbereda Söff på hur många övernattningar som behövs.

Väl mött på vårmötet!

Ylva Fjäder sekreterare (Tel. 921-4586 770, säkrast kvällar)


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.