Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/97

FÖRBUNDET FINLANDSSVENSK LOKAL-TV 10.1.1997

HEJ!

God fortsättning på det nya året! Nytt år innebär också ny medlemsavgift och ett bankgiro finns bifogat så vänligen betala in senast 31.1.1997.

Trafikministeriets understöd kan sökas igen och med finns information. OBS! Sista ansökningsdagen är 31.1.1997. Vi rekommenderar alla att försöka söka för att igen en gång visa på vårt stora behov av understöd.

Det arrangeras en videokurs den 8-9.3 1997 på Söff och i samband med det kommer Förbundets vårmöte att hållas. Mera information senare, men sätt datumet i minne.

Den som är intresserad av mera information om EU och från Trafikministeriet som kom fram på Videoforumet i fjol kan beställa kopior antingen från ordförande Jan Sundqvist 06-722 0041 eller sekreteraren Ylva Fjäder 02-4586770.

Lycka till med ansökningarna och vi återkommer med mera information nästa månad!


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.