Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/98

Bästa lokal-TV medarbetare,

Vi har ett nytt år framför oss med nya utmaningar och möjligheter, förbundets verksamhet

har kommit i gång. Vi skall passa på och informera lite om vad som händer i förbundets regi

den närmaste tiden.

Ansökan om bidrag

Ansökningar om stöd från Trafikministeriet (1998) skall göras denna månad! Tyvärr fick vi

informationen till förbundet först nu, så vi kan bara vidarebefodra infon i brådskande

takt. Lokal-TV stationer kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Trafikministeriet ( 490/65

Verksamhetsstöd för kommunikationsorganisationer 300.000,-) I den fritt formulerade ansökan

skall bl.a framgå hur man planerar att använda stödet, uppgifter om sökandes hemort, adress,

telefonnummer och kontaktperson. Till ansökningarna skall bifogas föreningsstadgarna,

bokslut över det senaste räkenskapsåret jämte revisionsberättelse samt verksamhetsplan och

budget för innevarande år. Ansökningarna skall tillställas Trafikministeriet senast 30

januari 1998. Adress: PB 235, 00131 Helsingfors (Södra esplanaden 16, 00130 Helsingfors)

Tilläggsuppgifter ger: Forskare Mikael Åkermarck, tel. 09-160 2396 Det är viktigt för stödets

framtid att så många som möjligt ansöker!! Storleken på stödet till enskilda lokal-TV

stationer har varit ca: 10-30.000,- Så sänd in ansökan på direkten! Lycka till!

Video- och TV kurs

I april närmare bestämt den 17-19.4.98 kommer lokal-TV förbundet att arrangera en videokurs,

huvudföredragare kommer att vara Titte Törnroth. Kursen kommer bl.a att innehålla "hur man

strukturerar TV-program mm, teori och praktiska övningar. Kursen arrangeras i samarbete med

SÖFF och projektet "Mediakultur över kvarken". Förbundet kommer att stå för största delen av

deltagarkostnaderna för förbundets medlemmar, närmare info kommer i senare men pricka in

veckoslutet i Era kalendrar och meddela vidare till alla medarbetare på Er lokal-TV station!

Utlokaliserad kursverksamhet för lokal-TV stationer

Även i år är det möjligt att få ett litet stöd för lokal-TV stationer som vill hålla en

"lokal" lokal-TV kurs på sin egen ort, tag i såfall kontakt med Jan Sundqvist(ordf) eller

Peter Sandström(sekr). för mera information.

Videotävling

En videotävling med rejäla priser kommer att arrangeras under våren, regler mm i nästa

utskick!

Bli medlem i Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.

Nu är det dags igen att betala den årliga medlemsavgiften. Årsmötet fastslog medlemsavgiften

till 300 mk eller samma som senaste år. Betala in avgiften på bifogat giro så fortsätter

medlemskapet, och på så sätt finns Ni kvar på postningslistan och får förbundets Info-brev

samt förmåner i fortsättningen.

Med vänlig hälsning,

Jan Sundqvist

ibrv0198.wp6
 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.