Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/99

Bästa lokal-TV medarbetare

Vi har ett nytt år framför oss med nya utmaningar och möjligheter. Vi skall passa på och informera lite om vad som händer i förbundets regi den närmaste tiden.

 

Ansökan om bidrag

Ansökan om stöd från Trafikministeriet 1999 skall göras senast inom februari. Tyvärr fick förbundet informationen sent, men vi vidarebefordrar den och hoppas att ni hinner ansöka. Lokal-TV stationer kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Trafikministeriet (490/65 Verksamhetsstöd för kommunikationsorganisationer 300.000 mk). I den fritt formulerade ansökan skall bl.a framgå hur man planerar att använda stödet, uppgifter om sökandes hemort, adress, telefonnummer och kontaktperson. Till ansökningarna skall bifogas föreningsstadgarna, bokslut över det senaste räkenskapsåret jämte revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Ansökningarna sänds till Trafikministeriet, Pb 235, 00131 Helsingfors (Södra esplanaden 16, 00130 Helsingfors). Tilläggsuppgifter ger: forskare Mikael Åkermarck, tel 09-1602396. Det är viktigt för stödets framtid att så många som möjligt ansöker!

 

Lokal-TV kurs i samarbete med FST och Karis Kurscenter

Vi gör TV - men hur? heter en västnyländsk lokal-TV kurs i samarbete med FST och Karis Kurscenter (se bilaga). Förbundet finlandssvensk lokal-TV är också med på ett hörn, varför vi puffar för kursen. Mera detaljerad information, datum och tidpunkt, läggs ut på förbundets och E-TV:s hemsidor så snart kursplaneringen är klar. Österbottniska lokal-TV medarbetare som eventuellt vill delta i enstaka föreläsningar kan göra det.

 

Lokal-TV kurs vid Söff

Den 16-18 april ordnar lokal-TV förbundet och Svenska Österbottens Folkakademi veckoslutskurs i flerkameraproduktion. Kursen hålls i Söff. Som lärarare har anlitats Sten Lövstrand från Sverige. Lövstrand har arbetat på SVT i 30 år, först i Stockholm och sen i Umeå. Han har jobbat som studiofotograf, filmfotograf, ljussättare och producent. Lövstrand har också varit lärare vid Nordiska Scenografiskolan och Strömbäcks folkhögskola. Innehållet i kursen är, förutom flerkamerateknik, ljussättning i studio t.ex klassisk, tysk, amerikansk och modern ljussättning. Vidare kommer kursdeltagarna att lära sig om studiolampor och lampfilter samt göra praktiska övningar. Pricka in veckoslutet i era kalendrar och meddela vidare till alla medarbetare på er lokal-TV station! Anmälan kan göras direkt till Söff tel. 06-2256441 eller till sekr. Cecilia Udd (kontaktuppgifter nedan) senast en vecka före kursstart.

 

Medlemsavgiften

Nu är det igen dags att betala den årliga medlemsavgiften till Förbundet finlandssvensk lokal-TV. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 300 mk eller samma som senaste år. Betala in avgiften på bifogat giro så fortsätter medlemskapet och ni får även i fortsättningen förbundets Info-brev och förmåner.

 

Med vänlig hälsning,
Jan Sundqvist


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.