Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 2/97

FÖRBUNDET FINLANDSSVENSK LOKAL-TV r.f.
Meddelande till medlemmarna 5.5.1997

Hejsan!

Förbundet har färdigställt en hemsida på Internet. Adressen är: http: \\eva.efo.fi@lokaltv På hemsidan finns bl.a. lokal-TV undersökningen, alla adresser till lokal-TV och aktuell information från förbundet (samma information kommer också brevledes i fortsättningen till medlemmarna).

För att vara så aktuella som möjliga vill vi nu att Ni uppdaterar era adress och telefonnummer (och eventuellt fax och e-mail) så att informationen går fram. Var vänliga och fyll i bifogade blankett med era uppgifter och sänd dem till sekreteraren i det frankerade kuvertet. Ordförande och sekreterare har fått egna e-mail adresser som det går bra att använda om Ni vill få kontakt med oss: Jan Sundqvist lokaltv.ordf.@efo.fi och Ylva Fjäder lokaltv.sekr.@efo.fi.

På styrelsemöte 26.4.1997 diskuterades kommande Videoforum. Preliminärt datum är 24-26.10.1997 och platsen Vasa. Vad gäller innehållet har vi tänkt satsa på journalistik och teknik, men ännu är destomera inte fastslaget och vi vill gärna ha förslag till föreläsare och teman från Er. Det går bra att fylla i era ev. önskemål i den bifogade blanketten var det finns ett utrymme för detta.

Videotävlingen följer fjolårets koncept det vill säga att det finns två klasser. En för lokal-TV där det delas ut Årets bästa lokal-TV produktion samt ytterligare silver och brons. Så finns det en Öppen klass där övriga kan delta och där delas ut ett eller flera hedersomnämnande beroende på juryn. I båda klasserna är temat öppet. Det är fritt fram att börja producera program för tävlingen, men max längden är dock 20 minuter och materialet måste vara på VHS.

Ni som ännu inte betalat medlemsavgiften bör göra det före den 31.5.1997 för förbundet har ändrat sina stadgar så att räkenskapsåret avbryts per den 30.6. så alla som vill vara med och få subventioner på Videoforum t.ex. bör betala in så snabbt som möjligt. Inbetalningar efter 30.6. kan tyvärr inte beaktas som det nu är. Förbundets konto är: Aktia Bank Nykarleby 405591-27601 och avgiften är 300 mk.

Från Carrefour Ostrobothnia kom till medlemmarna en enkät om deltagande i en tävling där ungdomar tillsammans med lokal-TV skulle kunna producera filmer på temana: Miljö, Rasism och Sysselsättning. Ett EU-projekt där det finns chanser att få pris för sina bidrag och att filmerna sedan kunde distribueras till olika lokal-TVn. Fyll i enkäten å det snaraste om ni har intresse att delta i denna tävling och sänd den till Carrefour. Mera information om projektet ring 06-3853 011 eller fax 06-3853 012.

Detta var allt för denna gång och var så vänliga och fyll i blanketten om era adressuppgifter och ev. önskemål om innehållet till årets Videoforum i Vasa. Vi återkommer med mera information senare när vi närmare planerat detaljerna.

Med vänliga hälsningar Ylva Fjäder, sekreterare

 

AKTUELLA ADRESSUPPGIFTER

Föreningens namn:

Adress:

Telefonnummer: fax och/eller e-mail:

Kontaktperson:

Adress:

Telefonnummer:

Övrigt:

Önskemål om vad som kunde tas upp på Videoforum 24-26.10.1997 i Vasa:

Tack på förhand. Sänd till sekreteraren i det frankerade kuvertet. Ylva Fjäder Fagerkullavägen 21 21610 KIRJALA TEL. 02-4586 770


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.