Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 2/98


 

Bästa lokal-TV aktivist.

Hoppas att alla har ansökt om bidrag från trafikministeriet i detta skede,

information om vem som denna gång fått stöd kommer troligen under mars månad.

Lokal-TV förbundet har tillsammans med Carrefour Ostrobotnia påbörjat ett

EU-projekt i form av en videotävling, instruktioner och regler bifogades i

senaste utskick. Detta kan vara ett bra sätt för lokal-TV stationer att få med

nya medarbetare till lokal-TV samtidigt som det finns goda chanser att dryga ut

föreningskassan med rejäla prissummor. Viktigt just nu är att vi får med så många

bidrag till tävlingen som möjligt, blir det för få bidrag skrotas projektet. En

del anmälningar har redan börjat komma men ännu behövs några bidrag för att

projektet skall förverkligas.Så tag kontakt med skolorna på Er ort och sondera

terrängen! Anmäl Ert intresse och hur många filmer Ni kan producera till

förbundets ordförande eller sekreterare. Datumet för anmälan om intresse har

flyttats fram till 20.3 I april blir det dags för lokal-TV kurs programmet

bifogas, anmäl ert intresse till SÖFF. Kostnaderna (deltagaravgifterna+kost o.

logi) kommer till största delen att bekostas av lokal-TV förbundet(kanske helt

och hållet beroende på antalet deltagare), den exakta avgiften om det blir någon

kan vi meddela när vi ser hur många som deltar, detta gäller endast medlemmar i

lokal-TV förbundet. För övriga deltagare är avgiften enligt den som framkommer i

programmet. Vi tror på ett livligt deltagande i kursen som även kommer att ha

deltagare från projektet "Media kultur över kvarken" så anmäl Er i tid för att

säkra Er plats, dock senast 14 mars. I senaste utskick bifogades information om

"Emma-tävlingen" om någon är intresserad av att delta. Förbundets hemsida på

internet kommer innom kort att uppdateras med ny och färsk info, tyvärr hinner vi

ibland inte med allt som borde göras men vi hoppas med överseende med detta, vi

(styrelsen) jobbar ju ideellt på vår egen fritid, dessutom finns det ju annan

intressant sysselsättning på fritiden...t.ex lokal-TV verksamhet!! Sprid denna

information till Era medarbetare på er lokal-TV station, så att informationen

kommer ut till alla som behöver den. OBS! Kolla om adressen till Er lokal-TV är

rätt om Ni har bytt adress, meddela i såfall den nya adressen till förbundets

sekretetrare Peter Sandström.
 
 

Mvh
Jan Sundqvist

ibrv0298.wp6


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.