Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 3/98


 

Bästa lokal-tv medarbetare!

Nu är det hög tid att anmäla sig till lokal-tv kursen 17-19.4 för de som inte redan gjort det, anmälningar till SÖFF på tel. 06-2256 441 Om vi får tillräckligt med deltagare blir kursen av. Som det ser ut nu så kommer lokal-tv förbundet att stå för deltagaravgifterna för förbundets medlemmar till 100%.

Intresset för video tävlingen i sammarbete med skolor har varit stort men vi borde få en handfull bidrag till för att fullfölja projektet. Intresset för projektet har varit stort men att tiden till förhandsanmälan ansågs vara för kort och att skolorna inte på så kort tid kunde avgöra om de kunde vara med. Så nu förlänger vi anmälningstiden för anmälan om intresse till 31.5.98 (övriga deadlines ang. produktionen meddelar vi senare).

Många har frågat hur filmerna skall vara gjorda osv och programmen behöver inte vara så komplicerade t.ex kan en klass framföra en sketch som handlar om ngt tema (miljö, rasism eller sysselsättning) eleverna kan teckna bilder som filmas in och speakas eller ljudsätts mm.

Prispengarna är i detta skede klara, så nu väntar vi på att få in några anmälningar till för att fullfölja projektet. Mera info fås vid behov av lokal-tv förbundet och Carrefour Ostrobothnia.

Hur det har gått med ansökningarna från Trafikministeriet har vi inte i skrivandets stund inte fått klarhet i men väntas bli klara inom kort.

Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV r.f. erhöll verksamhetsstöd från Svenska Kulturfonden, stödet tryggar verksamheten inom förbundet för detta verksamhetsår, summan var ngt mindre än budgeterat men vi hoppas att kunna genomföra det mesta som planerats för året.

Förbundets informationsbrev kommer i fortsättningen att endast sändas till medlemsorganisationerna, så Ni som inte kommit ihåg att betala in medlemsavgiften gör det i det snaraste så får ni även i fortsättningen meddelanden om aktuella saker som berör lokal-tv verksamheten. Medlemsavgiften fastställdes till 300 mk och kan betalas på konto: Aktia Bank 405591-27601(skriv medlemsavgift+lokal-tv:ns namn)

Årets videoforum är under planering, platsen i år blir trol. Ekenäs. Har du förslag eller ideer angående årets Videoforum skall du ta naturligtvis ta kontakt med någon i förbundet, vi tar gärna emot förslag så att vi kan forma träffen enligt behoven inom dagens lokal-tv.

Förbundets hemsida på internet håller på att förnyas som bäst, blir klar inom kort.

Med vänlig hälsning
Jan Sundqvist
ordf.

ibrv0398.wp6


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.