Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 3/99

 

Bästa lokal-tv-medarbetare,

Sommaren är här och många lokal-tv-stationer har sändningsuppehåll, men redan nu är det dags att planera och göra program.

Videoforum -99

Planeringen av årets Videoforum är i full gång. Videoforum firar 10-årsjubileum i år och kommer därför att vara lite festligare än vanligt, med jubileumsmiddag och en historisk tillbakablick. Förbundet skulle gärna sammanställa en liten historik, problemet är avsaknaden av material. Den som minns tidpunkt, plats, pristagare, föreläsare och andra händelser från tidigare Videoforum får gärna maila eller sända information och minnesanteckningar till sekreterare Cecilia Udd (adress nedan). I övrigt blir det traditionellt program på Videoforum -99 med föreläsningar, videotävlingar, screening, diskussion och kritik kring tävlingsbidragen och förstås trevlig samvaro. Videoforum -99 hålls den 22-24 oktober på Hotell Silveria i Vasa. Deltagaravgiften är ännu inte fastställd, men medlemmar i förbundet får liksom tidigare år avgiften subventionerad. Mera detaljerat program och prisuppgifter samt anmälningsförfarande sänds ut senare, men pricka in datumet.

Videotävling med extra jubileumspris

Videotävlingen följer samma mönster som tidigare år, men utökas med ett jubileumspris. Förutom I, II och III pris i klassen bästa lokal-tv-produktion samt pris i den öppna klassen (med en sammanlagd prissumma på 7.500 mk) kommer ett jubileumspris på 2.500 mk att delas ut. Juryn kommer enväldigt att utse pristagaren bland tävlingsbidragen ange motivering. Tävlingsreglerna är som tidigare år: bidragen får vara max 20 minuter (längre program kan klippas ned). De bidrag som tävlar om titeln bästa lokal-tv-produktion skall vara producerade av och för en lokal-tv-station och sänts i lokal-tv. I den öppna klassen kan videoverkstäder, skolor m.fl. delta. Programinnehållet är fritt i bägge tävlingsklasserna.

Tävlingsbidragen skall sändas till juryn på VHS-kassett, endast ett program per kassett. På kassetten skall framgå titel, längd och vem som gjort programmet. En tävlingsblankett fylls i för varje bidrag och sänds med kassetten. Juryn kommer att titta på bidragen före Videoforumet och utse pristagarna. Till Videoforum väljs emellertid ett brett urval av tävlingsbidrag ut för screening. Man får alltså se mer än bara de vinnande bidragen och programmakarna får feedback på sina produktioner.

Videotävling i samarbete med Carrefour

Även i år blir det en videotävling i samarbete med Carrefour Ostrobothnia, men med ett nytt tema. Produktionen skall vara max 20 minuter lång och dokumentera kulturella eller museala miljöer, i vilka frivilligorganisationer eller projekt har skapat sysselsättning på landsbygden. Prispengarna kommer från Bryssel och summan är 2.000 mk. I Carrefour-tävlingen måste minst fem tävlingsbidrag delta, annars utgår tävlingen. Så nu är det bara att se sig omkring och tänka efter vilka kulturprojekt som lämpar sig bildmässigt att dokumentera. Programmen får gärna innehålla intervjuer. Lokal-tv-förbundets jury bedömer även dessa tävlingsbidrag. Samtliga tävlingsbidrag jämte blanketter sänds till mångårige jurymedlemmen Karl Sahlgren, 03300 Otalampi senast den 1 oktober 1999.

Årsmöte

Stadgaenligt årsmöte hålls i samband med Videoforum. Särskild kallelse sänds senare till alla medlemsorganisationer.

Övrigt

Den som vill hjälpa unga okända band att nå en större publik och är intresserade av att göra musikvideo kan ta kontakt med Rainer Munther på Wanda Video Net 0500-939660. Wanda Video Net gör program åt Moon-TV som syns i de större städerna i Finland och har över en miljon tittare, främst ungdomar. I sina program visar Wanda Video Net bl.a. musikvideor av band som inte har avtal med Teosto.

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.