Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Forum 99 Info 2 / FST Info

Hej,

Videoforum 1999 närmar sig och ännu denna vecka kan man anmäla sig till Cecilia Udd, tel 0400-261052.

Programmet är så gott som spikat och bifogas med detta brev. Videoforum 1999 är det tionde i ordningen och detta jubileum skall givetvis uppmärksammas. Två av dem som var med vid starten, Ulla Mangs och Torsten Bergman, berättar om det första forumet 1990 i Närpes. I videotävlingen kommer ett jubileumspris att delas ut och på lördag kväll blir det jubileumsmiddag. Dessutom blir det förstås mycket annat program. På fredag kväll är vi t.ex. inbjudna som publik till inspelningen av Falkenswärds möbler, den första finlandssvenska situationskomedin, som spelas in i Vasa. Producent Runar Enberg från Sverige föreläser om hur man gör dokumentärer på söndagen. Detta är några av godbitarna. Glöm inte att anmäla dig!

Deltagarkostnaderna är ca. 320 mk för medlemmar i förbundet och ca 700 mk för ickemedlemmar. Priset inkluderar kost, logi och deltagaravgift. För den som inte övernattar är kostnaderna: 150 mk (medlemmar), 300 mk (ickemedlemmar).

Hjärtligt välkomna till Videoforum 1999

Cecilia Udd, sekreterare

BILAGA 1 : Preliminärt program på videoforum '99
BILAGA 2 : Pilotprogram för Finlands Svenska Television

 

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.