Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev 4/99

Bästa lokal-TV-medarbetare

Videoforum 1999, summering

Det tionde Videoforumet hölls 22-24 oktober i Vasa. Sundom Lokal-TV vann videotävlingen "Årets bästa lokal-tv-produktion" med musikvideon "Med lastfartyg till Indien". Förutom prissumman 3.000 mk erhöll Sundom-TV den första Kalle-statyetten. Kalle är ett nytt pris som framöver kommer att utdelas till bästa lokal-tv-produktionen. Statyetten är snidad i trä och har lånat såväl namn som drag av Karl Sahlgren, som varit juryns ordförande under samtliga tio Videoforum. NY-TV i Nykarleby tog hem andra priset och 2.500 mk med dokumentären "Att massera en häst" . Tredje pris, 2.000 mk, gick till Malax TV för dokumentären "Täckankalas". Jubileumspriset, 2.500 mk gick till Karis TV för "En vinterdag i bankhörnet i Karis". Sammanlagt hade 21 tävlingsbidrag sänts in. Juryn bestod av Titte Törnroth, Dag Andersson och Karl Sahlgren. Den öppna tävlingsklassen och Carrefour-klassen utgick.

Förutom videotävlingen var det också mycket annat program under Videoforum 1999. Videoforums deltagare var bl.a. studiopublik vid inspelningen av ett avsnitt av situationskomedin "Falkenswärds möbler". Bland gästföreläsarna fanns Ulla Mangs och Torsten Bergman, som arrangerade det första Videoforumet 1990. De tog deltagarna med på en resa bakåt i tiden och man kunde konstatera att många av de frågeställningar som var aktuella då fortfarande diskuteras. Producent Runar Enberg från Sverige föreläste om dokumentärfilmning "Från ide till förverkligande". Videoforum innehöll också flera kortare föreläsningar, bl.a. webmaster Peter Sandström som informerade om nyheter på förbundets hemsida (se nedan). Med anledning av att Videoforum 1999 var det tionde forumet hölls en jubileumsmiddag där bl.a. Kalle-statyetten "avtäcktes". Karl Sahlgren fick statyett nr 0 som tack för alla åren i juryn.

Förbundets årsmöte hölls i samband med Videoforum och då valdes följande styrelse: Jan Sundqvist ordförande, Egon Blomqvist viceordförande (suppl. Daniel Kouvo), Cecilia Udd sekreterare (Sanna M. Wiklund), Tove Virta (Lucas Snellman), Rainer Munther (Kristian Martikainen), Bjarne Blomfeldt (Matts-Erik Siffrén), Gunvor Häggman (Yrsa Nymark).

Sekreterare Cecilia Udd

 


 

Nytt på hemsidan

Under Videoforum '99 presenterades en del nyheter på förbundets hemsida på internet. Den ligger numera lagrad på två olika servrar av praktiska orsaker. Startsidan återfinns, som förr, på URL:n http://www.efo.fi/lokaltv. Nedan följer en kort beskrivning över ändringar och tillägg i tjänsterna.

Nyhetsbrev på e-mail

Vi har tagit i bruk en listserver för att nyhetsbreven som förbundet distribuerar per post också skall kunna sändas i elektronisk form direkt till e-mailadresser. Tidigare har ett exemplar av nyhetsbrevet postats till varje medlems-station men numera kan vem som helst ta del av informationen - och dessutom utan den sedvanliga fördröjning som postgången förorsakar.

För att få informationen den elektroniska vägen så måste man starta en prenumeration. Detta gör man genom att sända ett e-mail till minordomo@dee.efo.fi och i rubrik/subject-fältet skriva "subscribe lokaltv.news". För att avsluta en prenumeration så skriver man "unsubscribe lokaltv.news" i rubrik/subject-fältet. Se http://www.efo.fi/lokaltv/minordomo.html för information. Nyhetsbreven finns naturligtvis också till påseende på hemsidan (klicka på "Infobrev").

Anslagstavlorna

Tre virtuella anslagstavlor finns numera på hemsidan http://www.dee.efo.fi/boards/. Där kan man läsa och posta meddelanden i kategorierna Köpes, Säljes & Teknik. Köpes/säljes-sidorna kom till för att lokal-tv:erna skall kunna köpa & sälja utrustning som inte längre används. Om man vänder sig till firmor som specialiserar sig på att förmedla dylik teknisk utrustning så skall de naturligtvis också ha "sin del av kakan" och man betalar ofta ett dyrare pris än nödvändigt för produkten i fråga. Dessutom har det varit svårt att veta var t.ex. den gamla kameran man behöver för reservdelar finns - man vet att den används inom lokal-tv:n, men vem har ett exemplar som de inte behöver längre? Genom att vi alla annonserar ut sånt som inte längre behövs, utan ligger och samlar damm i ett hörn, så kan vi ju också få en hacka för det.

Teknikhörnan är ett forum för teknisk diskussion; eftersom alla i lokal-tv branschen har liknande utrustning och tekniska behov så kan det vara just här som du får svaret på "Går det att göra greenscreen chromakeying på vår bildmixer" eller "Vilket datorbaserat redigeringssystem skall vi satsa på ?". Tipsa och fråga!

Man behöver inte vara medlem för att använda anslagstavlorna - de är till för alla. Förslag på något ytterligare diskussionsforum som kunde finnas kan man sända till Webmaster.

Gästbok

En gästbok har tagits i bruk för att besökarna skall få möjlighet att skriva ner hälsningar, kommentarer etc. Den finns på URL:n http://www.dee.efo.fi/lokaltv/gbk/.

Videoforum på nätet

På URL:n http://www.dee.efo.fi/lokaltv/forum/ fanns den senaste informationen om Videoforum'99 tillgänglig. Nu när videoforum är över så kommer sidan småningom att ändra form och dokumentation om vad som hände på videoforum, bilder och klipp från tävlingsbidrag m.m. kommer att finnas till påseende. Håll ögonen öppna!

Till sist...

Närmast på hemsidans agenda står en layoutändring. Troligtvis inom det närmaste halvåret. Om du har tips, idéer, kommentarer, rättelser osv som rör hemsidan så ta gärna kontakt med:

Webmaster Peter Sandström
lokaltv.webmaster@dee.efo.fi

 

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.