Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/00

 

Bästa lokal-tv-medarbetare

Från förbundets sida hoppas vi att ni har fått en bra start på det nya året och årtusendet. Vi skall passa på och informera om vad som är på gång i förbundets regi den närmaste tiden.

Lokal-TV kurs vid Söff

Den 17-19 mars ordnar Lokal-TV förbundet och Svenska Österbottens Folkakademi en veckoslutskurs i intervjuteknik. Kursen hålls vid Söff i Yttermark. Som lärare har anlitats Evan Eriksson från Sverige. Kursen tar upp hur man genomför en intervju så att man får ett bra slutresultat, hur man filmar för att eventuellt kunna klippa ner efteråt, hur man planerar en intervju o.s.v. Pricka in veckoslutet i era kalendrar och meddela vidare till alla medarbetare på er lokal-TV-station! Anmälan kan göras direkt till Söff, tel 06-2806600 eller till förbundets sekreterare Cecilia Udd (kontaktuppgifter nedan) senast en vecka före kursstart.

Finns intresse för TV-kort?

Lokal-TV-medarbetare hamnar ibland på tillställningar där det kunde vara bra med någon form av synlig identifikation, t.ex. ett TV-kort att fästa på jackan, för att slippa förklara varför man springer omkring med sladdar och mikrofoner överallt. Önskemål om ett sådant har framförts till förbundet och vi vill nu utreda hur stort intresset är ifall vi skulle försöka åstadkomma ett inplastat "Lokal-TV" kort. Har ni behov av ett dylikt kort, hur många behöver ni, hur vill ni att det skall vara utformat, hur mycket får det kosta? Kom med idéer och önskemål till Cecilia Udd.

Medlemsavgiften

Nu är det igen dags att betala den årliga medlemsavgiften till Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 300 mk, d.v.s. samma som i fjol. Betala in medlemsavgiften på bifogat bankgiro så fortsätter medlemskapet och ni får även i fortsättningen förbundets Infobrev och förmåner.

Ett tiotal deltar i pilotprogrammen för FST

Ulla Mangs håller som bäst på och sammanställer det andra pilotprogrammet för FST av det material som ni sänt till henne från veckorna 2-3. Några problem att få ihop till en halvtimmes program för FST av det lokala materialet har det inte varit, berättar hon. Till det första programmet fick hon material från ett tiotal lokal-tv-stationer. Pilotprogrammen har ännu inte visats för FST, så någon respons eller reaktion därifrån kan vi inte meddela ännu, men vi gör det så snart vi vet.

Kom ihåg anslagstavlorna på hemsidan
Vill ni sälja utrustning som inte längre används, köpa någon udda reservdel, diskutera något tekniskt problem. Besök de virtuella anslagstavlorna på förbundets hemsida!

Korrigering till Infobrev 4/99
Tove Virta och ingen annan blev vald till viceordförande i förbundets styrelse.

 

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.