Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/01

 

Bästa lokal-tv-medarbetare

Det har gått en tid sedan det senaste infobrevet sändes ut till er, och en hel del har hänt sedan sist. Som ny sekreterare fungerar numera jag, Maria Launonen som är verksamhetsledare vid När-Tv i Närpes.

Videoforum 2000

Videoforumet hölls senaste höst i Karis och blev en trevlig tillställning med representanter från lokal-tv:n såväl från Österbotten som södra Finland. Som vanligt ordnades en videotävling och Kalle-statyetten tillföll Munsala Bygde-TV. Sänder med detta infobrev även ut bankgiron med deltagaravgiften från forumet.

Lokal-tv kurs vid SÖFF

Den 20-22 april ordnar Lokal-TV förbundet en veckoslutskurs vid SÖFF i Yttermark. Den här kursen kommer bl.a att behandla hur man jobbar med dator, dataredigering helt enkelt. Idag är det få lokal-tv stationer som använder sig av den här tekniken, men snart ligger kanske turen även på andra lokal-tv:n. Som föreläsare för detta ändamål har Niklas Grönholm, kunnig inom området, bjudits in för att lära oss detta. Fler ämnen kommer naturligtvis att behandlas men dom får ni ta del av när jag skickat ut det färdiga programbladet. Tills dess kan ni boka in helgen den 20-22.4.01.

Medlemsavgiften

Det har också blivit dags att betala den årliga medlemsavgiften på 300 mk. Medlemsavgiften kan betalas in på bifogat bankgiro så fortsätter medlemsskapet och ni får även i fortsättningen förbundets infobrev och förmåner.

Förbundet anställer verksamhetsledare

Förbundet har nyligen gått ut med annons i tidningarna om anställande av en verksamhetsledare som skall leda och vidareutveckla förbundets verksamhet. Denna tjänst skall tillsvidare gälla för cirka 1 års tid med eventuell vidareanställning. Mer information om tjänsten finns på förbundets hemsida.

 

Jan Sundqvist, ordf.
Kolonivägen 15
66900 Nykarleby
GSM 050-5971747
E-post:

Maria Launonen, sekr.
Närpesvägen 9 B 3
64200 Närpes
GSM 0400-767135
E-post:

Hemsida: www.efo.fi/lokaltv

 


TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.