Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 1/2002

Bästa lokal-TV människor!

Nytt år, nya växlar faller i eller trilskas?! Här lite information om vad är på gång från Förbundets sida och som hoppeligen kan fungera som olja till maskineriet!

FRAMTIDSPROJEKTET

Under tre möten, i Kaskö, Oravais och Karis, mötte människor från 14 lokal-TV upp för att ta del av och diskutera kring den projektplan som utformats av Carrefour Svenskfinlands projektskrivare Lilian Ivars tillsammans med förbundets ordförande Jan Sundqvist, animator Gunvor Häggman och verksamhetsledare Ylva Fjäder. Grundidén var alla överens kring: det behövs åtgärder för att få lokal-TV att investera i och behärska den digitala tekniken och kunna öka sina kunskaperr i programproduktion och vidareförmedla den till nya medarbetare. Det är framtiden för lokal-TV och det vi tlllsammans vill sträva till.

Det blir ett möte med Framtidsprojektets representant i början av februari och nu vill vi ha mera konkret vägkost. Arbetet i framtiden görs till största delen på det lokala planet och vad är det var och en behöver satsa på, vill utveckla, kan arrangera osv. Vi vill ha svart på vitt, detta åstadkoms ute bland lokal-TV och det ger dessa effekter, gynnar de och de och får detta resultatet. Det är ett övergripande projekt men ska och bör ha effekter lokalt och visst ha nya modeller av samarbete med skolor, organisationer och lokalt-TV sinsemellan. Skissa på planer ni vill och kan få till stånd, vilken teknik ni behöver och blicka framåt, tänk på lång sikt! Bifogat finns närmare upplysningar och skicka till förbundet senast 28.1.2002!

DIGITAL EDITERINGSKURS DEL II

Det blir en uppföljare av den editeringskurs som arrangerades i fjol på Söff och lärare är också nu Harald Antskog. Den arrangeras 22-24 mars och bifogat finns lite mera information, men vi skickar ut mera exakta uppgifter om priser och anmälningar senare.

TRAFIKMINISTERIET

Det är nu under januari möjligt att söka understöd från Kommunikationsministeriet och bifogat finns närmare uppgifter och vem man kan kontakta och fråga råd.

UPPSLAGSVERKET FINLAND

Det planeras ett uppslagsverk på CD-rom om Finlands historia coh det är Henrik "Sprattis" von Pfaler från Cityfolkhögskolan som nu skulle vilja ta med lokal-TV i det här projektet. Han efterlyser eventuella program som har historisk karaktär och som kunde belysa och ge visuell effekt kring de händelsera, som tex. Slaget vid Oravais. Men mycket annat finns säkerligen så ta och gå igenom arkiven och ta kontakt med Sonja Rosbäck, skolkanalen@syh.fi eller 06-2806628 eller 050-3217408. Nu är det bokstäverna a-e som gäller, verket kommer ut i fem band åren 2003-2007, så kan också komma i fråga att direkt göra något för uppslagsverket!

PROGRAMUTBYTE

Det har länge funderats kring utbyte av program och det är långt frågan om att aktivera oss och få det att fungera. Flera har redan goda erfarenheter av det och andra sänder i egna nät andras sändningar. Det finns två sätt vi kan göra det på: Antingen tar var och en på eget bevåg kontakt och "säljer" sitt program åt någon och får ev. ett i utbyte eller ringer och frågar efter program. Eller så kan Ni skicka, maila, ringa in möjliga program till Ylva och då samlas programmen jämte kontaktuppgifter på lokal-TVs webbsida, tillgängliga för alla.

Bifogat finns en aktuell adresslista över alla lokal-TVn idag och telefonnummer som kan underlätta det hela! Behöver Ni program och vill ha en större publik för de program Ni har gjort/gör så har vi faktiskt ett nätverk som når ut till 150.000 potentiella tittare! Det har de inte på långt när på FST-D....

MEDLEMSAVGIFT 2002

Nytt år innebär nya pengar och nu gäller euron! Vi har satt medlemsavgiften på 300 mk till 50 euro (den omtalade avrundningstekniken föranledde de facto en liten inbesparing för lokal-TV medlemmarna!) och önskar att blivande medlemmar betalar avgiften senast den 15 februari 2002. Med i kuverten finns en inbetalningsblankett.
Välkomna med gamla och nya medlemmar till år 2002!

Många hälsningar och lycka till med funderingarna kring framtiden och ta gärna kontakt om Ni har åsikter, funderingar, frågor! Mycket gärna vill jag veta vad som händer annars också ute på fältet, så ring gärna upp och berätta om projekt, filmningar och problem också givetvis!

Ylva Fjäder

Kontakt med Förbundets styrelsemedlemmar går nu via e-post:
förnamn.efternamn@lokaltv.org

Styrelseordförande Jan Sundqvist
Sekreterare Maria Launonen
Medlemmar Bjarne Blomfeldt
  Egon Blomqvist
  Gunvor Häggman
  Rainer Munther
  Tove Virta

Bilagor:

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org