Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Info-brev 3/2002


Släng strålkastarna - det är vår!

Förbundets styrelse sammanträdde i slutet av april och diskuterade bl.a. Videoforum som beslöts att arrangeras 18-20 oktober 2002 och i turen är södra Finland, men platsen är annu öppen. Videotävling, föreläsare och screening blir det även i år och vi återkommer med information när det närmar sig.

På tal om Videoforum, så sammanställer vi en lista över alla forum under åren och upptäckte luckor vad gäller pristagare. Vem kommer ihåg vem som fick I & II pris i Karis 1991? Och vem fick III pris i Pargas 1992? Ring eller skriv till Ylva den som vet.

SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Den 5 april var ett arbetsseminarium på Stundars där diskuterades framtida samarbete mellan lokal-TV och hembygdsförbunden i Österbotten, Nyland och Åboland. De lokal-TVn som har intresse och möjigheter kunde samarbeta i olika historiska projekt som dras i skolorna och även kunna samla historiska dokumentationer som underlag för hembygdskunskap i skolor.

Bjarne Blomfeld från Sundom TV och Maria Launonen från När-TV visade exempel under seminariet på olika historiska dokumentärer lokal-TV har gjort/kan göra.
Möjligheterna är många och de som har intresse att samarbeta med skolor på orten kan ta kontakt med verksamhetsledare Heidi Hummelstedt på Österbottens Förbund 06-324 22 11 eller e-post: heidi.hummelstedt@svof.fi. Hon kan också vidarebefordra kontakter till Nyland och Åboland.

MEDIAPROJEKT FÖR UNGDOMAR I KARIS

På styrelsemötet beslöts också ge bidrag ur Förbundets medel för utlokaliserade kurser till den kurs i programproduktion som Karis TV arrangerar i samarbete med föreningen "Tillsammans mot rusmedel". 11 ungdomar medverkar och det ser ut som om Karis TV kommer att få aktiverat flera nya unga medarbetare tack vare kursen.

Förbundet kan ge bidrag för utlokaliserad kursverksamhet i lokal-TV. Summorna är inte stora och bidragen skall sökas före kursen påbörjas och ersättningen baserar sig på föreläsarens arvode och det är styrelsen som beslutar den slutgiltiga summa vilken beviljas.


SVENSKFINLAND.TV

Bifogat finns information om den finlandssvenska webb-sajt som är på gång att startas upp vid årsskiftet. Videoproducenten Harald Antskog är dragare av projektet och ser gärna att lokal-TV sänder in produktioner till Svenskfinland.tv för det arkiv de håller på att bygga upp. Information, kriterier och kontaktuppgifter finns i infobladen, läs mera och pröva på framtidens medium och få global spridning för era program!

MEDIAPROJEKT

Förbundet och representanter från Mediahuset och Mediacity i Vasa har träffats i ett par omgångar och vidareutvecklat och breddat ett "Mediaprojekt" som skulle ge lokal-TV och videointresserade i framtiden bättre utgångspunkter, utbildning, kontaktnätverk och samarbetspartners. Idén är att samla ihop de som att göra med videoproduktion, mediautbildning och mediapedagogik för att tillsammans organisera och engagera till samarbete med skolor, klubbar, intresserade och lokal-TV genom kurser, projekt och möjlighet att producera program. Målet är att öka och sprida intresset och kunskaper i video och kunskapen och även påverka medieläskunnigheten och öka programproduktionen bland yngre och intresserade och att få spridning för program.

FÖRBUNDET HAR 17 MEDLEMMAR

Välkomna med nya och gamla medlemmar. Glädjande många har betalat medlemsavgiften och hoppas kunna få träffa nya och gamla ansikten i höst under Videoforum. Ta gärna kontakt till kansliet och berätta vad Ni har på gång, idéer till Videoforum, kurser, planer osv eller om det finns något vi kan hjälpa till med.

VIDEOTÄVLINGAR OCH FESTIVALER

De Nordiska TV-dagarna arrangeras i Bergen 6-8.6.2002 och där finns på programmet bl.a. föreläsningar med rubrikerna "Lokal-TV i en ny tid" och "Lokal-TV på liv och död".
Ingen från Förbundet på väg, men den som är intresserad av TV-dagarna kan gå och titta på www.mediefestivalen.com.

Videofestival of Scandinavian and Baltic countries går av stapeln 3-5.10.2002 i Gdansk, Polen. Den är en festival som betonar att möta människor i branschen och koncenterar sig mycket på musik och musikvideon (tävlingar). Men där presenteras också modern multimedia teknik och finns även en videotävling för barn. Merainformation fås genom att kontakta per e-post: (de har ingen hemsida) yachfilm@gda.tvp.com.pl.

 

SOLIGA OCH PRODUKTIVA VIDEODAGAR ÖNSKAS

Ylva Fjäder
verksamhetsledare


Bilaga: Information on svenskfinland.tv

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org