Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
26.3.2004


Hej!

Nu har vi glädjen att informera er om lokal-tv förbundets och föreningarnas största projekt genom tiderna. Av det projektinitiativ som gjordes till kulturfonden härom året har vi nu genom vissa omformningar fått fram tre nya stora projekt. Ett av dem är det digitala programarkivet som ni redan tidigare informerats om. Det årliga videoforumet ligger också i beslutskorgen, och alla våra projekt stöds av kulturfonden och förhoppningsvis också av kommunikationsministeriet.

Det projekt som vi nu vill informera om går under namnet "Generationsväxlingsprojektet". Som namnet säger ska detta projekt ge stora möjligheter för nyrekrytering inom lokal-tv. Projektet kommer nu att marknadsföras och skolorna kommer att få informationsbroschyrer. Vi riktar oss till högstadie- och gymnasieelever.

I detta skede gäller det för lokal-tv föreningarna att planera höstens verksamhet så att alla föreningar ska vara aktiva inom projektet.

Vad är nu då detta...

Projektet ska aktivera intresserade elever i olika skolor i svenskfinland, att aktivt delta i en lokal-tv produktion tillsammans med olika lokal-tv föreningar inom lokal-tv förbundets verksamhetsområde. Samarbetet mellan elever och lokal-tv föreningar ska vara grunden för att få fram nya medarbetare i föreningen. Produktionen ska göras som helt vanliga ordinarie inslag - dvs ske på lokal-tv föreningens egna arbetssätt och produktionsvillkor.

Hur gör man...

Projektet går ut på att lokal-tv föreningarna under hösten 2004, samt om möjligt i 3 år framöver, under handledning upplåter sin studio 5 ggr a' 3 h (15h) för en projektgrupp. Lokal-tv föreningens personal och talko-team handleder projektgruppen under dessa mallar tills slutprodukten - ett tv-inslag på 30 min - är visningsklart.

Insatsen som eleven gör sker som frivillig verksamhet om inte annat överenskommes med lokal-tv föreningen specifikt tillsammans med skolans lärare. Det handlar alltså egentligen om kvälls- eller veckoslutsjobb för eleverna. Svenskalärare och konstlärare, alternativt teckningslärare, kanske är intresserade av att låta tvproduktionen ingå som en del i deras undervisning och då rör det sig kanske om dagarbete.

Minimum är 5 elever per grupp och max 10 elever. Om fler elever vill delta så bildar man en ny grupp. Lättast är ju med små grupper så att alla har möjlighet att engagera sig ordentligt i produktionsarbetet. Meningen är ju att de ska lära sig en hel del under den konrta tiden, för att sen hoppeligen kunna vara med som frivillig medarbetare i lokaltv föreningens kommande ordinarie produktioner och sändningar.

Projektgruppen ska tillsammans med lokal-tv föreningen göra en skriftlig anmälan på internet. Denna går direkt till kulturfonden som i sin tur, efter ytterligare utvärdering, betalar ut ett individuellt stipendium åt varje elev på 80 euro per aktiv deltagare. Exakt hur den här anmälningen går till så kommer förbundet att senare redogöra för.

Kurser har vi inom förbundet också funderat på och nu är lite framtida teknik aktuellt. Vi ska bland annat jobba med editering, premiere 6.0, och lära oss lite nya möjligheter. Men vi är också intresserade av alla nya benämningar vi börjat få ta itu med så vi ska också få undervisning i detta.Vi har tidigare haft liknande kurser, så nu går vi vidare lite grann i tekniken, men även nybörjare har all möjlighet att hänga med. Lärare är Harald Antskog från Cityfolkhögskolan. Han har också tidigare undervisat oss lokal-tv medarbetare i tekniken kring digitalt redigeringsarbete. Datum för dennna kurs är 15-16 maj och den ordnas i samarbete med Söff i Yttermark, Närpes. Mer info om kursen ger vi er senare, men ni kan ju planera in veckoslutet så det passar för er.

Medlemsavgiften för år 2004 sänder jag som bankgiro. Och är ni inte medlem kan det ju vara på sin plats att satsa. Som medlem får du regelbunden information om vad som händer i förbundet, och du får förstås förmåner i många fall.

Maria Launonen
Sekreterare

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org