Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
Infobrev
17.9.2004

 

Hej alla!

Sommaren börjar gå mot sitt slut och med det sätts också en del av förbundets projekt i verket. Vi har förstås videoforum framför oss och så ska även projektet "generationsväxling" påbörjas. Vad det projektet handlar om går det att läsa i broschyren som medföljer. Det är Svenska Kulturfonden som stöder projktet med en summa av 92.000 euro, som ska förvaltas under en 3-årsperiod. Idén bakom det här projektet är att vi ska få nya medarbetare inom lokal-tv. I slutskedet ansöker lokal-tv:n gemensamt med eleverna om stipendiet på 80 euro via kulturfondens hemsida.

Eftersom projketet i detta skede inte tillhandahåller någon projektledare så har förbundets styrelse beslutat att ge ett bidrag om 100 euro, för marknadsföring och administration, till varje lokal-tv som deltar.

Höstens videoforum, det 15:nde i följd, ordnas på hotell Victoria i Tammerfors där vi också var senaste år. Datum för forumet blir den 20-21.11. Vi kör alltså två dagar, lördag och söndag. I detta skede gäller det för er lokal-tv entusiaster att söka igenom era arkiv, för att hitta program som ni vill delta med i den årliga videotävlingen i jakten på den åtråvärda Kallestatyetten. Sista inlämningsdag för bidragen är den 10.11, och de ska adresseras till tävlingsjuryns ordförande Karl Sahlgren, 03300 OTALAMPI.

Regler för videoforums videotävling är enligt följande:
- Programmen får vara högst 20,00 minuter långa. Program över denna tidsgräns diskvalificeras. Programmen kan och får vara nedklippta versioner av dessa.
- På finska eller annan icke svensk språkgrupp gjorda program, ska textas till svenska.
- Programmen ska finnas på VHS-kassett, endast ett program per kassett.
- På kassetten ska det tydligt framgå programmets namn och vem som har gjort programmet. Vidare ska den medföljande blanketten fyllas i tydligt.
- I videotävlingen deltar man i antingen lokal-tv klass eller i öppen klass.
- En jury om 3 personer utser vinnaren och övriga pristagare.

Enligt tidigare önskemål kommer videoforums programinnehåll att bestå utav mycket screening och diskussioner. Vidare läggs tyngdpunkt på den digitala situationen och lokal-TV, samt förbundets pågående projekt. Programmet för forumet är tillsvidare i planeringsskedet, så ett mer utförligt program följer senare.

Projektet "digitalt programarkiv" är också under planering. Just nu är det 12 stycken lokal-TV:n som är intresserade av att delta i projektet. Dessa är När-TV Närpes, Karis TV, Malax TV, Ny-TV, Krs-TV, Larsmo TV, Ekenäs TV, Wör-TV, Hangö TV, Bygde TV, Vanda Wideonet, TV Åland.

Svenska kulturfonden stöder projektet, men ansökta bidrag från Kommunikationsministeriet har inte erhållits. Förbundet funderar ändå på hur vi ska genomföra projektet trots att Kommunikationsministeriet inte stött det. Vidare diskuteras nu även alternativa tekniska lösningar vad gäller genomförandet. I detta nu krävs det att varje lokal-TV har möjlighet att komprimera sitt videomaterial till M-PEG2, vilket kanske inte alla har.
Svenska kulturfonden stöder projektet under förutsättning att deltagande lokal-tv stationer förbinder sig till ett visst användningsreglemente som innebär att om stationen ansluter ett program ska den samtidigt förbinda sig att i det egna lokal-tv nätet sända ett av annan station producerat program.


Ha det bra så länge!

Maria Launonen
Sekreterare

 

TillbakaHem
(c) Förbundet Finlandssvensk Lokal-TV r.f.
www.lokaltv.org